• Aneta Anna Dunajová na prestížnej projektovej súťaži v USA

     • V dňoch 16. a 17. mája sa v meste Phoenix, v americkom štáte Arizona, uskutočnila najprestížnejšia projektová súťaž Intel ISEF 2019 (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná s celkovým počtom vyše 1 800 účastníkov z viac ako 80 štátov sveta. Každoročne na túto súťaž vysiela Slovensko dva najlepšie projekty zo súťaže Festival vedy a techniky Amavet. Tento rok reprezentovala Slovensko aj študentka z nášho gymnázia – Aneta Anna Dunajová, so svojím výskumným projektom „Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora“. Prácu obhajovala v súťažnej kategórii biomedicínske inžinierstvo. Umiestnenie na jednom z dvoch prvých miest celoštátneho kola súťaže Amavet a následná účasť na svetovej súťaži priniesla študentke mnoho skúseností a zážitkov pre jej budúcu výskumnú prácu.

      Študentka realizovala projekt v spolupráci s Chemickotechnologickou fakultou STU v Bratislave pod vedením doc. RNDr. Miroslava Gála, PhD. z oddelenia anorganickej technológie, ktorému patrí veľké poďakovanie. Za objav jej talentu ďakuje učiteľke chémie Ing. Milane Buhajovej a Cirkevnému gymnáziu v Snine.

     • Úspechy na chemickej olympiáde a SOČ

     • Študenti nášho gymnázia sa v mesiaci apríl a máj zúčastnili krajských kôl chemickej olympiády a Stredoškolskej odbornej činnosti, kde dosiahli výborné výsledky.

      Timea Nacková, žiačka kvarty – 3. miesto okresné kolo CHO kategória D (postup na krajské kolo) a úspešná riešiteľka krajského kola v Prešove.

      Kristína Piškaninová, študentka 1.AG a Michal Rosoľanka, študent kvinty – úspešní riešitelia krajského kola CHO kategórie C vo Svite.

      Laura Burdová, študentka 2.AG – úspešná riešiteľka krajského kola CHO kategórie B vo Svite.

      Aneta Dunajová, študentka 3.AG – krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 1. miesto v odbore Zdravotníctvo a farmakológia (postup na celoštátne kolo) a úspešná na celoslovenskom kole v Košiciach.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na okresných, krajských a celoštátnych súťažiach.

     • ERAZMUS+ Highway to health - Slovensko

     • Žiaci tercie a kvarty sa zúčastnili projektu Erazmus+ s názvom Highway to health. Slovensko navštívili delegácie z Nemecka, Belgicka, Španielska a Grécka. Cely týždeň sa niesol v duchu recyklovania a ochrany životného prostredia. Študenti mali rôzne aktivity ako triedenie odpadkov, vyrábanie športovca z PET fliaš a mnohé iné týkajúce sa recyklovania. Ľudia z týchto delegácii privítala aj primátorka mesta Snina v kaštieli. Našu krajinu spoznali pomocou rôznych súťaží a pripraveného programu. Mali možnosť vidieť našu kultúru v podobe tancov a spevu. Naše mesto spoznali vďaka pripravenej súťaži, počas ktorej sme mali hľadať rôzne miesta Sniny. V priebehu tohto týždňa mohli taktiež vidieť mesto Košice a pohorie Vysoké Tatry. Za vynikajúci program ďakujeme našim učiteľom, pretože si dali námahu a pripravili všetky tieto aktivity. Pre nás študentov to bola dobrá možnosť spoznať sa s novými ľudmi a zdokonaliť sa v angličtine. 

      Anastasiia Smakula, Mária Homzová - kvarta

     • Výmenný pobyt v Izraeli pokračuje aj v tomto roku

     •      Po tom, čo sme izraelských študentov privítali u nás v Snine, sme sa tentokrát my vydali na cestu do Izraela. V dňoch od 1.5 do 6.5 sme sa stali hosťami. Na tvárach mojich spolužiakov bolo vidieť nadšenie a očakávania z výletu, ale aj radosť, že opäť uvidíme našich izraelských priateľov. Cesta nám ubehla ako voda, ani sme sa nenazdali a lietadlo už pristávalo v hlavnom meste Izraela -Tel Avive. Ten však nebol našou poslednou zastávkou, naše putovanie mierilo do prímorského mesta Haifa. Po príchode nás čakali naši priatelia a ich rodiny, ktoré nás srdečne privítali.

           Na výmenu do Izraela sme pricestovali práve v čase, keď sa v krajine konala spomienka na obete holokaustu. Pri tejto príležitosti sme sa spolu s našimi priateľmi zúčastnili spomienkovej ceremónie. Bolo fascinujúce sledovať, ako sa za zvuku sirén zrazu zastavila celá krajina. Prestala premávať doprava, ľudia prerušili prácu, zastavili sa uprostred ulice, aby si pripomenuli tých, ktorí neprežili hrôzy koncentračných táborov. Po tomto zážitku sme sa vybrali na výlet do historického mesta Nazaret, kde sme navštívili známe pútnické miesta. Tento deň plný zážitkov sme zakončili na pláži v Haife.

           V piatok sme opäť mali naplánovaný bohatý program. Navštívili sme malé mestečko na hraniciach s Libanonom- Rosh Ha-nikra, ktoré sa môže popýšiť krásnou prírodou a nádhernou jaskyňou.  Našou ďalšou zastávkou počas poznávania Izraela bolo mestečko Akko, kde sme navštívili arabský trh a vyskúšali aj tradičnú izraelskú kuchyňu - humus a falafel.  Po návrate do rodín sme mali možnosť oboznámiť sa aj s typickými židovskými zvykmi - zúčastnili sme sa šabatovej večere, ktorá sa koná vždy v piatok večer. Večeru v židovskej rodine začína otec modlitbou, ktorú po ňom opakujú ostatní členovia rodiny. Jesť sa podľa tradície začína, až keď otec naloží jedlo na tanier všetkým členom rodiny a sadne si. Takáto večera obsahuje viacero chodov, a tak sme mali možnosť ochutnať aj ďalšie židovské jedlá.

           Keďže Šabat je v židovskej tradícii považovaný za deň oddychu (ako u nás nedeľa),  sobotné dopoludnie sme opäť strávili na pláži. Poobede sme mali tú česť stretnúť sa so slovenským veľvyslancom v Izraeli - Petrom Hulenyim. Keďže jeden z našich spolužiakov mal práve v tentp deň narodeniny, večer sme boli všetci pozvaní na narodeninovú oslavu. V posledný deň nášho pobytu sme navštívili mesto Haifa, kde nás uchvátili predovšetkým nádherné Bahaiské záhrady a úžasný výhľad na more. Našu výmenu v Izraeli sme zakončili rozlúčkovou párty v nedeľu večer, na ktorej sme sa rozlúčili s našimi izraelskými priateľmi.

           Táto výmena nám priniesla nielen množstvo nových zážitkov, ale umožnila nám aj spoznať inú kultúru a tradície a získať veľa nových priateľov. Myslím, že na ňu budeme všetci navždy spomínať.  

     • Ocenenie za prínos k osvete o EÚ venované našej škole

     • Za prínos k osvete o EÚ medzi slovenskou mládežou odovzdal štátny tajomník MZVaEZ SR František Ružička spolu s predstaviteľom kancelárie EP Dionýzom Hochelom ocenenie Cirkevnej spojenej škole (2.miesto) zapojenej do programu Euroscola. Ocenenie je podpísané ministrom zahraniičných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Poďakovanie patrí všetkým :)

     • Deň Európy v Košiciach

     • Súčasťou košického Dňa Európy boli aj workshopy na témy eurovolieb, demokracie a rozvoja kritického myslenia, súťaže či kvízy, kde bolo možné získať informácie o eurovoľbách, ale aj vyskúšať si znalosti o EÚ. Štátny  tajomník MZVaEZ SR František Ružička diskutoval spolu so študentmi stredných škôl (za našu školu diskutoval Šimon Čop) z východného Slovenska, ako aj so zástupcami akademickej obce, mimovládnych organizácií, médií, samosprávy a verejnosti v priestoroch Košického kultúrneho centra v rámci verejného podujatia pod názvom Budúcnosť EÚ očami mladých. Túto panelovú diskusiu moderoval Martin Strižinec. Diskusia je ďalšou zo série podujatí rezortu diplomacie pod názvom #MYSMEEÚ.

      Pozrite si naživo záznam uverejnený na TA3 z 3.5.2019: https://www.ta3.com/clanok/1154177/obyvatelia-druheho-najvacsieho-mesta-si-pripominaju-velky-den.html