• Euroscola 2017 a Deň študentsva
     • Euroscola 2017 a Deň študentsva

     • Aj tento rok sme spoločne oslavovali Deň študentstva. Pri tejto príležitosti dňa 16. novembra sme pripravili kultúrny program, ktorý sa konal v MsKS v Snine. V úvode programu medzi nás zavítal vzácny hosť, Ing. Pavol Mirossay, z firmy T-systems a ponúkol nám aj 10 inovatívnych rád pre mladých ľudí. Celý program bol rozdelený do náučnej a zábavnej časti. V náučnom programe starší študenti oboznámili svojich mladších kamarátov s projektom Euroscola, do ktorého sa naše gymnázium zapojilo. Priblížili tému Migrácia a trh práce, ktorej sa venujú. Formou náučných scénok objasnili pojmy ako migrácia, problémy spojené s migráciou a xenofóbia. V druhej časti programu sa predstavili spevácke i tanečné talenty našej školy. Každá trieda predviedla zaujímavé a kreatívne čísla. Ďakujeme vedeniu školy za možnosť  opäť spoločne osláviť Medzinárodný deň študentstva. (E. M. Karľová - septima)

      Euroscola 2017 a Deň študentsva - Obrázok 1 Euroscola 2017 a Deň študentsva - Obrázok 2

      Ing. Pavol Mirossay s p. riaditeľom RNDr. Jozefom Lojanom a moderátorky večera                    

    • Euroscola 2017: Kreatívne metódy výučby v podaní poslankyne Aleny Bašistovej
     • Euroscola 2017: Kreatívne metódy výučby v podaní poslankyne Aleny Bašistovej

     • Poslankyňa NR SR doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD. sa 18. novembra stretla so študentmi nášho gymnázia. Témou diskusného stretnutia bola migrácia mladých a uplatnenie absolventov škôl v SR resp. EÚ. Na úvod pani poslankyňa uviedla pár faktov súvisiacich s danou témou. Najviac nás upútala informácia, že každoročne odchádza do zahraničia približne 30-tisíc mladých ľudí buď za prácou, alebo za štúdiom. Pri vysvetľovaní použila kreatívnu metódu „6 mysliacich klobúkov“. Následne sa študenti rozdelili do skupín, kde mali napísať krátky príbeh o migrácii mladých. Na migráciu sme sa pozreli zo šiestich uhlov pohľadu a hľadali sme správne riešenie. Ďalej prednáška pokračovala témou uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce. Pani poslankyňa skonštatovala, že existujú regióny, kde nemá mladý človek šancu sa zamestnať. Práve preto je nutné zmeniť sociálnu politiku, čo však nejde zo dňa na deň. Za naliehavý problém považuje pani poslankyňa uplatnenie mladého človeka a jeho finančné zabezpečenie hlavne v našom regióne, kde je oveľa ťažšie si nájsť prácu.

      Euroscola 2017: Kreatívne metódy výučby v podaní poslankyne Aleny Bašistovej - Obrázok 1 Euroscola 2017: Kreatívne metódy výučby v podaní poslankyne Aleny Bašistovej - Obrázok 2

    • Prvácka pasovačka
     • Prvácka pasovačka

     • V pondelok 24. októbra 2016 boli naši najmenší žiaci slávnostne  pasovaní za prvákov. Najprv však museli všetkým zúčastneným dokázať, že si to naozaj zaslúžia. A nedali sa veru zahanbiť. Prváčikovia nám predviedli, čo všetko sa už stihli naučiť. Pripravili si množstvo pesničiek a básničiek o písmenkách i číslach. Nakoniec ich pán riaditeľ pasoval za prvákov a pani učiteľky im odovzdali pamätný list.  Sme radi, že sa naša škola opäť rozrástla o takýchto šikovných žiakov. Vitajte medzi nami, milí prváci!

      Prvácka pasovačka - Obrázok 1 Prvácka pasovačka - Obrázok 2

      Prvácka pasovačka - Obrázok 3 Prvácka pasovačka - Obrázok 4

    • Euroscola 2017: Naši gymnazisti opäť v diskusii s europoslancom
     • Euroscola 2017: Naši gymnazisti opäť v diskusii s europoslancom

     • Europoslanec, Ing. Ivan Štefanec, prijal 4. novembra pozvanie do veľkej diskusie cez videohovor so študentmi nášho gymnázia. Témou diskusného stretnutia bola migrácia a uplatnenie mladých ľudí v SR a EÚ. Pán europoslanec bol v tom čase na rokovaní v Bruseli. V úvode predstavil svoje prioritné témy - zamestnanosť, obmedzenie byrokracie a spoločný digitálny trh EÚ, ktoré úzko súvisia s migráciou mladých ľudí, následne ich uplatnením na trhu práce.

      Gymnázium sa zapojilo do súťaže EUROSCOLA, ktorej cieľom je oboznámiť mladých ľudí s fungovaním EÚ, umožniť im vymeniť si názory na zaujímavé témy. V diskusii s europoslancom zarezonovali mnohé témy, ktoré sužujú Slovensko aj náš región. Medzi naliehavé, ktoré spomenul pán europoslanec, patrí štúdium prírodovedných predmetov, keďže na trhu práce chýbajú technické a informatické profesie. Zároveň spomenul, že krajiny Vyšehradskej štvorky by na seba mohli prevziať úlohu Veľkej Británie, pokiaľ ide o hodnoty voľného trhu a obmedzenie byrokracie. Zdôraznil, že zoskupenie V4 by malo byť hnacím motorom nových myšlienok a hlavne rastu v EÚ. Pripomenul študentom, že je množstvo dobrých európskych projektov, napr. start-upy, v ktorých musíme pokračovať a s tým úzko súvisí aj uplatnenie mladých ľudí na našom trhu práce. Pán europoslanec pripomenul, že na internete je denne viac ako tri miliardy ľudí a na sociálnych sieťach viac ako miliarda, a teda spoločný európsky digitálny trh by mohol napomôcť voľnému pohybu informácií. Diskusné stretnutie s  europoslancom ocenili všetci študenti. Z postrehov študentov bolo zrejmé, že diskusia bola veľmi prínosná hlavne pre tých študentov, ktorí sa práve rozhodujú, kam na vysokú školu. (Foto: Kancelária IŠ. CSŠ Snina)

      Euroscola 2017: Naši gymnazisti opäť v diskusii s europoslancom - Obrázok 1  Euroscola 2017: Naši gymnazisti opäť v diskusii s europoslancom - Obrázok 2

    • Víťazstvo našich žiačok na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov a postup na celoslovenské kolo AMAVET 2016
     • Víťazstvo našich žiačok na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov a postup na celoslovenské kolo AMAVET 2016

     • Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Postupu na celoštátne kolo predchádzajú krajské prehliadky v jednotlivých krajoch Slovenska. Dňa 13. októbra 2016 sa uskutočnilo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj v Košiciach. Miestom konania bola Prírodovedecká fakulta UPJŠ.

      Svoje projekty na krajský súťažný festival si zaregistrovali a postúpili všetci žiaci tercie nášho gymnázia. Naši mladí výskumníci obhajovali svoje práce pred komisiou. V krajskom finále prezentovali svoje projekty v odbore chémia žiačky Karina Gičová a Mária Demčáková prácou Osviežovače, Adriána Ľuľová a Erika Koveňová predstavili projekt Strukoviny netradične v muffinách a Veronika Kerlíková porovnávala pH kávy a čaju v závislosti od doby vyluhovania. Odbor biológia si vybral Michal Rosoľanka a Adam Dzurko výbornou prácou Pôda a antibiotiká. Žiačky Mária Danielová a Veronika Guzejová prezentovali výsledky dráhy doletu a výšky letu pripravenej Rakety v odbore fyzika. Enviromentálne vedy si vybrali dievčatá Mária ŠtofirováGabriela Gáborová projektom Recyklácia papiera. Tibor LukáčJuraj Pavlík projektom Cestovná kancelária JUBOR zožali úspech v odbore spoločenské vedy spolu projektom Voľný čas, ktorým predstavili výsledky výskumu žiaci Štefan Andrejčík a Dávid Piško. Dvojica Maroš MiškoDominik Semjon prezentovala výsledky školského prieskumu projektom Pulzová frekvencia v odbore medicína a zdravotníctvo. Všetci naši žiaci získali Certifikát Amavetu 2016, ale hlavne cenné skúsenosti a zážitky z veľkej krajskej prehliadky výskumných prác v jedenástich odboroch.

      Študentky gymnázia Veronika Schlencová a Aneta Anna Dunajová sa prezentovali výskumnou prácou Interakcia katelicidínu LL37 s modelovými bunkovými membránami v odbore chémia, za ktorú získali Certifikát Amavetu 2016.

      Mimoriadny úspech dosiahli žiačky sekundy Mária Homzová, Anna Štofirová Timea Nacková v odbore chémia prácou Ekologické pranie. Na pranie bola použitá zmes z pagaštanu konského, ktorá obsahuje saponíny potrebné k praniu ako tenzidy. Tento ich projekt postúpil na celovenské kolo. Bude reprezentovať Prešovský kraj na celoslovenskej súťažnej prehliadke Amavet 2016 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 10. -12. novembra 2016. Dievčatám blahoželáme k postupu a prajeme veľa úspechov na celoslovenskej súťaži.

       

    • Euroscola 2017: Potrebuje slovenský trh migráciu?
     • Euroscola 2017: Potrebuje slovenský trh migráciu?

     • Riaditeľ INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), PhDr. Peter Goliáš, sa 24. októbra stretol so študentmi Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín, resp. členov EÚ a OECD. Témou diskusného stretnutia bolo to, či potrebuje slovenský trh migráciu. Téma migrácie mladých ľudí, ktorí po skončení vysokej školy alebo strednej školy odchádzajú do zahraničia, je nanajvýš aktuálna. Naše gymnázium sa zapojilo do súťaže EUROSCOLA 2017, ktorej cieľom je oboznámiť mladých ľudí s fungovaním EÚ a umožniť im vymeniť si názory na zaujímavé témy s rôznymi pozvanými hosťami. Nepochybne je jednou z tém aj Migrácia mladých ľudí a trh práce.(Veronika Vološinová, 3.AG)

      Euroscola 2017: Potrebuje slovenský trh migráciu? - Obrázok 1 Euroscola 2017: Potrebuje slovenský trh migráciu? - Obrázok 2

      V diskusii s analytikom sa rozoberali mnohé témy, ktoré sužujú Slovensko aj náš región. Medzi tie naliehavé, ktoré spomenul analytik Peter Goliáš patrí aj to, že sa musí zmeniť sociálna politika štátu, pretože sú veľmi veľké rozdiely medzi západom a východom Slovenska. Spomenula sa aj vysoká migrácia mladých ľudí, z čoho vyplýva, že o pár rokov bude nedostatok profesií aj na slovenskom trhu. Peter Goliáš pripomenul študentom, že správne regulovaná migračná politika môže byť prínosom nielen pre Slovensko, ale aj pre celú EÚ.

                                                  Euroscola 2017: Potrebuje slovenský trh migráciu? - Obrázok 3

     • Aby deti jedli zdravšie...

     • Vo svete sa dnes rieši mnoho problémov a jedeným z nich je aj strava detí. Mnohé totiž uprednostňujú sladké pochúťky pred vitamínmi, ktoré sú však prospesnejšie. S vidinou zlepšenia tohto stavu pripravila pani učiteľka Marcela Drábová spolu so študentmi 1.AG pri príležitosti Týždňa zdravej výživy pre žiakov druhého stupňa súťaž, ktorá spočívala v tom, že každá trieda si na každý deň v týždni pripravila zdravé jedlo -  vitamínovú bombu.

      Prvý deň si mala každá z tried pripraviť nátierku. Výber bol pestrý – od rybacej, cez cesnakovú, až po mrkvovú. Hodnotenie nebolo jednoduché, o čom svedčí aj počet bodov jednotlivých tried. Rozdiely boli tesné. Druhou kategóriou, teda tou utorňajšou, bolo ovocie. Nádherne dekorované vitamínové bomby deti naučili, že aj ovocie môže vyzerať vábne. V stredu boli na programe mliečne produkty. Domáce jogurty a smoothie, v dnešnej dobe tak moderné, boli v ponuke najčastejšie. Pre prvákov z gymnázia, teda akúsi hodnotiacu komisiu, bol azda najkreatívnejší štvrtok. Keď v jednej z tried uvideli „ostrov“ zo zeleniny, boli nadšení. Rovnako ako deti, najmä tie mladšie ročníky, ktoré sa do všetkého zhonu so zdravým jedlom pustili s vášňou. Posledný, a teda rozstrelový deň, bol piatok. Šaláty. Ananás a tekvica – ak to spojíte, dostanete jeden vynikajúci šalát. To bol len jeden príklad. Boli také rôznorodé, že zapamätať si všetky ingrediencie nebolo ľahké. Prevažovali ale zeleninové. Teda až posledný deň rozhodol o víťazovi, ktorým sa napokon stali zástupcovia prímy. Strieborná priečka ostala v rukách 5.A. Na treťom mieste skončila sekunda. Odmenou bol diplom a chutný koláč. Koniec-koncov, ani trošku sladkého nikdy nezaškodí.

      Aby deti jedli zdravšie... - Obrázok 1 Aby deti jedli zdravšie... - Obrázok 2 Aby deti jedli zdravšie... - Obrázok 3

                                5.A                                                príma                                          sekunda

      Mnohí žiaci tento projekt hodnotili pozitívne, keďže im pani učiteľka Drábová každodennú školskú rutinu dokázala spríjemniť a okoreniť touto zaujímavou a zdravou aktivitou. Zároveň sa chceme poďakovať našim šikovným pani kuchárkam, ktoré sa do aktivity zapojili tiež. V utorok uvarili vynikajúce a zdravé jedlo – bulgur s králičím mäsom a výborným zeleninovým šalátom.

                                                                 Aby deti jedli zdravšie... - Obrázok 4

    • Euroscola 2017: Diskusia s europoslankyňou Mgr. Janou Žitňanskou
     • Euroscola 2017: Diskusia s europoslankyňou Mgr. Janou Žitňanskou

     • Diskusiu s europoslankyňou Mgr. Janou Žitňanskou sme zorganizovali cez videohovor dňa 18. októbra 2016 v priestoroch našej školy. Pani europoslankyňa bola v tom čase na rokovaní Europského parlamentu v Bruseli, preto diskusia prebehla prostredníctvom videokonferencie. Témou diskusie bola Migrácia mladých ľudí a ich uplatnenie na trhu práce v Európskej únii. Na úvod nám pani europoslankyňa priblížila svoju prácu v Európskom parlamente a opísala, v akých výboroch pracuje. Potom vyhradila priestor študentom, ktorí si pripravili otázky k téme.

      V diskusii študentov najviac zaujímalo, aký názor zastáva Európska únia na regulovane riadenú migračnú politiku, ďalej na migráciu mladých ľudí po skončení strednej školy resp. vysokej školy, na duálne vzdelávanie na Slovensku. Diskutovali sme aj o brexite. Ako ovplyvní trh práce v SR a EÚ. Pani europoslankyňa zdôraznila, že budúcnosť EÚ je v mladých ľuďoch, ale musí sa zmeniť sociálna politika nášho štátu, aby mladí ľudia ostali pracovať na Slovensku. Študentom povedala, že skúsenosti a mnohé kompetencie pre uplatnenie na trhu práce je dobré získavať aj štúdiom na univerzitách v zahraničí. Spomenula aj to, že Slovensko veľmi málo využíva čerpanie rôznych grantov a ponuky medzinárodných študijných programov. Na záver sme sa pani europoslankyne spýtali na jej najsilnejší zážitok v Európskom parlamente. Tým pre ňu bol prejav pápeža Františka na pôde EP, kde okrem iného povedal: „Nebuďte ľahostajní k mladým ľuďom, veď oni sú budúcnosť EÚ.“ (foto: © European Union 2016, CSS Snina)

      Euroscola 2017: Diskusia s europoslankyňou Mgr. Janou Žitňanskou - Obrázok 1

       

     • Týždeň zdravej výživy

     • Pri príležitosti 16. októbra - Svetového dňa výživy, si žiaci prvého stupňa rôznymi aktivitami pripomenuli, že zdravie je to najcennejšie, čo máme.

      Týždeň zdravej výživy sa niesol v znamení chutného zdravého jedla a osvety o zdravej výžive. Výstavky, ochutnávky, besedy, výtvarné a športové aktivity pomohli žiakom zážitkovou formou  zistiť, že i zdravé jedlá môžu byť chutné.

      Teší nás, že žiaci pre svoje zdravie urobili niečo viac. Veríme, že ovocie a zelenina sa stane súčasťou ich stravy aj v ďalších dňoch.

      Týždeň zdravej výživy - Obrázok 1 Týždeň zdravej výživy - Obrázok 2

      Týždeň zdravej výživy - Obrázok 3 Týždeň zdravej výživy - Obrázok 4

    • Euroscola 2017: Sme rozdielni, a predsa rovnakí...
     • Euroscola 2017: Sme rozdielni, a predsa rovnakí...

     • Na naše gymnázium v rámci projektu United in Diversity a Euroscola 2017 zavítalo dňa 14. októbra 36 študentov zo 6 krajín (Grécko, Maďarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Slovensko). Študenti sa rozdelili do štyroch skupín, kde sa najskôr  predstavili našim študentom v krátkom filme, ktorý spolu natočili. Potom program projektu pokračoval aktivitami v triedach na tému: „Môj pohľad na migráciu, xenofóbiu a predsudky?“ Naši študenti si na danú tému pripravili krátku scénku v angličtine.

      Euroscola 2017: Sme rozdielni, a predsa rovnakí... - Obrázok 1

      Potom nasledovala spoločná diskusia a vzájomné otázky. Naši študenti sa aktívne zaujímali o migráciu a jej dôsledky na dané krajiny. Migrácia a xenofóbia sú témy, ktoré rezonujú v každej krajine, či už je, alebo nie je v Európskej únii. Každý mladý človek túži cestovať a spoznávať zaujímavé krajiny, kultúry a nových ľudí. Po diskusii študenti našej školy skonštatovali, že sme rozdielni, a predsa rovnakí.

      Euroscola 2017: Sme rozdielni, a predsa rovnakí... - Obrázok 2

       

     • Imatrikulácia prvákov 2016

     • Tradičná imatrikulácia prvákov (uchaľák) sa konala 6. októbra 2016 so začiatkom o 15.00 hodine. Imatrikulácia je oficiálne prijatie prvákov medzi študentov, ktoré na našej škole organizujú druháci. Náš uchaľák má šesť častí.

      Imatrikulácia prvákov 2016 - Obrázok 1

      Dopoludnia  prvákov (ušká) prekvapili druháci počas niektorej z vyučovacích  hodín a každému  z nich pomaľujú tvár. Vstupom na uchaľák, druhou časťou, je ochutnávka vopred pripravených nie veľmi chutných jedál. Ak touto skúškou prejdú, čaká ich sľub - tretia časť. Týmto sľubom sa zaväzujú, že budú šíriť dobré meno školy a druhákom budú vždy k dispozícii. Osobitnou časťou je i sľub triednej učiteľky. Ďalej nasledujú súťaže, ktorých sa zúčastňujú prváci. Cieľom týchto súťaží je posilniť u prvákov schopnosti ako je vytrvalosť, odvaha a hlavne zmysel pre humor. Ďalšou časťou je fyzická zdatnosť. Každý jednotlivec musí vykonať rôzne cviky, ktoré sú pre nich pripravené. Čerešničkou na torte je pre všetkých diskotéka. Telocvičňou sa rozozvučí hudba rôznych žánrov a my máme možnosť do jej rytmu tancovať.

      Imatrikulácia prvákov 2016 - Obrázok 2

      Nakoniec sa chceme poďakovať p. riaditeľovi Jozefovi Lojanovi za umožnenie tejto fantastickej akcie a p. učiteľke Emílii Karľovej za pomoc s organizáciou. Veríme, že sme si u prvákov vybudovali rešpekt a že ich správne rozhodnutie sa pre našu školu sme len a len posilnili.

     • Úspešný Deň jazykov 2016

     • Dňa jazykov sa zúčastnili naši prváci a druháci. Rozdelili sa do skupín po päť až šesť ľudí a vymysleli si kreatívne meno. Po rozdelení do skupín dostali zadanie. Mali zorganizovať  oslavu pre svojich kamarátov a rozhodnúť či oslava bude doma alebo v reštaurácii a obhájiť svoje rozhodnutie pred rodičmi, od ktorých potrebovali súhlas. Taktiež museli vytvoriť nákupný zoznam aj s cenami, a to všetko v anglickom jazyku. Potom nasledoval gramatický test z anglického jazyka. Čím viac  peňazí potrebovali na oslavu, tým viac bodov museli získať z testu. Po úspešnom dokončení pokračovali na stanovisko ruského  jazyka, ak si vybrali oslavu doma. Ak  si vybrali oslavu  v reštaurácii, pokračovali  na stanovisko nemeckého jazyka. Na stanovisku ruského jazyka písali test a po jeho dokončení mali žiaci vytvoriť  pozvánku na oslavu. Na stanovisku nemeckého jazyka žiaci konverzovali o oslave. Víťazný tím bol z triedy II.AG. Za organizáciu zaujímavého Dňa jazykov ďakujeme našim učiteľom cudzích jazykov. (Žiaci gymnázia)

      Úspešný Deň jazykov 2016 - Obrázok 1 Úspešný Deň jazykov 2016 - Obrázok 2

      Úspešný Deň jazykov 2016 - Obrázok 3 Úspešný Deň jazykov 2016 - Obrázok 4

      Úspešný Deň jazykov 2016 - Obrázok 5 Úspešný Deň jazykov 2016 - Obrázok 6

     • Duchovná obnova 2016 v Domčeku Anky Kolesárovej

     • ,,Mať rád neznamená hľadieť jeden na druhého, ale hľadieť spoločným smerom.“  (o. Pavol Hudák)

               Aj tento rok sa žiaci triedy 9.A a 1. AG zúčastnili duchovnej obnovy v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Duchovná obnova nadväzuje na vyučovací predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu. Pre gymnazistov  je to zároveň aj obdoba adaptačného kurzu pre vzájomné spoznanie sa.

             Domček Anky Kolesárovej je krásne duchovné miesto, ktoré pozýva mladých a otvára im dvere do miesta pokoja, pre načerpanie nových síl, spoznania čistej lásky, medziľudských vzťahov a úcty k ľudskému telu.

             Duchovnou obnovou nás sprevádzali o. Pavol Hudák a o. Matúš Reiner, ktorí nám poskytli možnosť priblížiť sa k Bohu a k sebe samému. Tento výlet mal opäť výborné ohlasy u študentov aj učiteľov. Lepšie spoznanie sa a utuženie vzťahov v triede viedlo k tomu, že čas nám rýchlo ubehol a dva dni nám bolo málo ;) Veríme, že viacerí z nás sa budú do Domčeka radi vracať či už za dobrou atmosférou, príjemným prostredím, alebo úprimnými radami.

      Duchovná obnova 2016 v Domčeku Anky Kolesárovej - Obrázok 1   Duchovná obnova 2016 v Domčeku Anky Kolesárovej - Obrázok 2

            ,,Duchovná obnova mi dala možnosť spoznať seba samého, city v rodine a city žien, uvedomil som si, že mám chrániť ženy a že je správne mať čistý vzťah. A presvedčil som sa, aký dôležitý je pre mňa triedny kolektí,.“ takto opísali obnovu chlapci z 9.A.

            Prváci, ktorí zažili prvý spoločný výlet, nám ho opísali takto: ,,Atmosféra v Domčeku bola výborná a cítili sme sa tam prijatí a vďaka slovám o. Pavla vieme viac o vzťahoch a láske.„

                                                                                                                   Veronika Lojanová, Katarína Gičová - 9.A

       

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do rady školy

     • Dnes počas rodičovského združenia sa konali voľby zástupcov rodičov do rady školy na obdobie rokov 2016-2020. Celkovo kandidovalo vo voľbách 10 odvážnych uchádzačov, ktorým ďakujeme za ochotu kandidovať a tešíme sa na spolupácu so zvolenými kandidátmi. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa volieb zúčastnili. Bolo odovzdaných 154 hlasovacích lístkov.

      Za základnú školu boli zvolení dvaja kandidáti: Marek Gerboc a Iveta Kačmárová.

      Za gymnázium bola zvolená jedna kandidátka: MUDr. Mária Kostelníková.

       

       

    • Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu
     • Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu

     • V novom školskom roku majú študenti Cirkevnej spojenej školy prvýkrát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

      V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. „Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide o prekonávanie vlastných limitov. Preto je výber na nich," vysvetlil Miloš Ondrášik, manažér programu.

      Napríklad Jožo v rámci rozvoja talentu absolvoval kurz umelej inteligencie a programoval svoj vlastný šach. Simona získala žltý pas v bojovom umení KOBUDO a Matej sa venoval umeleckej maľbe a namaľoval štyri vlastné diela. Program dal aj týmto mladým ľuďom možnosť splniť si svoje ciele, navyše ich aj ocenili medzinárodne uznávanou cenou vojvodu z Edinburghu. Svojou vytrvalosťou a ochotu pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford či Cambridge.

      Simona z Gymnázia Jura Hronca si myslí, že práve DofE je jedinečná príležitosť, ako dosiahnuť aj ciele, na ktoré si inak netrúfate. Pravdepodobne ani Michaela Musilová, ktorá zlatú cenu získala ešte počas štúdia v Británii, si spočiatku netrúfala na to, že sa dostane až na misiu do americkej vesmírnej agentúry NASA a bude spolupracovať na simulovanej misii na Mars. Rovnako Matej Sapák, pred zapojením sa do programu netušil, že práve skúsenosti s absolvovaním DofE mu pomôžu napísať motivačný list, na základe ktorého ho vezmú študovať na Harvard.

      Šancu uspieť má naozaj každý, kto po dobu minimálne šiestich mesiacov dokáže pracovať na dosiahnutí vlastných cieľov. Okrem toho, spolu so skupinou spolužiakov podstúpi dobrodružnú expedíciu. "Musíte prekonať neznámy terén, prenocovať v horách a pokoriť cieľ," hovorí o svojich zážitkoch Janka, účastníčka jednej z expedícií. Ako výhodu však vníma, že to nie je len taký obyčajný školský výlet, ale skutočné dobrodružstvo so stanovaním v horách a na vlastnú päsť. “O to lepší pocit to je, keď sa vám dobrodružná expedícia podarí,” hodnotí Janka.

      Program vznikol ešte pred 60-timi rokmi v Británii a zakladal ho manžel britskej kráľovnej, princ Philip. Dnes ho ročne absolvuje 1,3 milióna mladých ľudí v 140-tich krajinách sveta. Na Slovensku si prvých 86 absolventov preberalo ocenenie za svoju prácu z rúk britského veľvyslanca na Slovensku. Svojou účasťou ich poctil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý ocenil úsilie, ktoré museli študenti stredných škôl dobrovoľne vynaložiť, aby Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) získali. Prezident vo svojom prejave povzbudil mladých ľudí, aby pokračovali v aktivitách aj mimo povinností v škole, lebo skutočné osobnosti sa poznajú aj podľa toho, čo sú ochotní robiť naviac.

      Zapojiť sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu sa môžete už aj na vašej škole. Stačí kontaktovať koordinátora/koordinátorku programu DofE na škole Mgr. Emíliu Karľovú alebo Mgr. Jána Chochruna do konca októbra 2016.

     •                                        - Obrázok 1

      V školskom roku 2016/2017 sa žiaci prvého ročníka, pod vedením Mgr. Kapraľovej a Mgr. Miškovej, zapoja do programu Zippyho kamaráti, ktorý nadväzuje na dlhodobý záujem o problematiku duševného zdravia, najmä o problémy zvládania záťaže a stresu u detí a mládeže. Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku. Skúsenosti z realizácie programu ukazujú, že deti po jeho absolvovaní dokážu lepšie vyjadrovať a chápať svoje emócie, spracovávať rôzne záťažové sociálne situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi a pod.

      Zippy je lúčny koník a jeho kamaráti sú skupina chlapcov a dievčat. Ich príbehy ukazujú, ako čelia problémom, ktoré sú známe malým deťom – kamarátstvo, strata kamarátov, šikana, riešenie zmeny a straty, ako aj ako začať znovu. Program Zippyho kamaráti nehovorí deťom, čo majú robiť. Namiesto toho ich nabáda, aby prišli s vlastným riešením problémov. Deti sa učia vyberať riešenia, ktoré nielen pomôžu im, ale rešpektujú aj ostatných. Viac o programe Zippyho kamaráti sa dozviete na  http://zippyhokamarati.sk/

     • Prehliadka našej školy

     • Priestory našej školy si môžete pozrieť aj cez internet. Na našej stránke pribudol v hornom menu odkaz Prehliadka školy. Ráčte vstúpiť.

    • Žiaci sekundy na súťaži SUPERTRIEDA 2016
     • Žiaci sekundy na súťaži SUPERTRIEDA 2016

     • Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

      Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou „všetky deti sú naše“ ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

      Projekt SuperTrieda sa ako jediný zo Slovenska dostal do európskeho výberu „Good Practice Model of European Educational Network“ a stal sa modelovým projektom pre vyučovanie umeleckej výchovy zviditeľňovaný vo všetkých štátoch EU.

      Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom autorskom diele – maľujú, vyrábajú umelecké pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú, filmujú, venujú sa grafickému stvárneniu filmu a predstavenia (každý podľa chuti a schopností). Výsledkom je scénické predstavenie. Tohto roku bola téma Prvá pomoc. Deti tvorili príbehy o pomoci blížnemu – pri záchrane života, zdravia aj šťastia. Téma umožnila deťom naučiť sa dôkladne zásady prvej pomoci pri záchrane života.

      Žiaci sekundy nášho osemročného gymnázia sa už po druhýkrát zapojili do súťaže SUPERTRIEDA 2016. Pod vedením učiteľov anglického jazyka Mgr. Kovaľovej a Jonathana Childa pripravili a úspešne zvládli texty v anglickom jazyku. Učiteľ hudobnej výchovy Mgr. Koveň hudobne podfarbil texty piesňami, tanečnú zložku pripravili dievčatá v triede. S pomocou triednej učiteľky Ing. Buhajovej pripravili kulisy a nacvičili scénické predstavenie „Školský výlet do Londýna“. Na krajskej prehliadke získali Cenu za tanečný výkon a jazykový prejav a obsadili druhé miesto v svojej kategórii.

      Krajskej súťažnej prehliadky sa zúčastnili všetci žiaci sekundy 9. júna 2016. Vystúpenie absolvovali v Divadle A. Duchnoviča v Prešove. Postup na celoslovenské finále si nevybojovali, ale získali cenné skúsenosti, ktoré iste využijú v budúcom roku súťaže.

    • Prevzatie ocenenia v súťaži som fér
     • Prevzatie ocenenia v súťaži som fér

     • Občianské združenie Equity vyhlásilo pod záštitou verejnej ochránkyne práv  Jany Dubovcovej  celoslovenskú suťaž som <neNORMAlne fér>.  Do súťaže sa so svojou  literárnou prácou s názvom Som fér, zapojili aj žiačky sexty Tímea Balažová a Mária Šimonová. V piatok 21.6.2016 sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže v divadle Sloveského národného divadla v Bratislave, kde si z rúk poroty prevzali za svoju prácu četsné uznanie a diplom. Ambasádorimi súťaže boli napr. Oli Džupinková , Evelyn, Zuzana Fialová, Peter Gažík, Robo Jakab, Miro Jaroš a mnoho ďalších.  Celé podujatie uvádzala herečka Gabika Dzuríková.