• NEzávislosť na školách - prednáška o vplyve drog na človeka

     • Prednáška na tému „NEzávislosť na školách“ pod záštitou Občianskeho združenie NEzávislosť - Nový začiatok sa uskutočnila 24. apríla na pôde našej školy.

      NEzávislosť na školách - prednáška o vplyve drog na človeka - Obrázok 1 NEzávislosť na školách - prednáška o vplyve drog na človeka - Obrázok 2

      Prednášajúcim bol  Samuel Bogár. (pozri link) Obsahom  prednášky bol  životný pohľad a ponaučenia človeka, ktorý má so závislosťou osobnú skúsenosť. Veľmi hlboko rozobral pozadie a motívy rozhodovania, prečo a ako začala jeho závislosť, aké je to žiť s drogou, čo mu do života závislosť priniesla a čo vzala. O všetkom, čo prežil, rozprával bez okolkov. Postupne rozobral svoje bezproblémové detstvo plné rodičovskej lásky a starostlivosti, potom dôvody, prečo vyskúšal drogy a ako postupne prešiel cez alkohol, automaty až k tvrdým drogám a ako zdevastoval zdravie a život sebe i svojim blízkym. V závere porozprával o tom, ako bol zo závislosti vyslobodený a aký život vedie dnes. Súčasťou prednášky bola aj diskusia, v ktorej odpovedal na všetky študentské otázky. Z jeho odpovedí  bolo zjavné, že nič neskrýva a svoju životnú skúsenosť so závislosťou ponúka všetkým, ktorí to potrebujú. Študenti v závere ocenili prednášajúceho potleskom.

     • Študentská výmena Izrael-Snina a Humenné

     • Aj v tomto školskom roku pokračuje projekt študentských výmen medzi Izraelom a Slovenskou republikou. Ten bol natoľko úspešný, že z podnetu izraelskej strany pokračuje i v roku 2017.

      Hlavnou myšlienkou a podnetom pre pokračovanie v tomto projekte je súčasná politická a spoločenská situácia, ktorá nahráva skupinám podporujúcim extrémizmus a antisemitizmus.

      Organizátori projektu majú záujem o to, aby mladí ľudia vnímali súčasný Izrael inak, ako sa to v niektorých médiách interpretuje, čo má za následok spochybňovanie všetkého dobrého čo sa v súčasnosti v Izraeli deje. Študenti, ktorí v minulom roku boli v Izraeli, si so sebou doniesli veľa pozitívneho o Izraeli a presvedčili sa na vlastné oči, že tam žijú ľudia slobodne v úzkom spolunažívaní s arabským obyvateľstvom.

      Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete si musíme viac uvedomovať spolupatričnosť medzi ľuďmi. Nesmieme dopustiť, aby sa dehonestoval holokaust, ktorý bol genocídou na ľuďoch. Je potrebné o tom stále hovoriť. A preto sme chceli, aby mladí ľudia pochopili reálny stav, aký je v súčasnosti v Izraeli. Tí, ktorí sa na predchádzajúcom projekte podieľali veria, že aj tento projekt bude pre mladých ľudí inšpiráciou do ich ďalšieho života.

      Účastníkmi výmeny sú Cirkevné gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine, Obchodná akadémia v Humennom a Stredná škola z mesta Kirijat Haim (Hajfa). Otcom myšlienky tejto výmeny bol Avihou Efrat – majiteľ súkromnej firmy, ktorého matka pochádzala z Humenného.

      Cieľom projektu je výmena študentov stredných škôl a ich pobyt v rodinách, vzájomné spoznávanie kultúr, výmena skúseností v rámci vyučovacích procesov, predchádzanie predsudkom a nedostatočným informáciám v rámci boja proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu.

      Prvá časť výmenného pobytu sa realizovala od 31. marca do 5. apríla 2017 na Slovensku. Zavítalo k nám 12 študentov so svojimi dvoma učiteľmi z Haify. Program návštevy bol veľmi zaujímavý a intenzívny.

      Prvý deň delegáciu privítali na letisku v Košiciach zástupcovia oboch škôl. V tento deň sa zároveň konala slávnostná zoznamovacia večera v Humennom.

      V sobotu sme spoločne absolvovali prehliadku mesta Humenné – Vihorlatského múzea a skanzen a prehliadku Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach.

      Študentská výmena Izrael-Snina a Humenné - Obrázok 1

      V nedeľu sme navštívili synagógu v Prešove, ktorého súčasťou je aj židovské múzeum. Popoludní sme si prehliadli ortodoxnú synagógu v Košiciach s priľahlou galériou a historické centrum Košíc. Hostí zároveň privítal a sprevádzal honorárny konzul, Peter Frajt. Voľný čas sme si spríjemnili nakupovaním v obchodnom centre.

      Študentská výmena Izrael-Snina a Humenné - Obrázok 2  Študentská výmena Izrael-Snina a Humenné - Obrázok 3

      Pondelňajší program pokračoval návštevou Cirkevnej spojenej školy. Izraelskí študenti a pedagógovia absolvovali prehliadku školy a ukážku vyučovacích hodín spolu s našimi študentmi a učiteľmi. Dopoludnia sme spoločne navštívili Zemplínske Hámre a miestne múzeum. Po obede v školskej jedálni sme sa presunuli do Galérie Andreja Smoláka v Snine, kde sme spoločne maľovali obrazy, ktoré sú súčasťou projektu Maľovaný rovník. V tento deň nás privítal zástupca primátora, Anton Vass, v kaštieli. V tento deň sme sa spoločne navečerali v Cirkevnom centre voľného času v Snine. Večeru spestrilo vystúpenie folklórneho súboru – Šiňava.

      Študentská výmena Izrael-Snina a Humenné - Obrázok 4  Študentská výmena Izrael-Snina a Humenné - Obrázok 5

      Zavŕšením pobytu bola spoločná návšteva koncentračného tábora v Osvienčime-Brezinke, kde sme pri pamätníku prejavili úctu obetiam holokaustu smútočným ceremoniálom, pri ktorom sme položili veniec a ruže pri pamätnom mieste. V stredu sme sa spoločne rozlúčili a naši priatelia z Izraela odleteli do Prahy.

      Úspešný a zaujímavý priebeh študentskej výmeny potvrdzujú aj postrehy našich študentov.

      "Veľmi sa mi páči takýto spôsob výmeny študentov, pretože tak môžeme nadviazať nové priateľstvá a takisto spoznať novú krajinu a kultúru. Tento týždeň som hostil izraelského chlapca, s ktorým sme si veľmi dobre sadli. Čo sa týka programu, ten bol veľmi pestrý. Navštívili sme múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, ale taktiež aj okolité mestá, kde sme mali možnosť vidieť židovské synagógy. Na konci nášho programu sme navštívili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, ktorý bol silným zážitkom nielen pre študentov z Izraela, ale aj pre nás. Veľmi sa teším na pobyt v Izraeli, ktorý nás čaká v máji a dúfam, že si odtiaľ odnesiem čo najviac zážitkov a spomienok," vyjadril sa k priebehu študentskej výmeny Šimon Paulík.

      So svojím postrehom sa pridáva aj Štefan Čopík: "Výmenu Slovensko – Izrael hodnotím veľmi pozitívne. Aj keď to nebola moja prvá výmena, spočiatku ma sprevádzali rôzne zmiešané pocity. No keď sme sa so študentmi z Izraela bližšie spoznali, všetko zo mňa opadlo. Okrem toho, že som si našiel mnoho nových priateľov, mal som možnosť nahliadnuť do židovskej kultúry ako takej. Taktiež vo mne silnú stopu zanechala návšteva koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, ktorú sme absolvovali spolu s Izraelčanmi. Pre mňa to bola už piata návšteva, ale vidieť to z ich perspektívy a prežívať to s nimi bolo niečo úplne nové. Týždeň, ktorý u nás strávili ubehol veľmi rýchlo a už teraz sa teším na návštevu Izraela."

      A Matúš Komár priebeh výmenného pobytu zhrnul jednou vetou: "Všetko bolo výborné."

      Sme nesmierne radi, že sme mohli spoločne so študentmi a pedagógmi z OA v Humennom privítať a hostiť izraelských študentov a učiteľov a už teraz sa tešíme na návštevu Izraela, ktorá by sa mala realizovať v polovici mája.

    • eTwinning na hodinách angličtiny
     • eTwinning na hodinách angličtiny

     • Dňa 4. apríla 2017 sa žiaci SEKUNDY prvýkrát stretli so svojimi talianskymi kamarátmi zo školy v meste Rio Saliceto v našej jazykovej učebni prostredníctvom SKYPE, kde sa trošku porozprávali o škole a o svojom voľnom čase. Celá komunikácia prebiehala v anglickom jazyku. Doteraz komunikovali len prostredníctvom listov. Žiaci boli so svojím výkonom nadmieru spokojní a veľmi sa tešia na ďalšie stretnutie, hoci opäť len v našej jazykovke. Podobné stretnutie čaká aj žiakov TERCIE, ktorí sú v tomto projekte zapojení.

       

     • Zápis prvákov do základnej školy

     • Dňa 5. apríla 2017 sa  v našej škole uskutočnil slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Tejto milej a pre našich budúcich prvákov tak trocha tajomstvom zahalenej udalosti sa zúčastnili deti v sprievode svojich rodičov. Zápis otvoril a prítomných privítal riaditeľ školy, RNDr. Jozef Lojan. Po jeho krátkom príhovore deťom zahrali herci divadla Babadlo divadelné predstavenie O psíčkovi a mačičke. Pani učiteľky si pripravili pre deti rôzne aktivity, ktorými zisťovali úroveň ich vedomostí a zručností potrebných pre úspešné zvládnutie 1. ročníka. Deti hravo pracovali s interaktívnymi tabuľami, počítali, kreslili, písali, rozprávali po anglicky, cvičili a súťažili, čím dokázali svoju odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. Sladkým oživením pre deti boli chutné koláčiky, ktoré im pripravili tety kuchárky z našej školskej kuchyne. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez školských povinností!

      Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri.

      Zápis do 1. ročníka trvá do 30. apríla 2017 na sekretariáte školy od 7.00 do 15.00 hod. K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

      Zápis prvákov do základnej školy - Obrázok 1    Zápis prvákov do základnej školy - Obrázok 2

      Zápis prvákov do základnej školy - Obrázok 3    Zápis prvákov do základnej školy - Obrázok 4

     • Novinky na stránke školy-pribudli videá na Youtube :)

     • V rámci našej stránky Vám dávame do pozornosti záložky týkajúce sa prezentácie študentských prác a študentských aktivít pod názvami - Práce žiakov a Videá. V nich Vám predstavujeme práce žiakov na vyučovacích hodinách (výtvarná výchova, mediálna výchova, umenie a kultúra, výchova umením) a videá zo života školy (Deň študentstva, Euroscola a mnoho iných aktivít).