• Slávnostný začiatok školského roka 2019/2020

     • Pozývame žiakov, študentov a rodičov na slávnostnú svätú omšu
      pri príležitosti otvorenia nového školského roka
      ,
        2.septembra 2019 o 900 hod.
      Kostole Povýšenia sv.Kríža v Snine

     • Dôležité - predĺženie platnosti ISIC/EURO26

     • 1.      Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

      Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

       

      2.      Predlženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predlženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).

       

      3.      Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).

       

      4.      Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

       

      Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

       

     • Naši žiaci úspešní na celoslovenskej prehliadke prác - Festival 4 živlov

     • V piatok 7. 6. 2019 sa v Zážitkovom centre vedy a techniky AURELIUM v Bratislave konal 2. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov s názvom Festival štyroch živlov. Organizátorom súťaže je AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), ktorý podporuje oblasť neformálneho vzdelávania a snaží sa zvyšovať záujem o vedecké disciplíny. Festivalu sa zúčastnila aj ministerka školstva Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ktorá si prezrela jednotlivé práce žiakov a poukázala na dôležitosť bádania a záujmu o vedecké poznanie.

      Cieľom podujatia bolo vedeckou a hravou formou spracovať ľubovoľnú problematiku týkajúcu sa jedného zo štyroch živlov: oheň, voda, vzduch a zem. Cirkevnú spojenú školu reprezentovali títo žiaci: Simona Andrejčíková, Anna Mária Čopíková, Dávid Dráb,  Veronika Fedáková, Erika Fundáková, Tamara Harakaľová, Timea Harakaľová, Samuel Chmela, a Martin Paraska  z prímy; Katarína Vudmasková zo 6.A; Juraj Čopík, Sebastián Gergelčík,  Alexandra Kozejová a Veronika Záhradníková zo 7.A;  Amália Surinčáková a Patrícia Rohunová z 8.A a Ivana Andrejčíková a Daniel Müller z tercie. Všetci žiaci dostali certifikát o účasti na podujatí.

      Odborná komisia hodnotila 63 zúčastnených projektov a v tejto konkurencii sa medzi sedemnásť najlepších prác dostala aj práca Ivany Andrejčíkovej a Daniela Müllera s názvom Rozpustnosť želatíny a agaru. Autori tohto projektu boli ocenení diplomami a vecnými darmi.

      Všetci zúčastnení mali možnosť diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín a získané vedomosti a zručnosti určite využijú v ďalších prírodovedných projektoch.

      Popoludnie si žiaci spríjemnili prehliadkou Bratislavského hradu a vychutnávali si voľné chvíle v barokovej záhrade.

      Poďakovanie patrí  Ing. Milane Buhajovej, RNDr. Denise Paraskovej a Mgr. Matúšovi Jankajovi za prípravu žiakov na súťaž a organizáciu celej školskej akcie.

     • Jedenásť dní v Nemecku

     • Koncom mája naši študenti na jedenásť dní odleteli spolu so svojimi nemeckými "dvojičkami" do Kasselu, Nemecko. Takmer celú výmenu zvládli bez prítomnosti učiteľov a program v réžii študentov si užili naplno. Prešli skoro všetky zaujímavosti a historické pamiatky mesta Kassel a zúčastnili sa demonštrácie FFF (Fridays For Future). Navštívili centrum mesta Frankfurt a poniektorí si pozreli krásy Hamburgu. Počasie v nemecku im prialo a mohli si vyskúšať aj rekeračný šport kanoing. Pomedzi to trávili čas záhradnými párty a piknikmi v rozkvitnutých mestských parkoch. Nemecké rodiny boli veľmi ústretové a priateľské, a naši študenti si odtiaľ aj vďaka nim prinášajú množstvo nezabudnuteľných spomienok.

       

     • Aneta Anna Dunajová na prestížnej projektovej súťaži v USA

     • V dňoch 16. a 17. mája sa v meste Phoenix, v americkom štáte Arizona, uskutočnila najprestížnejšia projektová súťaž Intel ISEF 2019 (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná s celkovým počtom vyše 1 800 účastníkov z viac ako 80 štátov sveta. Každoročne na túto súťaž vysiela Slovensko dva najlepšie projekty zo súťaže Festival vedy a techniky Amavet. Tento rok reprezentovala Slovensko aj študentka z nášho gymnázia – Aneta Anna Dunajová, so svojím výskumným projektom „Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora“. Prácu obhajovala v súťažnej kategórii biomedicínske inžinierstvo. Umiestnenie na jednom z dvoch prvých miest celoštátneho kola súťaže Amavet a následná účasť na svetovej súťaži priniesla študentke mnoho skúseností a zážitkov pre jej budúcu výskumnú prácu.

      Študentka realizovala projekt v spolupráci s Chemickotechnologickou fakultou STU v Bratislave pod vedením doc. RNDr. Miroslava Gála, PhD. z oddelenia anorganickej technológie, ktorému patrí veľké poďakovanie. Za objav jej talentu ďakuje učiteľke chémie Ing. Milane Buhajovej a Cirkevnému gymnáziu v Snine.

     • Úspechy na chemickej olympiáde a SOČ

     • Študenti nášho gymnázia sa v mesiaci apríl a máj zúčastnili krajských kôl chemickej olympiády a Stredoškolskej odbornej činnosti, kde dosiahli výborné výsledky.

      Timea Nacková, žiačka kvarty – 3. miesto okresné kolo CHO kategória D (postup na krajské kolo) a úspešná riešiteľka krajského kola v Prešove.

      Kristína Piškaninová, študentka 1.AG a Michal Rosoľanka, študent kvinty – úspešní riešitelia krajského kola CHO kategórie C vo Svite.

      Laura Burdová, študentka 2.AG – úspešná riešiteľka krajského kola CHO kategórie B vo Svite.

      Aneta Dunajová, študentka 3.AG – krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 1. miesto v odbore Zdravotníctvo a farmakológia (postup na celoštátne kolo) a úspešná na celoslovenskom kole v Košiciach.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na okresných, krajských a celoštátnych súťažiach.

     • ERAZMUS+ Highway to health - Slovensko

     • Žiaci tercie a kvarty sa zúčastnili projektu Erazmus+ s názvom Highway to health. Slovensko navštívili delegácie z Nemecka, Belgicka, Španielska a Grécka. Cely týždeň sa niesol v duchu recyklovania a ochrany životného prostredia. Študenti mali rôzne aktivity ako triedenie odpadkov, vyrábanie športovca z PET fliaš a mnohé iné týkajúce sa recyklovania. Ľudia z týchto delegácii privítala aj primátorka mesta Snina v kaštieli. Našu krajinu spoznali pomocou rôznych súťaží a pripraveného programu. Mali možnosť vidieť našu kultúru v podobe tancov a spevu. Naše mesto spoznali vďaka pripravenej súťaži, počas ktorej sme mali hľadať rôzne miesta Sniny. V priebehu tohto týždňa mohli taktiež vidieť mesto Košice a pohorie Vysoké Tatry. Za vynikajúci program ďakujeme našim učiteľom, pretože si dali námahu a pripravili všetky tieto aktivity. Pre nás študentov to bola dobrá možnosť spoznať sa s novými ľudmi a zdokonaliť sa v angličtine. 

      Anastasiia Smakula, Mária Homzová - kvarta

     • Výmenný pobyt v Izraeli pokračuje aj v tomto roku

     •      Po tom, čo sme izraelských študentov privítali u nás v Snine, sme sa tentokrát my vydali na cestu do Izraela. V dňoch od 1.5 do 6.5 sme sa stali hosťami. Na tvárach mojich spolužiakov bolo vidieť nadšenie a očakávania z výletu, ale aj radosť, že opäť uvidíme našich izraelských priateľov. Cesta nám ubehla ako voda, ani sme sa nenazdali a lietadlo už pristávalo v hlavnom meste Izraela -Tel Avive. Ten však nebol našou poslednou zastávkou, naše putovanie mierilo do prímorského mesta Haifa. Po príchode nás čakali naši priatelia a ich rodiny, ktoré nás srdečne privítali.

           Na výmenu do Izraela sme pricestovali práve v čase, keď sa v krajine konala spomienka na obete holokaustu. Pri tejto príležitosti sme sa spolu s našimi priateľmi zúčastnili spomienkovej ceremónie. Bolo fascinujúce sledovať, ako sa za zvuku sirén zrazu zastavila celá krajina. Prestala premávať doprava, ľudia prerušili prácu, zastavili sa uprostred ulice, aby si pripomenuli tých, ktorí neprežili hrôzy koncentračných táborov. Po tomto zážitku sme sa vybrali na výlet do historického mesta Nazaret, kde sme navštívili známe pútnické miesta. Tento deň plný zážitkov sme zakončili na pláži v Haife.

           V piatok sme opäť mali naplánovaný bohatý program. Navštívili sme malé mestečko na hraniciach s Libanonom- Rosh Ha-nikra, ktoré sa môže popýšiť krásnou prírodou a nádhernou jaskyňou.  Našou ďalšou zastávkou počas poznávania Izraela bolo mestečko Akko, kde sme navštívili arabský trh a vyskúšali aj tradičnú izraelskú kuchyňu - humus a falafel.  Po návrate do rodín sme mali možnosť oboznámiť sa aj s typickými židovskými zvykmi - zúčastnili sme sa šabatovej večere, ktorá sa koná vždy v piatok večer. Večeru v židovskej rodine začína otec modlitbou, ktorú po ňom opakujú ostatní členovia rodiny. Jesť sa podľa tradície začína, až keď otec naloží jedlo na tanier všetkým členom rodiny a sadne si. Takáto večera obsahuje viacero chodov, a tak sme mali možnosť ochutnať aj ďalšie židovské jedlá.

           Keďže Šabat je v židovskej tradícii považovaný za deň oddychu (ako u nás nedeľa),  sobotné dopoludnie sme opäť strávili na pláži. Poobede sme mali tú česť stretnúť sa so slovenským veľvyslancom v Izraeli - Petrom Hulenyim. Keďže jeden z našich spolužiakov mal práve v tentp deň narodeniny, večer sme boli všetci pozvaní na narodeninovú oslavu. V posledný deň nášho pobytu sme navštívili mesto Haifa, kde nás uchvátili predovšetkým nádherné Bahaiské záhrady a úžasný výhľad na more. Našu výmenu v Izraeli sme zakončili rozlúčkovou párty v nedeľu večer, na ktorej sme sa rozlúčili s našimi izraelskými priateľmi.

           Táto výmena nám priniesla nielen množstvo nových zážitkov, ale umožnila nám aj spoznať inú kultúru a tradície a získať veľa nových priateľov. Myslím, že na ňu budeme všetci navždy spomínať.  

     • Ocenenie za prínos k osvete o EÚ venované našej škole

     • Za prínos k osvete o EÚ medzi slovenskou mládežou odovzdal štátny tajomník MZVaEZ SR František Ružička spolu s predstaviteľom kancelárie EP Dionýzom Hochelom ocenenie Cirkevnej spojenej škole (2.miesto) zapojenej do programu Euroscola. Ocenenie je podpísané ministrom zahraniičných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Poďakovanie patrí všetkým :)

     • Deň Európy v Košiciach

     • Súčasťou košického Dňa Európy boli aj workshopy na témy eurovolieb, demokracie a rozvoja kritického myslenia, súťaže či kvízy, kde bolo možné získať informácie o eurovoľbách, ale aj vyskúšať si znalosti o EÚ. Štátny  tajomník MZVaEZ SR František Ružička diskutoval spolu so študentmi stredných škôl (za našu školu diskutoval Šimon Čop) z východného Slovenska, ako aj so zástupcami akademickej obce, mimovládnych organizácií, médií, samosprávy a verejnosti v priestoroch Košického kultúrneho centra v rámci verejného podujatia pod názvom Budúcnosť EÚ očami mladých. Túto panelovú diskusiu moderoval Martin Strižinec. Diskusia je ďalšou zo série podujatí rezortu diplomacie pod názvom #MYSMEEÚ.

      Pozrite si naživo záznam uverejnený na TA3 z 3.5.2019: https://www.ta3.com/clanok/1154177/obyvatelia-druheho-najvacsieho-mesta-si-pripominaju-velky-den.html

     • Študenti z Izraela na výmennom pobyte v Snine

     • Dlho očakávané stretnutie s izraelskými študentmi sa uskutočnilo dňa 10. 4. 2019 v Humennom. Prvotný stres z nás opadol hneď po tom, čo sme sa s našimi hosťami začali zoznamovať lámanou angličtinou. Bohatý program sme začali hneď na druhý deň návštevou mesta Krakov či prehliadkou soľnej bane Wieliczka. Druhý deň bol náročnejší najmä po emocionálnej stránke, keďže naša cesta pokračovala do koncentračného tábora v Osvienčime a Birkenau. Rovnako ako obloha plakali aj mnohí z nás obzvlášť pri ceremónii, ktorou sme si uctili pamiatku všetkých zosnulých a pripomenuli si, aká dôležitá je spolupatričnosť a vzájomná úcta. Nasledujúce dva dni sme si predovšetkým upevňovali vzťahy. Našim priateľom sme ukázali kúsok Slovenska – mesto Humenné a Košice. Zaujala ich najmä synagóga na Puškinovej ulici v Košiciach, ktorá im pripomínala vzdialený domov. Ten sa im o kúsok priblížil v pondelok, keď s plnými kuframi naposledy nahliadli do našej školy v Snine. Pri lúčení okrem pozdravov na rozlúčku padali aj slzy, pretože sme si za tak krátky čas dokázali vybudovať pevné priateľstvá, ktoré plánujeme naďalej rozvíjať v slnečnom Izraeli. Dňa 1. 5. 2019 poletíme k našim kamarátom a s veľkým oduševnením budeme spoznávať ich kultúru.

     • Životné prostredie ako hlavná téma projektu Erasmus+

     • Aj v rámci projektu Erasmus+, v ktorom sa zameriavame na vzťah k životnému prostrediu, sa žiaci TERCIE a KVARTY rozhodli vyčistiť ulice mestskej časti Tabla a jej časti pod lesom. Žiaci spolu s učiteľmi naplnili 17 vriec komunálneho odpadu, čím prispeli k príjemnejšiemu pobytu všetkým, ktorí v tejto časti mesta žijú. Hlavným cieľom projektu je vypestovať u žiakov vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás, ale aj estetickému prostrediu našej školy a nášho mesta.

     • Euroscola - spoznávanie Európskeho parlamentu a metropol EÚ

     • Naša škola sa tento rok opäť zapojila do projektu Euroscola a umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Vďaka tomu si 19. 3. 2019 zbalili žiaci 2.AG a 3.AG triedy svoje veci a odcestovali spoznávať metropoly Európy a Európsky parlament. Prvou medzizastávkou bol Mníchov v Nemecku. Poprechádzali sa po námestí Mareinplatz a prezreli si výstavu áut značky BMW, kde si najmä chlapci, ale aj dievčatá prišli na svoje. Na ďalší deň ich čakal bohatý a zaujímavý program v Európskom parlamente v Štrasburgu. Na pár hodín zaujali miesta európskych poslancov, rokovali na rôzne témy týkajúce sa najmä budúcnosti EÚ, dozvedeli sa ako funguje parlament, spoznali nových ľudí a získali nové informácie o členských štátoch. V noci sa presunuli do Paríža. Počas troch dní videli všetky najvýznamnejšie pamiatky, prešli niekoľko desiatok kilometrov, ochutnali francúzsku kuchyňu a zamilovali si atmosféru parížskych uličiek. V nedeľu sa chtiac-nechtiac museli rozlúčiť s Parížom a v nočných hodinách sa presunuli do Prahy. Orloj, Karlov most a Václavské námestie boli ich poslednými zastávkami pred cestou domov.

     • Čaro chémie 2019

     • Objavuj čaro chémie je názov 4. ročníka celoslovenskej súťaže, ktorá má prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Do celoslovenského kola súťaže bolo poslaných spolu 52 prác. Súťaž bola určená žiakom druhého stupňa ZŠ a príslušných ročníkov OG. Konala sa pod záštitou Združenia učiteľov chémie.

      Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória I. (6. a 7. ročník ZŠ a príma a sekunda OG)

      Žiaci 7.A: Juraj Čopík a Sebastián Gergelčík - 7. miesto práca Príprava kávy a atramentu.

      Kategória II. (8. ročník ZŠ a tercia G)

      Žiačka tercie: Ivanka Andrejčíková - 5. miesto práca Rozsvietenie žiarovky.

      Kategórii III. (9. ročník ZŠ a kvarta OG)

      Žiačka kvarty: Lucia Mariničová - 5. miesto práca Napätie z jablka.

      Ďakujeme žiakom, ktorí sa so svojimi nápadmi zapojili do súťaže a získali čestné uznania.

      Gratulujeme im k úspechu. Ich prezentácie prác si môžete pozrieť tu:

      Sebastian_a_Juraj.ppt

      Ivana_Andrejcikova.ppt

      Lucia_Marinicova.ppt​​​​​​​

     • Duchovná obnova s deviatakmi

     • Vo februári sme opäť navštívili Pastoračné centrum Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Tentoraz sme tam boli s našimi deviatakmi a dievčatami z kvinty. Duchovný otec Pavol Hudák nám prednášal o mladých, o vzťahoch medzi nimi, o rodine a láske. Neskôr sa nás ujal otec Tomáš Tupta, ktorý nás oboznámil so životom Anky Kolesárovej, ukázal nám miesto jej večného odpočinku a nakoniec slúžil sv. omšu v kostole. Pri relikviári prvého stupňa sme mohli prehovoriť k blahoslavenej Anke a zároveň ju poprosiť o orodovanie.

      Svedectvá:

      Denisa: „Zapôsobila na mňa veta otca Pavla: „Slabá doba buduje silných mužov. Silní muži budujú silnú dobu. Silná doba buduje slabých  mužov. Slabí muži budujú slabú dobu.“

      Matúš: „Chcem sa tam ešte vrátiť.“

      P. uč. Anna Čopíková: „Duchovná obnova nadväzuje na predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorý sa nesie v duchu kresťanskej prípravy na najpodstatnejší projekt v našom živote, akým je sviatostné manželstvo. Som veľmi vďačná za Domček Anky Kolesárovej – Domček prijatia,  tak ho volajú, a za ľudí, ktorí bez nároku na odmenu slúžia mladým, ktorí hľadajú zmysel svojho života. Myslím, že každý z nich si odniesol z tohto požehnaného miesta silu a odhodlanie zmeniť čosi v sebe, ale aj vo svojom okolí.

      Zo  slov o. Pavla: „Prečo toľko manželstiev okolo nás stroskotáva? Lebo sme prestali v rodinách z našich dievčat vychovávať manželky a budúce matky a z chlapcov sme prestali vychovávať manželov a budúcich otcov.“          Timea Mariničová, 9.A

     • VÝMENNÝ POBYT V BELGICKU 2019

     • Už päť rokov sa študenti z rôznych krajín Európy zúčastňujú výmenného pobytu v malom mestečku Overpelt na severe Belgicka. Nemecko, Španielsko, Belgicko a Slovensko sa opäť spojili v projekte KaMaSninO, aby upevnili vzťahy medzi školami a študentmi rôznych krajín.

      Počas týždňa bol pre nás pripravený bohatý a zaujímavý program zameraný na vzájomné spoznávanie sa. Navštívili sme hlavné mesto Brusel, Antverpy a Hasselt, kde sme v skupinách vytvorených z rôznych národností objavovali zákutia historických miest, videli klasické pamiatky a popri tom plnili zaujímavé úlohy. Zistili sme, ako funguje školský systém v Belgicku a zúčastnili sme sa hodín cudzích jazykov, varenia, poézie, úspešne sme zvládli natočiť vlog a vyhrať nejednu športovú aktivitu. Nechýbal aj zábavný program v podobe karaoke party, korčuľovania, nakupovania a ochutnávania tradičných jedál. Do Belgicka sme prišli v období karnevalu, ktorý je hlavne pre mladých veľmi lákavou akciou. Samozrejme, ani ten sme si nenechali ujsť a posledný večer sme zakončili poriadnou zábavou v maskách od výmyslu sveta.

      Cieľmi výmenných pobytov, ktoré organizuje naša škola, je zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, spoznávať kultúry iných krajín, učiť sa vzájomnej tolerancii a nájsť si nových priateľov. Verím, že nie som jediná, ktorej Belgicko dalo omnoho viac, a teším sa na deň, keď sa opäť všetci stretneme na Slovensku. Veronika Lojanová, 2.AG

     • Študent 3.AG sa zapojil do Študentského trénerského centra Microsoft

     • V októbri 2018 som sa prihlásil do programu Študentské trénerské centrum od spoločnosti Microsoft. Spolu sa prihlásilo viac ako 90 študentov z rôznych škôl z celého Slovenska. Na konci novembra sme prešli prvým kolom výberov, ktoré bolo online. V druhom kole v Bratislave nás čakal osobný pohovor pred 5-člennou komisiou.  Do nového ročníka sme boli vybraní 25 študenti z celého Slovenska. ŠTC je program, ktorý je zameraný pre študentov stredných škôl, ktorí sa chcú zdokonaliť v IT oblasti a chcú svoje skúsenosti a zručnosti posunúť ďalej a poskytovať aj druhým. Tento program sa delí na 3 semestre. V prvom semestri sa budeme venovať Microsoft Office. V druhom semestri to už bude programovanie a správa sietí. V týchto dvoch semestroch prebiehajú tzv. webináre. Sú to semináre, ktoré sa uskutočňujú online. Z týchto webinárov sa učíme nové veci, dostávame úlohy, ktoré následne spracuvávame. Úlohy riešime v tímoch, takže sa stále navzájom spoznávame. V treťom semestri to už bude o vytváraní záverečnej práce a jej následnej obhajobe. Podporou pre študentov sú spoločné stretnutia v Bratislave a účasť na rôznych konferenciách. Po úspešnom absolvovaní sa môžem stať Microsoft Student Partner.

      Tadeáš Drab, 3.AG                                      

     • TalentGuide má absolventku aj z nášho gymnázia

     • Koncom roka 2017 som sa ako druháčka na gymnáziu prihlásila do programu TalentGuide. Je jedným z viacerých programov organizácie LEAF, ktorá sa snaží o rozvoj Slovenska najmä prostredníctvom rozvoja mladej generácie Slovákov. V programe TalentGuide sa zameriava na pomoc študentom vo veku od 13 do 19 rokov. Metódou mentoringu sa usiluje posunúť skúsenosti, vedomosti mentorov účastníkom programu. Zo študentov a prihlásených mentorov sa vytvoria mentoringové dvojice, pri ktorých sa zohľadňujú záujmy a zručnosti študentov tak, že mentor je v oblasti študentových záujmov skúsený, vzdelaný a ochotný pomáhať. Nie všetci mladí totiž vedia, ako alebo kde začať, čo ďalej, ako na vec. Rovnako ako ja potrebujú postrčenie, vedenie, pomoc. Ja som teda vyplnila prihlášku a prešla si výberovým kolom. 8. marca 2018 mi bola už ako plnohodnotnej účastníčke priradená mentorka Zuzka, rodáčka z Bratislavy, študentka matematiky na univerzite v škótskom Glasgowe. Začali sme si písať, rozprávať sa, skypovať... Spoznali sme sa ako ľudia a spriatelili. Stredobodom nášho záujmu sa stala moja nejasná budúcnosť s ďalšími cieľmi o uskutočnenie akejsi iniciatívy v rámci mesta - usporiadanie verejného upratovania v Snine. V rámci školy – založenie školského časopisu Fragmenty. Pomohlo mi to aj v mojom osobnostnom raste. Chcela som vedieť, kam smerujú moje kroky, teda, kam by mali smerovať; chcela som nájsť svoju vlastnú cestu, vysokú školu a odbor, ktorý by ma bavil a ktorého štúdium by som zvládala. Prebrali sme spolu niekoľko možností hľadajúc tú správnu. V procese som objavila a naučila sa naozaj veľa. Pracovala som na sebe so Zuzkiným poradenstvom a pomocou, no TalentGuide nebol len o mentoringu. Zúčastnila som sa aj dvoch víkendových konferencií, na ktorých som spoznala Slovensko, svet a samú seba z iných uhlov pohľadu. Zrazu sa mi pred očami rozprestreli polia možností, ktoré som predtým nevidela. Keďže som nebola jedinou účastníčkou programu, stretla som mnoho ľudí, študentov ako ja, ktorí pracovali na menších či väčších projektoch. Uvidela som v nich budúcich výskumníkov, podnikateľov, inžinierov, spisovateľov, vývojárov... jednoducho ambicióznych mladých ľudí, ktorí chceli od života niečo viac, čo im ich mentori dopomáhali dosiahnuť. Inšpirovali ma. Tak som sa aj ja väčšmi pustila do akcie, hoci len v menších rozmeroch. Predsa len sama vidím zmenu k lepšiemu, ktorú vo mne TalentGuide a moja mentorka Zuzka vyvolali. Bez pochýb odporúčam ďalej. Tých deväť mesiacov TalentGuidu dosiaľ patrí k najproduktívnejším v mojom živote.                                                                       Katarína Minčičová, 3.AG

       

     • Zamysli sa TY, ako zlepšiť TVOJE okolie a zapoj sa do Eurofondue 2019!

     • Štyria študenti triedy 3.AG, Patrícia Nosálová, Aneta Gičová, Kristína Majcherová a Šimon Čop, sa zapojili do súťaže Eurofondue 2019. Je to súťaž, v ktorej musia mladí rozmýšľať o zveľadení svojho okolia a vyhotoviť aj konkrétny projekt. Naši študenti sa zapojili s projektom Jazdecké ihrisko. Porotu zaujal natoľko, že sa naša škola dostala medzi dvanásť najlepších a zúčastnili sme sa na workshopoch (15. 2. 2019) v Košiciach na pôde tamojšej Technickej univerzity (TUKE). Kvarteto študentov pod vedením pani učiteľky Andrey Gičovej má šancu postúpiť do finále, kde bude musieť svoj projekt obhájiť pred porotou. Hlavnou výhrou bude pre najlepší projekt týždňový zájazd do Štrasburgu.