• Školský ples 2018

     • Tradíciou na našom gymnáziu sa stal už ôsmy ples, ktorý sa uskutočnil 27. januára 2018 v sále SOŠ v Snine. Ples otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ školy RNDr. Jozef Lojan. Zúčastnených, medzi ktorými boli pedagógovia, absolventi a študenti, zabával famózny DJ Robin. O program sa postarali školský folklórny súbor Kacarka pod vedením Anny Čopíkovej a žiaci ZUŠ v Snine. Nechýbala ani bohatá tombola a voľba kráľovnej a kráľa plesu, ktorými sa stali Janka Petrovajová z III.AGRoman Vozár z III.AG.

      Všetkým ďakujeme za účasť. S kým sa uvidíme o rok?

      Ďalší ples bude 26.1.2019 s DJ Robinom. Ťešíme sa!

     • Úspech žiačok tercie na Festivale vody 2017

     • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť vyhlásila v tomto roku už siedmy ročník Festivalu vody, ktorý zorganizovala v spolupráci s občianskym združením SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu.

      Festival vody je celoslovenská súťažná prehliadky projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií o vode, ktorý sa realizuje od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti.

      Tento rok na celoslovenskú súťaž Festival vody postúpilo 5 družstiev z Cirkevnej školy v Snine, ktoré vypracovali zaujímavé projekty v kategórii II. na dané témy.

      1. Výroba pitnej vody – naše poznatky z exkurzie do prevádzok na výrobu a úpravu pitnej vody. Žiačky Lívia Pčolová a Zuzana Opálková z triedy tercia vytvorili tím.
      2. Odpadové vody – história budovania kanalizácie, vyhľadávanie aktuálnych problémov s odpadovými vodami v našej obci, našom meste. (napr. pripojenie na verejnú kanalizáciu, plynulosť odtoku vody pri intenzívnych dažďoch a pod.). Tím kvarty bol v zložení (Veronika Kerlíková, Adriána Ľuľová, Maroš Miško, Dávid Piško a Dominik Semjon).
      3. Proces čistenia odpadových vôd v našom okolí (pozorovanie čistenia vody). Družstvo žiačok sekundy (Ivana Andrejčíková, Alexandra Makarová, Zuzana Hudáková, Alica Paulíková, Daniel Müller) tvorili zohratý tím.
      4. Eutrofizácia povrchových vôd – jej príčiny, dôsledky a možnosti minimalizovania.Tím kvarty (Gabriela Gáborová, Erika Koveňová, Mária Štofirová, Tibor Lukáč, Michal Rosoľanka) prezentoval danú tému.
      5. Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou – príklady z našej školy, obce, mesta, alebo aj z iných miest a iných krajín. Tím žiakov zo 7.A tvorili (Kamila Pčolová, Amália Surinčáková, Patrícia Rohunová, Adrián Hreško a Tadeáš Tkáč).

      Postupujúcich 22 projektov hodnotila komisia v zložení predseda hodnotiacej komisie Ing. Alena Trančíková z BVS, a. s., členovia komisie: doc. Ing. Danka Barloková, PhD. zo Stavebnej fakulty v Bratislave, Ing. Peter Belica z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Ing. Katarína Béresová zo Strediska environmentálnej výchovy SAŽP, Ing. Mária Grebeňová zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

      Žiačky tercie Lívia Pčolová a Zuzana Opálková témou výroby pitnej vody na Starine a Úpravne vody v Stakčíne, maketou VN Starina, sledovaním reakcií korýtka rybničného a maliarskeho na rôzne podnety v laboratórnych podmienkach a perfektnou obhajobou získali v tejto súťaži 2. miesto. Celoslovenská prehliadka projektov o vode upútala pozornosť rozhlasu a televízie, ktoré pripravili reportáže z daného podujatia do svojich médií.

      Pred samotným vyhlásením výsledkov BVS pripravila pre súťažiacich hudobné vystúpenie ECO H2O tour. Hlavní vystupujúci boli známi speváci Martin Madej a Thomas Puskailer. Vo videách medzi súťažami, v ktorých diváci mohli vyhrať tričká s logom Ecotour, si vypočuli názory aj Emmy Drobnej, Adely Vinczeovej a Adama Ďuricu o vode.

      Všetci súťažiaci nezvíťazili, ale boli to cenné skúsenosti a zážitky, ktoré iste využijú pri realizácii ďalších prírodovedných projektov. Na súťaž pripravovali žiakov RNDr. Denisa Parasková, Ing. Milana Buhajová a Mgr. Matúš Jankaj.

     • Svätý Mikuláš obdaroval žiačikov

     • V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na Cirkevnú spojenú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch vidieť, že to nie je len ďalší obyčajný deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami. Žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky sprevádzané hudbou a dobrou náladou. Sv. Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí a nadmieru spokojné boli všetky deti.

     • Katarínska zábava 2017

     • 22. novembra 2017 sa žiaci 1. stupňa ponorili do zábavy, tanca a súťaženia. Na našej škole sa konala „Katarínska zábava“. Počas zábavy nechýbala dámska a pánska volenka, stoličkový tanec a obľúbený „ belgický tanec.“ Zábava bola ako sa patrí, veď napokon posúďte sami...