• Zápis prvákov základnej školy

     •   Pozývame rodičov a budúcich prváčikov ZŠ na

        SLÁVNOSTNÝ  ZÁPIS
      spojený s dňom otvorených dverí

      11. apríla  2018 o 15:30 hod.

      Ukážky  vyučovacích hodín v triedach. Prehliadka školy a jej nového vybavenia.

      RAZ VIDIEŤ JE LEPŠIE AKO STOKRÁT POČUŤ.

      Zápis detí potrvá od 1. apríla  2018 každý pracovný deň od 7:00 do 15:00 hod. na sekretariáte školy.
      Ak sa rozhodnete pre našu školu, k zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

      Naša špeciálna ponuka

      • PONÚKAME  PREPRAVU  PRVÁKOV z domu do školy 
       a späť  naším školským  mikrobusom.
      •  ZDARMA učebné pomôcky  a pracovné  zošity  pre prváka  v hodnote  30 €
      •  Hodiny  anglického jazyka  s  anglickým lektorom.
      •  Každý rok  Škola v prírode spojená s výučbou cudzieho jazyka.
      •  Triedy  na 1. stupni ZŠ  vybavené  interaktívnou tabuľou.
      •  Lekcie jazdy na koni  počas hodín telesnej výchovy.
      •  Poskytujeme lyžiarsky výstroj na lyžiarsky výcvik. 
      •  KVALITNE VYBAVENÉ UČEBNE  fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov a informatiky,  školská knižnica. 
     • Výmenný pobyt Snina-Humenné-Haifa (Slovensko-Izrael)

     • V týchto dňoch u nás hosťujeme 12 študentov a 2 učiteľov z Izraela, o ktorých sa starajú žiaci Cirkevnej spojenej školy v Snine. Ide o projekt – výmenný pobyt Slovensko (Snina, Humenné)Izrael (Haifa) v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Humennom. V piatok dopoludnia absolvovali prehliadku našej školy a rôzne aktivity, ktoré pre ne pripravili žiaci a študenti a popoludnie strávili prehliadkou Stariny a Kolonického sedla. Sobotňajším programom bol výlet do Vysokých Tatier spojený s prehliadkou Starého Smokovca a Hrebienka. Zavŕšením pobytu bola spoločná návšteva koncentračného tábora v Osvienčime-Brezinke, kde sme pri pamätníku prejavili úctu obetiam holokaustu smútočným ceremoniálom, pri ktorom sme položili ruže pri pamätnom mieste. V pondelok sme sa spoločne rozlúčili a naši priatelia z Izraela odleteli domov. Prajeme im šťastný návrat domov a už teraz sa tešíme na návštevu Izraela, ktorá by sa mala realizovať koncom apríla.

       

     • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo

     • V utorok 27. 3. 2018 sa študenti z III.AG v zložení Silvia Kuchtaninová, Melánia Karaščáková, Šimon Hudák, Jana Petrovajová a Štefánia Ondicová zúčastnili celoslovenského kola súťaže s názvom Ruské slovo, ktorá sa konala v Košiciach. V súťaži získali prvé miesto. Na súťaž pripravovala študentky po jazykovej stránke Mgr. Marcela Tomášová. Hudobne študentky doprevádzal Mgr. Matúš Jankaj. Študentky teda úspešne reprezentovali školu a získali ďalšie skúsenosti i vecné ceny, ktoré ich potešili.

     • Trio študentov na československom finále bádateľskej prírodovednej súťaže N-trophy

     • 7 ročníkov N-trophy, 6 hodín bádania, 5 prípravných tímov lektorov, 4 odbory, 3 členovia tímu,
      2 štáty, 1 súťaž

      „Na začiatku neviete skoro nič. Máte pred sebou systém, o ktorom neviete ako sa chová, na aké podnety reaguje a často ani kde začína a kde končí. A čas Vám beží ...“

      Nech je vaším systémom atóm, vesmír, bunka, chemická zlúčenina alebo trebárs počasie, snažíte sa nájsť pravidlá, ktoré v ňom platia. Kladiete si otázky, vyvraciate hypotézy, spresňujete merania a hľadáte súvislosti. Rozdiel medzi N-trophy a skutočným výskumom? Výskum môže trvať niekoľko storočí. V súťaži N-trophy máte len niekoľko hodín.

      N-trophy je súťaž plná experimentov a výskumu odohrávajúca sa v unikátnom prostredí Masarykovej univerzity v Brne. Zadané úlohy sú na úrovni výskumných úloh pre tímy vedcov. Je určená pre študentov stredných škôl z celej Českej republiky a Slovenska, ktorých zaujíma logika, fyzika, chémia a biológia. Spoločným menovateľom úloh je experiment a výskum. Rovnako ako vo vedeckom prostredí je často potrebné výsledky výskumu prezentovať, pretože za to sa dnes vedci tiež hodnotia. I v N-trophy záleží, ako tímy svoje výsledky prezentujú.

      Do 8. ročníka tejto unikátnej súťaže sa prihlásilo aj družstvo z Cirkevného gymnázia v Snine. Zvládlo náročné úlohy kvalifikácie (112 zaregistrovaných tímov) a postúpilo medzi šestnástku najúspešnejších tímov z Česka a Slovenska. Vybojovalo si tak účasť v československom finále N-trophy, ktorá sa konala v dňoch 16. – 18. marca 2018 na pôde Masarykovej univerzity v Brne. Trio v zložení študentov Aneta Anna Dunajová (trieda 2.AG), Matúš Komár (trieda 2.AG) a Maroš Kohut (trieda 3.AG) prejavilo svoju zručnosť, vedomosti, výbornú prezentáciu výsledkov a hlavne možnosti experimentovania na pôde vysokej školy. Výborné umiestnenie a bohaté skúsenosti z finále, hodiny výskumu aj zábavy pri bádaní a prezentovaní dáva študentom predpoklad zúčastniť sa aj ďalšieho ročníka súťaže.

      Poďakovanie patrí vedeniu školy za vytváranie mimoriadne priaznivých podmienok pre prácu so študentmi, ktorých zaujímajú prírodovedné predmety. Veľkú zásluhu na úspechu majú učitelia RNDr. Jana Tomášová, učiteľka informatiky, RNDr. Denisa Parasková a PaedDr. Ján Marinič, učitelia fyziky a Ing. Milana Buhajová, učiteľka chémie.