• Kvarta na celoslovenskej súťaži SUPER TRIEDA 2018

     • Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

      Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou „všetky deti sú naše“ ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

      Projekt SuperTrieda sa ako jediný zo Slovenska dostal do európskeho výberu „Good Practice Model of European Educational Network“ a stal sa modelovým projektom pre vyučovanie umeleckej výchovy zviditeľňovaný vo všetkých štátoch EU.

      Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom autorskom diele – maľujú, vyrábajú umelecké pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú (každý podľa chuti a schopností). Výsledkom je scénické predstavenie na zadanú tému.

      Žiaci kvarty nášho osemročného gymnázia aj tento rok sa zapojili do súťaže SUPER TRIEDA 2018. Pod vedením učiteľa Mgr. Matúša Jankaja hudobne pripravili a triednej učiteľky Ing. Buhajovej výtvarne spracovali kulisy a nacvičili scénické predstavenie „Remeslo má zlaté dno“. Po vynikajúcom 1. mieste na krajskej prehliadke v Košiciach reprezentovali Prešovský kraj aj na celoslovenskej súťažnej prehliadke vo Vajnoroch pri Bratislave. Tu získali krásne 2. miesto. Tento úspech je výsledkom práce žiakov počas štyroch rokov ich pripravovaných scénických vystúpení na Supertriede. Dojmy, zážitky, spoluatričnosť v triede a cenné skúseností sú devízou do ich budúcnosti.

     • Vzdelávací a networkingový workshop občianskeho sektora Prešovského kraja aj s našou účasťou

     • Táto zaujímavá akcia sa uskutočnila 31.5.2018 (štvrtok) v čase od 9:00 - 15:00 v Prešove. Hlavné slovo na workshope mali experti na komunitné organizovanie a NGO, Maroš Chmelík a Sanja Nikolov zo zvolenského Centra komunitného organizovania, ktorí zastrešovali vzdelávací rozmer. Tí podrobne popísali svoje dobrovoľnícke aktivity, ktoré realizujú na miestach, kde žijú a pracujú. Podujatie malo však aj silný networkingový rozmer.

      Nedávne udalosti ukázali silu aj slabosť občianskeho sektora v tejto krajine. Cieľom workshopu bolo hľadať spôsoby a formy, ako zvýšiť mieru občianskej participácie v Prešovskom kraji, resp. zvýšiť váhu hlasu občianskeho sektora v spoločnosti v snahe prispieť k prehlbovaniu demokracie a rozvíjaniu demokratického myslenia.

      Workshop organizovalo Fórum pre kultúru (f4c), ktoré je ostrovom uvažovania o západnej civilizácii na východnom Slovensku. Združenie f4c rozvíja princípy kultúrnosti, personalizmu a pluralizmu v kontexte judeokresťanskej tradície. V uplynulých rokoch sme na východnom Slovensku zorganizovali viac než stovku diskusií a prednášok filozofov, historikov, literárnych vedcov, ekonómov, teológov a politikov.

      Podujatia sa zúčastnili žiačky 3.AG - Jana Petrovajová a Patrícia Gerbocová, ktoré zhodnotili workshop nasledovne. Z tejto konferencie sme si odniesli naozaj veľa. Samotné informácie o tom, koľko občianskych združení v Prešovskom kraji aktívne funguje nás prekvapili a koniec-koncov aj motivovali k tomu, aby sme svoj čas využívali efektívne. Patrícii sa najviac páčil projekt OKO (občianska komunitná obývačka) predstaviteľov organizácie CKO Zvolen, ktorí nám ukázali skvelý príklad toho, ako sa veci dajú realizovať. Nedá mi nespomenúť aj mnoho ďalších organizácií, ktoré robia veľké veci v našom kraji. MyMamy, IUVENTA, Kresťania v meste, RMPK (Rada mládeže Prešovského kraja), Kandeláber a iné. Verím, že sa im bude aj naďalej dariť a že sa niekedy aj sama zúčastním ich projektov, aby som bola schopná priložiť ruku k dielu, čím je snaha o zlepšenie každodenného života v našom kraji. Bol to pre mňa veľký zážitok dozvedieť sa toľko cenných informácií a spoznať tak inšpiratívnych ľudí, za čo som patrične veľmi vďačná.

     • 1. MIESTO NA KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE SUPERTRIEDA

     • o štvrtok 31.5.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže SUPERTRIEDA. Tejto súťaže sa zúčastnila aj trieda KVARTA nášho cirkevného gymnázia, ktorá na tohtoročnú tému "Remeslo má zlaté dno" pripravila pásmo tvorené scénkami, hovoreným slovom, spevom i tancom. Cieľom súťaže je kolektívna práca, nadväzovanie dobrých vzťahov ako aj vzájomný rešpekt a podpora v triednom kolektíve. Kvarta získala v tomto krajskom kole krásne 1. miesto, a teda postupuje do finále – celoslovenské kolo súťaže Supertrieda, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Zároveň kvarta získala aj cenu za autorský prístup a hudobný doprovod. Na súťaž pripravovala triedu Ing. Milana Buhajová a za hudobnú stránku zodpovedal Mgr. Matúš Jankaj. Kvarte srdečne blahoželáme!

     • Výmena v Poľsku

     • Od 24.5.2018 sme sa na necelý týždeň stali účastníčkami medzinárodnej mládežníckej výmeny v poľskom mestečku Wasilkow. Slovenskú skupinu spolu s nami, Patríciou Gerbocovou, Kristínou Pavlíkovou a Janou Petrovajovou, tvorili traja študenti Hotelovej akadémie sídliacej v Humennom. Výmeny sa zúčastnili aj mladí z Poľska, Litvy a Rumunska. Vďaka kultúrnym večerom sme spoznávali ich zvyky, tradičné jedlá, piesne a tance. Vzájomnou spoluprácou sa nám podarilo splniť cieľ projektu - vytvorenie originálnej spoločenskej hry o Európskej únii. V štyroch skupinách sa pracovalo na figúrkach, krabici, hernej doske a pravidlách.     

      Témou výmeny síce boli stolné hry, no počas šiestich dní sme pre bohatý program organizátorov spoznávali aj okolie mesta. Obdivovali sme kultúrne pamiatky Bialystoku, užili sme si lanovú dráhu. No najväčšiu stopu v nás zanechala návšteva pútnického miesta Svätá voda s pútavou krížovou cestou končiacou na krížovej hore. Celý projekt bol sponzorovaný Európskou úniou. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Jana Petrovajová, študentka 3.AG