• Študenti nášho gymnázia po prvýkrát na súťaži Eurofondue!

     • Eurofondue je súťaž študentských nápadov a projektov na tému Ako by ste mohli minúť 15 000 eur na rozvoj vášho mesta alebo okolia. Nápady musia mať verejnoprospešný rozmer, ktorý bude slúžiť občanom regiónu, môže podporiť turizmus v regióne, zvýšiť atraktivitu regiónu pre investorov a zamestnávateľov a pomôcť znevýhodnenej skupine ľudí. Cieľom Eurofondue je motivovať študentov, aby sa viac zaujímali o problémy svojho mesta a okolia. Zaujímavé nápady a projekty sa stanú základom reálnych v budúcnosti realizovaných projektov.

      Študenti nášho gymnázia po prvýkrát na súťaži Eurofondue! - Obrázok 1  Študenti nášho gymnázia po prvýkrát na súťaži Eurofondue! - Obrázok 2

                                             tím Eurofondue pri práci a s europoslancom V. Maňkom

      Dňa 22. februára sa uskutočnilo finále 4. ročníka súťaže Eurofondue, ktorú organizuje Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Hodnotiacu komisiu finálového kola tvorili: Vladimír Maňka (poslanec EP), Michal Šoltés (dekan ekonomickej fakulty TUKE), Peter Džupka (vedúci katedry regionálnych vied a manažmentu TUKE), Jozef Šuľak (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja). Náš projekt Cvičisko pre psov sa dostal medzi 8 najlepších projektov z 50 zapojených projektov. Vo finále sme skončili na peknom 3. mieste. Členovia tímu Veronika Schlencová, Patrik Bončik a Filip Dolanský pracovali pod vedením Ing. A. Gičovej. Zapojili sme sa do tohto projektu, aby sme „namočili do fondue naše mesto Snina“. V našom meste nie je žiadne cvičisko pre psov, preto sme sa rozhodli zaoberať týmto problémom a možno takýmto spôsobom „nakopnúť“ predstaviteľov nášho mesta. Cieľom nášho projektu je vybudovať a zveľadiť chátrajúci objekt, ktorý bude slúžiť občanom mesta. Podporiť komunitu psičkárov, ktorým chýba priestor na stretávanie sa a vymieňanie si skúseností. Prospešnosť pre verejnosť vidíme aj v tom, že ide o presne vyhradené miesto, kde sa zdržiavajú psy. Teda ľudia so psami nemusia cvičiť svojich miláčikov na verejných lúkach či parkoch. Neohrozujú širokú verejnosť, a to najmä rodičov s deťmi v parkoch a na ihriskách.  

    • Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu
     • Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu

     • Vďaka úspešnému umiestneniu v projekte EUROSCOLA 2017 navštívili študenti septimy a III.AG v sprievode vyučujúcich Európsky parlament v Štrasburgu. Veľká rokovacia sála sa 17. februára zaplnila študentmi z 21 európskych krajín, pre ktorých bol pripravený zaujímavý program. Po uvítacej reči a predstavení Európskeho parlamentu ako jedného z orgánov Európskej únie nasledovala prezentácia zúčastnených škôl. Našu školu predstavila študentka Veronika Schlencová oblečená v ľudovom kroji. Poobede pokračoval program svojou pracovnou časťou. Najskôr na nás čakala súťaž EUROGAME. Vytvorili sme štvorčlenné tímy, ktoré boli zložené zo zástupcov štyroch rôznych krajín a začali sme riešiť vedomostný test. Zaujímavosťou bolo, že každá otázka v teste bola v inom jazyku, preto vzájomná komunikácia bola nevyhnutná. Hlavným popoludňajším programom bolo rokovanie vo výboroch. Mali sme možnosť prezentovať svoje príspevky k pripraveným témam a vypracovať vlastnú správu. V Európskom parlamente sme získali množstvo nových skúseností. Vyskúšali sme si hlasovanie z kresiel europoslancov, komunikovanie so študentmi iných národností, diskusiu v cudzích jazykoch a nadviazali nové kontakty.

      Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu - Obrázok 1  Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu - Obrázok 2

      Veronika Schlencová prezentuje našu školu v EP             študenti pred Louvre

      Okrem spoznávania Európskeho parlamentu a súťaženia nám pedagógovia našej školy  pripravili zaujímavý sprievodný program. Zastavili sme sa aj v iných európskych metropolách. V Mníchove sme navštívili BMW Welt a vyviezli sme sa výťahom na vežu v olympijskom parku. Prežili sme tri dni v Paríži, v meste lásky i módy, v meste, ktoré nikdy nespí. Navštívili sme Louvre, najväčšiu a najznámejšiu galériu sveta, v ktorej sa nachádza množstvo umeleckých diel. Nikto z nás si nenechal ujsť príležitosť zvečniť sa s obrazom Mony Lisy. Prechádzali sme sa nádhernými komnatami v zámku Versailles, obdivovali Zrkadlovú sieň i obrovské záhrady. Nechali sme sa omámiť atmosférou v básnickej štvrti  Montmarte, v úzkych uličkách sme si v obchodíkoch kupovali suveníry. Večer sme zažili neopísateľnú atmosféru na sv. omši v kostole sv. Márie Magdalény v slovenčine. Zvedaví sme vchádzali do katedrály Notre Dame, ktorú preslávilo dielo Victora Huga - Chrám Matky Božej v Paríži. Poprechádzali sme sa po najznámejšom bulvári Champs-Elysées s luxusnými obchodmi, reštauráciami, supermodernej štvrte La Defense a, samozrejme, Eiffelovky. Počasie nám doprialo nádherný výhľad a nás ovládli neopísateľné pocity. Pribudli ďalšie desiatky fotografií a už nás čakala stovežatá Praha so svojím historickým centrom.

      Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu - Obrázok 3  Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu - Obrázok 4

      študenti a učitelia pred Bazilikou Sacré-Coeur                 návšteva v BMW Welt v Mníchove

      Z výletu sme sa vrátili plní zaujímavých informácií, získali sme mnoho skúseností a zážitkov, spoznali nových priateľov a upevnili vzťahy v kolektíve. Ďakujeme Ing. A. Gičovej, ktorá nám pomáhala zrealizovať projekt Euroscola 2017 a  bola aj hlavnou organizátorkou výletu. Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru.       

     • Diskotéka 2017

     • Dňa 9. 2. 2017 sa v telocvični našej školy konala diskotéka pre druhý stupeň ZŠ a triedy príma, sekunda a tercia. Súčasťou bola aj bohatá tombola a voľba „naj“ tanečníkov. Tento rok sa na 3. mieste umiestnili Mária Danielová (tercia) a Richard Paprčka (8.A). Druhí boli Natália Zuščákova (8.A) a Matúš Kozej (9.A). Víťazmi sa stali Viktória Kosťunová (5.A) a Adam Kavčák (5.A). Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru a zábavu. smileyyes

      Diskotéka 2017 - Obrázok 1 Diskotéka 2017 - Obrázok 2 Diskotéka 2017 - Obrázok 3

      1. miesto                                                  2. miesto                                                 3. miesto

              Diskotéka 2017 - Obrázok 4 Diskotéka 2017 - Obrázok 5

    • Naši deviataci úspešní na Business Master
     • Naši deviataci úspešní na Business Master

     • 1. februára sa konala na Strednej priemyselnej škole v Snine súťaž Business Master. V kategórii tímov sa deviataci z naše základnej školy - Veronika Lojanová, Klára Pavlíkova, Alexandra Štofirová a Michal Pčola, umiestnili na 1. mieste. V kategórii jednotlivec sa žiačka Alexandra Štofirová umiestnila na 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

       

    • Ples Cirkevnej spojenej školy - 7. ročník
     • Ples Cirkevnej spojenej školy - 7. ročník

     • V sobotu 28. januára sa uskutočnil v poradí už 7. ročník plesu Cirkevnej spojenej školy sv. Cyrila a Metoda v Snine. Ples, ktorý sa konal v sále Strednej odbornej školy, otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ školy RNDr. Jozef Lojan. Zúčastnených, medzi ktorými boli pedagógovia, priatelia školy a študenti, zabával skvelý DJ Robin. O program sa postarali žiaci ZUŠ v Snine a školský folklórny súbor Kacarka. Nechýbala ani bohatá polnočná tombola a voľba kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali Matúš Kavulič z II. AG a Andrea Komárová z III. AG. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás o rok!

      Ples Cirkevnej spojenej školy - 7. ročník - Obrázok 1 Ples Cirkevnej spojenej školy - 7. ročník - Obrázok 2

    • Objavujeme čaro chémie a 3. miesto našej žiačky
     • Objavujeme čaro chémie a 3. miesto našej žiačky

     • Chémia je fascinujúca veda, ale je náročné ju zaujímavo sprostredkovať žiakom v škole. Väčšinou sú to fakty, poučky, výpočty, vzorce a definície. Žiakom chýba možnosť si pod tými všetkými odbornými pojmami predstaviť niečo konkrétne. Preniesť teóriu do bežného života, prostredníctvom zážitkovej formy vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať prírodovednú gramotnosť je cieľom celoslovenskej súťaže Objavujme čaro chémie. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Združenie učiteľov chémie. Do súťaže bolo zaradených 75 prác v troch kategóriách.

      Do druhého ročníka tejto celoslovenskej súťaže postúpili tri práce žiakov našej školy. Simona Parasková a Jana Harmaňošová, žiačky 9. ročníka, si pripravili pokus Nehoriaca vreckovka, Filip Andrejčík a Richard Paprčka z 8.A triedy Farebnú záhradu. Obe dvojice získali čestné uznania. Žiačka sekundy Mária Homzová prezentáciou práce Horenie cukru obsadila 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Objavujeme čaro chémie.

      Blahoželáme k úspechu a veríme, že budúci rok budeme v tejto súťaži pokračovať. Veď je toľko zaujímavých experimentov, cez ktoré môžeme objavovať čaro chémie.

      Prezentácie študentov si môžete pozrieť tu.