• Pozývame Vás študovať na našom 8-ročnom gymnáziu

     • Kritéria prijímacieho konania a bližšie informácie nájdete TU.

     • Študenti nášho gymnázia úspešní na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Prešove

     • Bádateľská činnosť, účasť v krajských, celoštátnych a medzinárodných prírodovedných súťažiach a záujem našich študentov o experimenty v rámci mimoškolskej činnosti ustavične rastie.  Ani tento rok študenti nechýbali na krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo 6. apríla v Prešove. Svoj projekt tu prezentovali a obhajovali tretiaci gymnázia Matúš Burík a Maroš Kohut v odbore Matematika, fyzika s názvom Využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti. Prácu realizovali pod vedním učiteľa fyziky PaedDr. Jána Mariniča. Štvrté miesto a získanie Certifikátu SOČ v silnej konkurencii bolo výborným umiestnením. V odbore Chémia, potravinárstvo zaujímavý projekt Zdravá maškrta obhajovala študentka druhého ročníka gymnázia Aneta Anna Dunajová. Výborné tretie miesto a Diplom SOČ boli odmenou za prácu na projekte, v ktorom využila rôzne strukoviny pre sladké muffiny. Na projekte pracovala pod vedením učiteľky chémie Ing. Milany Buhajovej.

      Tieto úspechy našich študentov vznikajú s veľkou podporou vedenia školy a sústavnou prácou učiteľov so študentmi v rámci mimoškolskej činnosti. Každý, kto prejaví záujem o činnosť na projektoch v rámci fyziky, chémie a biológie, je vítaný. Môže rozvíjať svoj talent a nadšenie pre sebarealizáciu a prípravu pre svoje povolanie v budúcnosti. Naučí sa samostatnej či tímovej práci, prezentovať a obhajovať svoj projekt, používať argumenty a dôkazy, získava skúsenosti a kontakty pre svoje ďalšie štúdium a prácu.