• Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017

     • Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov, či vysokoškolských pedagógov. Postupu na celoštátne kolo predchádzajú krajské prehliadky v jednotlivých krajoch Slovenska. Dňa 13. októbra 2017 sa uskutočnilo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj v Prešove. Miestom konania bolo Gymnázium sv. Mikuláša.

      Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 1 Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 2

                       víťazky zo sekundy                                                     

      Svoj projekt Vplyv mikrovlnného žiarenia na klíčivosť semien zaregistrovali na krajský súťažný festival v odbore Biológia žiačky sekundy Cirkevného osemročného gymnázia v Snine Ivanka Andrejčíková a Terezka Tomášová. Naše mladé výskumníčky z tercie Timea Nacková a Anna Štofirová obhajovali zaujímavý projekt Príprava pracích prostriedkov z pagaštanu konského v odbore Enviromentálne vedy. V odbore Chémia boli prezentované projekty žiačky tercie Márie Homzovej Pozorovanie vlákien a študentky II.AG Anety Anny Dunajovej Strukovinky. Enviromentálne vedy si vybrali študenti Matúš Burík a Maroš Kohut s projektom EKODOM.

      Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 3 Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 4

      Mimoriadny úspech dosiahli žiačky sekundy Cirkevnej spojenej školy Ivanka Andrejčíková a Terezka Tomášová v odbore Biológia prácou Vplyv mikrovlnného žiarenia na klíčivosť semien. Ich výskum spočíval v zistení percenta klíčivosti u ôsmich druhov zeleninových semien po aplikácii mikrovlnného žiarenia s rôznou dobou ožiarenia. Tento ich projekt postupil na celoslovenské kolo. Bude reprezentovať Prešovský kraj na celoslovenskej súťažnej prehliadke Amavet 2017 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 9. -11. novembra 2017. Dievčatám blahoželáme k postupu a prajeme veľa úspechov na celoslovenskej súťaži.

      Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 5

    • Ako byť dobrým občanom EÚ - workshop
     • Ako byť dobrým občanom EÚ - workshop

     • V piatok 13. 10. 2017 si pre študentov našej školy pripravili účastníci projektu Erasmus+ zaujímavý workshopový program. Jeho cieľom bolo ukázať, čo nám môže ponúknuť Európska Únia a ako sa má správať jej dobrý občan.

      Mladí zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Litvy, Bulharska i Rumunska prispeli svojou troškou a pri predstavovaní zaujímavých myšlienok ponúkli takisto ukážku svojich talentov. Či už to bol tanec, spev, maľovanie, alebo divadlo, pomohlo nám to pochopiť ideu projektu. Jeho účastníkmi boli aj štyria žiaci CSŠ - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, ktorí vďaka tomu dostali možnosť neformálneho vzdelávania a spoznávania kultúr iných krajín. To, čo sa na Sninských rybníkoch s ľuďmi z iných krajín naučili, sme videli práve na tomto ich vystúpení.

      Ako byť dobrým občanom EÚ - workshop - Obrázok 1 Ako byť dobrým občanom EÚ - workshop - Obrázok 2