• MUDr. František Orlovský prednášal aj u nás

     • Vo štvrtok 17.5.2018 na cirkevnú školu zavítal MUDr. František Orlovský zo Starej Ľubovne.

      František Orlovský prednášal na tému: Ako sa postaviť proti ideológii rodovej rovnosti prostredníctvom ochrany života a prirodzenými metódami plánovaného rodičovstva. Je známy ako lekár – chirurg, angažujúci sa kresťan v pro life organizáciách ako Donum vitae a Fórum života. Zasadzuje sa za ochranu života od narodenia po prirodzenú smrť a snaží sa odovzdať tieto svoje bohaté skúsenosti z tejto oblasti už 27 rokov. Na našej škole sa stretol s učiteľmi biológie, náboženstva, študentmi, ktorí chcú pokračovať v rozvíjaní predmetu biológia a manželskými pármi, ktorí pripravujú snúbencov na rodinný život.

      V prednáške predostrel stratégiu, ako by sa malo pristupovať pri otázkach ochrany života z celkového hľadiska, hovoril o kladoch a záporoch doterajšieho prístupu v oblasti rodinnej výchovy a vyjadril sa k prirodzeným metódam plánovaného rodičovstva. Vysvetlil viaceré  metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, pričom v druhej časti prednášky sa zameral a najviac priblížil práve  Billingsovú metódu.

      Veríme, že toto úvodne stretnutie bude naštartovaním spolupráce v rámci projektu pre mladých s názvom: Teen STAR, kde sa vyškolia lektori v tejto oblasti a následne budú svoje poznatky a skúsenosti odovzdávať študentom tunajšej cirkevnej školy.

     • Kvarta na duchovnej obnove

     • V dňoch 16. a 17. mája sme my, žiaci kvarty, strávili krásne dva dni na duchovnej obnove.
      V centre mladých vo Vysokej nad Uhom v Domčeku – Dome Anky Kolesárovej sme našli miesto pokoja, radosti, načerpania nových síl a pookriatie na duchu. Duchovný otec Pavol Hudák a otec Matúš nás svojimi prednáškami zaujali a povzbudili. Témou bola láska, pravá láska. Skutočná láska býva náročná, vždy niečo stojí. Potrebuje obetovať svoje krátkodobé túžby v prospech dlhodobého šťastia. Na ceste za láskou nás chráni čisté srdce a vôľa byť verným. Vzťahom najviac ubližuje nečistota a netrpezlivosť. Tam, kde je zodpovednosť, môže sa rodiť ozajstná láska. Dostali sme nezaslúžený dar - Lásku, ktorá nás učí láske. Tieto krásne slová a modlitby nám vliali nádej do duše a povzbudenie do života. Navštívili sme aj hrob Anky Kolesárovej, dozvedeli sme sa o jej živote, čistote, o jej blahorečení i smrti. Voľné chvíle sme vyplnili športom. Svätá omša a rôzne aktivity prispeli k pohode a upevneniu kolektívu triedy. Ďakujeme sestre Blandíne a našej triednej učiteľke.

      Čo napísali žiaci kvarty o pobyte vo Vysokej?

      Bol to výborne strávený čas so spolužiakmi.

      Bolo super, hlavne vtedy, keď sme písali pozitívne vlastnosti o svojich spolužiakoch.

      Páčil sa mi program, prednášky, aktivity a hry. Nabudúce by sme mohli mať aj dlhšiu duchovnú obnovu.

      Duchovné povzbudenie pre každého, kto absolvoval duchovnú obnovu. 

      Ďakujeme za starostlivosť tímačká, ktoré sa o nás starali počas celého pobytu.

      Aďka Ľuľová a Veronika Kerlíková

     • Študentka nášho gymnázia na súťaži mladých výskumníkov v Turecku

     • V Istanbule v dňoch od 8. do 11. mája 2018 súťažili mladí vedátori z 15-tich krajín. Zastúpenie tu mali Slovinsko, Čierna Hora, Švédsko, Veľká Británia, Azerbajdžan, Malajzia, Poľsko, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Švajčiarsko, Rusko, Bulharsko a samozrejme domáce Turecko. Nechýbalo ani Slovensko. Účasť na tejto medzinárodnej vedeckej súťaži 27th Dr. Ibrahim Arıkan MEF Educational Institutions Research Projects Contest  si vybojovala aj študentka 2.AG nášho gymnázia Aneta Anna Dunajová s projektom Interakcia katelicidínu LL-37 s modelovými bunkovými membránami. Obhajovala svoj výskumný projekt a prezentovala Slovensko v odbore Chémia. V každom z týchto odborov Fyzika, Chémia a Biológia bolo na prezentáciu pozvaných 10 zahraničných a 20 tureckých prác. Anetka sa dostala medzi desiatku najlepších zahraničných projektov v oblasti Chémia. Bohaté skúsenosti z prvej medzinárodnej súťaže, nové kontakty a priateľstvá, prezentácia v anglickom jazyku, ale aj výlety a bohatý program mimo súťaže bolo veľkým prínosom pre študentku z nášho mesta Snina. Vyzdvihnúť je potrebné aj perfektnú organizáciu celého podujatia. Študentku pripravoval na obhajobu v anglickom jazyku pán učiteľ Jonathan Child, ktorý spolu s ňou bol účastníkom podujatia. Pozvanie z tureckej strany na ďalšiu medzinárodnú súťaž pre našu študentku je veľkým prínosom pre jej budúcu kariéru a rozvoj v jazykových, prezentačných aj vedeckých skúsenostiach.

      Poďakovanie patrí vedeniu gymnázia a riaditeľovi RNDr. Jozefovi Lojanovi za vytváranie výborných podmienok pre prácu s talentovanými študentmi, učiteľke chémie Ing. Milane Buhajovej, učiteľovi anglického jazyka Jonathanovi Childovi, vedeniu mesta Snina a správe Národného parku Poloniny za poskytnutie propagačných materiálov pre študentku.

     • Posledný zvonček maturantov

     • Prajeme našim maturantom veľa šťastia pri maturitných skúškach :)

     • Výmenný pobyt Snina-Humenné-Haifa (Slovensko-Izrael)

     • Aj tohto roku sa konala výmena medzi študentmi z Cirkevného gymnázia v Snine, Obchodnej akadémie v Humennom a žiakmi z Izraela. Vďaka výbornej spolupráci všetkých troch škôl a pohostinnosti zo strán oboch štátov sa z tejto výmeny pomaly, ale isto stáva tradícia. Dostať príležitosť vycestovať priamo do izraelskej rodiny a  týždeň žiť iným životným štýlom, je pre mnohých slovenských študentov obrovskou skúsenosťou.

      Byť súčasťou tejto výmeny znamená prejsť nejaký kus sveta, komunikovať väčšinu času v angličtine, zažiť odlišné tradície a spoznať inú kultúru. Na začiatku sme  mali trochu strach. Nie je ľahké rýchlo si premietnuť učivo angličtiny do praxe a bezproblémovo sa dorozumievať. Nakoniec sme zistili, že aj keď je to veľká výzva, svoje hranice treba neustále prekonávať. Izraelskí učitelia a hosťujúce rodiny boli pri komunikácii veľmi ústretoví a trpezliví. Aj vďaka tomu sa naša komunikácia v anglickom jazyku výrazne zlepšila.

      Počas týždňa v Izraeli sme  prehlbovali priateľstvá, ktoré vznikli už na Slovensku, pretože v marci sme boli hostiteľmi my. Súčasťou programu bolo množstvo výletov po okolí, videli sme Bahajské záhrady v Haife, Golanské výšiny, Genezaretské jazero, trh v meste Akko, historické pamiatky mesta Nazaret, Acre a iné časti Svätej zeme. Dostali sme možnosť obnoviť si krstné sľuby v rieke Jordán a na konci pobytu sme všetci strávili deň na Haifskej pláži. Kopec nových chutí, zaujímavé jedlá, milí ľudia, ulice so špecifickou atmosférou, piesočnatá pláž a tyrkysové more, zábava s izraelskými kamarátmi a nabitý program, to všetko z tohto týždňa urobilo nezabudnuteľný zážitok. Prišiel čas na rozlúčku a mnohí sme sa neubránili slzám. Zhodli sme sa, že keby sa dalo, ostali by sme aj dlhšie. Tešíme sa na ďalšie výmenné pobyty a ďakujeme vedeniu našej školy, že sme mohli byť súčasťou tejto neobyčajnej výmeny s Izraelom.

                                                                                                                    Kristína Majcherová, CSŠ,  II.AG