• Opäť sme boli úspešní na celoslovenskej súťaži Klasici v komikse

     • Koncom júna nás pán učiteľ informoval o súťaži Klasici v komikse. Neváhali sme a s radosťou sme sa zapojili. Bolo to náročné, no nakoniec sme to v čas stihli a vytvorili sme komiks na tému: Margita Figuli – Tri gaštanové kone. Celé prázdniny sme netrpezlivo čakali na výsledok. V septembri nám pán učiteľ s radosťou oznámil, že sme postúpili a ideme na vyhodnotenie do Piešťan. Vyhodnotenie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Umiestnili sme sa na krásnom treťom mieste v celoslovenskej súťaži v tvorbe komiksov. Témou bol život a tvorba Margity Figuli. Súčasťou vyhodnotenia bola aj recepcia a diskusia s ostatnými účastníkmi súťaže.

      Terézia Kavčáková a Amália Surinčáková, 9.A

     • Európska noc výskumníkov 2019

     • Veda sa stala neodmysliteľnou súčasťou života v 21. storočí. Svet však ešte stále ponúka nespočetné množstvo otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď. Mottom 13. ročníka Európskej noci výskumníkov je „Život ako ho (ne)poznáme“. Jednou z hlavných úloh výskumníkov a výskumníčok je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Fyzici prichádzajú s novými poznatkami k fungovaniu nášho sveta, biológovia prispievajú k zlepšeniu nášho zdravia, historici nám pomáhajú pochopiť našu minulosť, sociológovia nám pomáhajú pochopiť spoločnosť, v ktorej žijeme, nanotechnológovia vyvíjajú nové materiály, ktoré používame každý deň a ani si to neuvedomujeme. Európska noc výskumníkov je najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku, ktorého cieľom je interaktívnym spôsobom prezentovať to najlepšie zo slovenského, ale aj svetového výskumu a inovácií širokej verejnosti. Zároveň sa sústredí na deti v školskom veku, s dôrazom na  zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

      Študenti sexty s triednou učiteľkou Ing. Buhajovou navštívili toto podujatie v Košiciach v piatok 27. septembra 2019. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima navštívili stánky a prezentácie univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. V popoludňajších hodinách sa predstavili vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých témach.

     • Európsky deň jazykov v Košiciach

     • Žiaci 9.A a SEKUNDY navštívili Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde pri príležitosti Európskeho dňa
      jazykov absolvovali rôzne kvízy, súťaže a interaktívne aktivity v anglickom a nemeckom jazyku. Po
      skončení programu navštívili aj Katedrálu sv. Alžbety v Košiciach. 

     • EPAS míting v Prešove s našou účasťou

     • Vo štvrtok 19. 9. 2019 sa študenti III.AG v sprievode Mgr. Matúša Jankaja zúčastnili na EPAS mítingu v Prešove, ktorý je súčasťou projektu s názvom: Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Na tomto stretnutí sa zúčastnili viaceré školy zo Slovenska, pričom žiaci boli aktívne zapojení do diskusie pomocou hlasovania, ale aj hovoreným slovom. Na stretnutí sa riešila problematika migrácie, demokracie, volieb do EÚ a udržateľnosti životného prostredia. Tento deň priniesol množstvo informácií a nových pohľadov na problematiku nielen pre študentov a učiteľov, ale aj pre širokú verejnosť. 

     • Oznam

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na triednické rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 8. 10. 2019 v čase od 15:00 do 16:30 hod. v priestoroch CSŠ.