• Svetové dni mládeže v Paname

     • V týchto dňoch sa začali Svetové dni mládeže v Paname. Z našej školy je tam náš absolvent Marek Gič.

      Svetové dni mládeže (ďalej už len „SDM“) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. 

      Mottom stretnutia je citát: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

      Tešíme sa, že aj z našej školy a farnosti máme pútnika, Mareka. 

      Počas trvania SDM budeme pridávať fotky, sledujte nás aj na Facebooku.