• Karneval

     • Odmenou za výborné výsledky vo vzdelávaní dosiahnuté v I. polroku tohto školského roka 2017/2018 bol pre našich žiakov KARNEVAL. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Pri predstavovaní nám niektorí žiaci prezradili, že výroba ich masiek bola náročná a trvala aj niekoľko dní, preto sa chceme poďakovať aj rodičom i starým rodičom za ich spoluprácu. Porota tak mala tak neľahkú úlohu pri vyberaní masiek, ktoré boli ocenené vecnými odmenami. Spoločne rozhodli, že prvé tri miesta si právom zaslúžili tieto karnevalové masky:

      1. miesto získal Vianočný krb – Terézia Gavronová z 3.A

      2. miesto získal Pápež s papamobilom – Teodor Janko z 3.B

      3. miesto získal Komín – Dominika Husnajová z 3.B

      Gratulujeme!