• Beseda o modernom Izraeli
     • Beseda o modernom Izraeli

     • Žiaci septimy sa zúčastnili dňa 24. 3. 2017 besedy Moderný Izrael na Obchodnej akadémii v Humennom. Besedu viedol Ing. Peter Švec, predseda slovenskej pobočky ICEJ. Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) na Slovensku pôsobí ako občianske združenie od roku 2000. Združuje kresťanov z rôznych denominácií, ktorí porozumeli dôležitosti židovských koreňov kresťanskej viery a aktívne sa chcú pričiniť o šírenie povedomia o tom, že Izrael predstavuje dôležité svedectvo o Božej vernosti svojmu ľudu.

      Naši žiaci sa zúčastnia výmenného pobytu v Izraeli (v máji), preto táto beseda bola zameraná na spoznanie Izraela a na štúdium v tejto krajine. Už 31. 3. 2017 privítame izraelských študentov a pedagógov na pôde našej školy smiley. Tešíme sa!

      Beseda o modernom Izraeli - Obrázok 1 Beseda o modernom Izraeli - Obrázok 2