• Zuzana Čaputová, kandidátka na prezidentku, diskutovala o eurovoľbách

     • Našu školu navštívila Mgr. Zuzana Čaputová, držiteľka prestížnej Goldmanovej environmentálnej ceny, kandidátka na prezidentku SR, advokátka a občianska aktivistka, 22. novembra 2018. Spravodlivosti a pomoci slabším zasvätila celý svoj profesionálny život. 14 rokov sa venovala problematike pezinskej skládky, ktorý dotiahla do úspešného konca. Bola presvedčená, že proti arogancii a neprávosti moci sa dá bojovať. Diskusia sa niesla v duchu myšlienky "Tentoraz idem voliť". Vyzdvihla dôležitosť každého hlasu potrebného pre zlepšenie života na Slovensku aj v EÚ.

      Povedz všetkým, že ideš voliť! My sme to povedali aj pani Mgr. Zuzane Čaputovej.

     • Povedz všetkým, že ideš voliť / Povec šickym, že idzeš voľic

     • Deň študentstva 2018

     • Každoročnou tradíciou našej školy je náučno-kultúrny program ku Dňu študenstva, ktorý sa konal 16.11. 2018. Program mala na starosti trieda 3.AG, ktorá zvolila temu Zlaté roky 20. storočia. Náučná časť sa niesla v téme Eurovoľby, kde si tretiaci pripravili scénku o osvete, prečo ísť voliť. Program ďalej pokračoval videami, scénkami a tanečnými číslami tried vo vybraných rokoch 20. storočia.

      Pre mnohých to bol čas ako každý iný. Pre nás bol tento spoločne strávený čas v niečom výnimočný. Opäť sme sa posunuli o krok v spoznávaní, vzájomnej spolupráci a prekonávaní prekážok.

      Video z Dňa študentstva bude odvysielané od 28.11.2018 do 5.12.2018 v regionálnej televízii TV Senior.

     • Beseda s diskusiou s Martinom Klusom, poslancom NR SR

     • Dňa 14. 11. 2018 sa konala beseda spojená s diskusiou s poslancom NR SR doc. PhDr. Martinom Klusom, PhD. MBA, podpredsedom Výboru pre európske záležitosti v rámci projektu Euroscola 2019, na tému: "Mladí ľudia a ich účasť v Eurovoľbách 2019." Pán poslanec ocenil myšlienku, že každý človek by mal ísť voliť. EÚ je inštitúcia, ktorá tiež prechádza zmenou. A ak chceme zmenu, musíme začať od seba. Prvý krok je využiť právo volieb a ísť voliť.

      Povedz šickym, že idzeš voľic. Povedali sme to aj poslancovi NR SR Martinovi Klusovi :)

     • Študentka Anetka Anna Dunajová si vybojovala postup na svetové finále súťaže Intel - ISEF

     • Celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 bolo opäť jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Súťažná prezentácia a vyhodnotenie 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl, ktoré postúpili na celoslovenské finále, sa uskutočnilo v dňoch 8. a 9. novembra 2018, v čase od 9:00 - 18:00 v areáli výstaviska INCHEBA, hala A0 v Bratislave. Na podujatí svoje projekty prezentovali aj mladí vedci z Ruska, Belgicka, Španielska a Mexika.

      Študenti našej školy nechýbali ani tento rok na tomto podujatí. Z krajského kola postúpili tri projekty, ktoré reprezentovali Prešovský kraj. Projekt Farbenie vlasov prezentovali študentky kvarty Timea Nacková a Anna Štofirová, projekt Klíčenie semien pod LED lampou obhajovala žiačka tercie Ivana Andrejčíková a študentka 3. AG Aneta Anna Dunajová prezentovala svoj výskumný projekt Detekcia chrípkového vírusu pomocou impendimetrického biosenzora. Študentky sprevádzala a pripravovala na súťaž učiteľka chémie Ing. Milana Buhajová.

      Kvarteto študentiek bolo mimoriadne úspešné. Ivanka Andrejčíková získala Cenu Festivalu vedy a techniky AMAVET. Anetka Anna Dunajová získala 1. miesto. Bude mať možnosť obhajovať svoj projekt na International Science and Engineering Fair – Intel ISEF. Je to najpredstížnejšia súťaž pre mladých vedcov na svete. Každoročne sa jej zúčastní približne 1800 študentov stredných škôl z viac ako 75 krajín a regiónov sveta. Tu majú možnosť prezentovať svoj výskum a súťažiť o ceny v priemere za 4 milióny dolárov. AMAVET je držiteľom národnej afiliácie vysielať za Slovensko víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET. Miestom konania súťaže Intel - ISEF bude Phoenix, Arizona, USA v dňoch 12. – 17. mája 2019.

      Našej študentke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a nápadov v jej výskumnej činnosti.
      Za vzornú reprezentáciu školy, mesta Snina aj Slovenska jej ďakujeme.

     • Pozvánka na Deň študentstva

     • Pozývame žiakov, študentov, rodičov a priateľov školy na kultúrny program pri príležitosti Dňa študentstva - 16. novembra 2018 v kinosále MsKaOS v Snine.

     • Beseda s Milanom Majerským, predsedom PSK

     • Dňa 5.11.2018 sa konala beseda spojená s diskusiou s predsedom PSK PaedDr. Milanom Majerským, PhD. v rámci projektu Euroscola 2019 na tému: "Prečo by sme sa mali zapojiť a ísť voliť?" Besedy sa zúčastnili žiaci gymnázia. Pán predseda PSK vyzdvihol hlavne tú myšlienku, že voliť má každý a každý hlas je dôležitý. „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ Citát Matky Terezy z Kalkaty. 

      Povedz všetkým, že ideš voliť. Povedali sme to aj predsedovi PSK Milanovi Majerskému :)

     • Anetka Anna Dunajová na svetovej súťaži druhá v odbore Zdravotníctvo

     • V Istanbule v dňoch od 3. do 6. októbra 2018 súťažili mladí výskumníci na medzinárodnej súťaži INSPO TURKEY Intenational science project olympiad. Zastúpenie tu mali viaceré štáty Európy, Ázie, Afriky a Ameriky v odboroch Environmentálne projekty, Energetika, Energia a Zdravotníctvo. Na túto medzinárodnú súťaž sa prebojovala a dostala pozvánku aj študentka 3. AG nášho Cirkevného gymnázia. Aneta Anna Dunajová s projektom Interaction of Cathelicidin LL-37 With Cell Membranesg  reprezentovala Slovensko v odbore Zdravotníctvo ako jediná súťažiaca zo Slovenska. V konkurencii 13 súťažiacich z Jordánska, Taiwanu, Malajzie, Mexika, Bieloruska, Peru, Egypta, Turkménska a Talianska v odbore Zdravotníctvo dosiahla mimoriadny úspech – 2. miesto.

      Gratulujeme a prajeme jej ešte veľa výborných nápadov v jej výskumnej práci, ktorú realizovala na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave pod vedením doc. RNDr. Miroslava Gála, PhD. z oddelenia Anorganickej technológie.

     • Povedz všetkým, že ideš voliť

     • Študenti III.AG v týchto dňoch zrealizovali prieskum o voľbách do EÚ 2019 v meste Snina. V duchu kampane: POVEDZ  VŠETKÝM, ŽE IDEŠ VOLIŤ.

     • Euroscola 2019

     • Dnes sme začali s úsmevom pracovať na kampani Voľby EÚ 2019.Slovensko vo voľbách do EÚ v roku 2014 malo najnižšiu účasť 13,05%. Zamerali sme sa hlavne na osvetu o prínosoch členstva EÚ a prečo voliť. Slogan kampane: "Povedz všetkým, že ideš voliť."

     • Erasmus+ od nového školského roka aj u nás

     • CSŠ Snina bude vôbec po prvýkrát účastníkom programu Erasmus+. Názov projektu je Highway to health (Diaľnica k zdraviu). Trvanie projektu je v temíne od septembra 2018 do júna 2020 a budeme spolupracovať so školami z ďalších 4 krajín (Španielsko, Belgicko, Grécko, Nemecko). Ciele projektu si možete nájsť vo videu. Tešíme sa na nové zážitky.

     • Kvarta na celoslovenskej súťaži SUPER TRIEDA 2018

     • Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

      Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou „všetky deti sú naše“ ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

      Projekt SuperTrieda sa ako jediný zo Slovenska dostal do európskeho výberu „Good Practice Model of European Educational Network“ a stal sa modelovým projektom pre vyučovanie umeleckej výchovy zviditeľňovaný vo všetkých štátoch EU.

      Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom autorskom diele – maľujú, vyrábajú umelecké pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú (každý podľa chuti a schopností). Výsledkom je scénické predstavenie na zadanú tému.

      Žiaci kvarty nášho osemročného gymnázia aj tento rok sa zapojili do súťaže SUPER TRIEDA 2018. Pod vedením učiteľa Mgr. Matúša Jankaja hudobne pripravili a triednej učiteľky Ing. Buhajovej výtvarne spracovali kulisy a nacvičili scénické predstavenie „Remeslo má zlaté dno“. Po vynikajúcom 1. mieste na krajskej prehliadke v Košiciach reprezentovali Prešovský kraj aj na celoslovenskej súťažnej prehliadke vo Vajnoroch pri Bratislave. Tu získali krásne 2. miesto. Tento úspech je výsledkom práce žiakov počas štyroch rokov ich pripravovaných scénických vystúpení na Supertriede. Dojmy, zážitky, spoluatričnosť v triede a cenné skúseností sú devízou do ich budúcnosti.

     • Vzdelávací a networkingový workshop občianskeho sektora Prešovského kraja aj s našou účasťou

     • Táto zaujímavá akcia sa uskutočnila 31.5.2018 (štvrtok) v čase od 9:00 - 15:00 v Prešove. Hlavné slovo na workshope mali experti na komunitné organizovanie a NGO, Maroš Chmelík a Sanja Nikolov zo zvolenského Centra komunitného organizovania, ktorí zastrešovali vzdelávací rozmer. Tí podrobne popísali svoje dobrovoľnícke aktivity, ktoré realizujú na miestach, kde žijú a pracujú. Podujatie malo však aj silný networkingový rozmer.

      Nedávne udalosti ukázali silu aj slabosť občianskeho sektora v tejto krajine. Cieľom workshopu bolo hľadať spôsoby a formy, ako zvýšiť mieru občianskej participácie v Prešovskom kraji, resp. zvýšiť váhu hlasu občianskeho sektora v spoločnosti v snahe prispieť k prehlbovaniu demokracie a rozvíjaniu demokratického myslenia.

      Workshop organizovalo Fórum pre kultúru (f4c), ktoré je ostrovom uvažovania o západnej civilizácii na východnom Slovensku. Združenie f4c rozvíja princípy kultúrnosti, personalizmu a pluralizmu v kontexte judeokresťanskej tradície. V uplynulých rokoch sme na východnom Slovensku zorganizovali viac než stovku diskusií a prednášok filozofov, historikov, literárnych vedcov, ekonómov, teológov a politikov.

      Podujatia sa zúčastnili žiačky 3.AG - Jana Petrovajová a Patrícia Gerbocová, ktoré zhodnotili workshop nasledovne. Z tejto konferencie sme si odniesli naozaj veľa. Samotné informácie o tom, koľko občianskych združení v Prešovskom kraji aktívne funguje nás prekvapili a koniec-koncov aj motivovali k tomu, aby sme svoj čas využívali efektívne. Patrícii sa najviac páčil projekt OKO (občianska komunitná obývačka) predstaviteľov organizácie CKO Zvolen, ktorí nám ukázali skvelý príklad toho, ako sa veci dajú realizovať. Nedá mi nespomenúť aj mnoho ďalších organizácií, ktoré robia veľké veci v našom kraji. MyMamy, IUVENTA, Kresťania v meste, RMPK (Rada mládeže Prešovského kraja), Kandeláber a iné. Verím, že sa im bude aj naďalej dariť a že sa niekedy aj sama zúčastním ich projektov, aby som bola schopná priložiť ruku k dielu, čím je snaha o zlepšenie každodenného života v našom kraji. Bol to pre mňa veľký zážitok dozvedieť sa toľko cenných informácií a spoznať tak inšpiratívnych ľudí, za čo som patrične veľmi vďačná.

     • 1. MIESTO NA KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE SUPERTRIEDA

     • o štvrtok 31.5.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže SUPERTRIEDA. Tejto súťaže sa zúčastnila aj trieda KVARTA nášho cirkevného gymnázia, ktorá na tohtoročnú tému "Remeslo má zlaté dno" pripravila pásmo tvorené scénkami, hovoreným slovom, spevom i tancom. Cieľom súťaže je kolektívna práca, nadväzovanie dobrých vzťahov ako aj vzájomný rešpekt a podpora v triednom kolektíve. Kvarta získala v tomto krajskom kole krásne 1. miesto, a teda postupuje do finále – celoslovenské kolo súťaže Supertrieda, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Zároveň kvarta získala aj cenu za autorský prístup a hudobný doprovod. Na súťaž pripravovala triedu Ing. Milana Buhajová a za hudobnú stránku zodpovedal Mgr. Matúš Jankaj. Kvarte srdečne blahoželáme!

     • Výmena v Poľsku

     • Od 24.5.2018 sme sa na necelý týždeň stali účastníčkami medzinárodnej mládežníckej výmeny v poľskom mestečku Wasilkow. Slovenskú skupinu spolu s nami, Patríciou Gerbocovou, Kristínou Pavlíkovou a Janou Petrovajovou, tvorili traja študenti Hotelovej akadémie sídliacej v Humennom. Výmeny sa zúčastnili aj mladí z Poľska, Litvy a Rumunska. Vďaka kultúrnym večerom sme spoznávali ich zvyky, tradičné jedlá, piesne a tance. Vzájomnou spoluprácou sa nám podarilo splniť cieľ projektu - vytvorenie originálnej spoločenskej hry o Európskej únii. V štyroch skupinách sa pracovalo na figúrkach, krabici, hernej doske a pravidlách.     

      Témou výmeny síce boli stolné hry, no počas šiestich dní sme pre bohatý program organizátorov spoznávali aj okolie mesta. Obdivovali sme kultúrne pamiatky Bialystoku, užili sme si lanovú dráhu. No najväčšiu stopu v nás zanechala návšteva pútnického miesta Svätá voda s pútavou krížovou cestou končiacou na krížovej hore. Celý projekt bol sponzorovaný Európskou úniou. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Jana Petrovajová, študentka 3.AG

     • MUDr. František Orlovský prednášal aj u nás

     • Vo štvrtok 17.5.2018 na cirkevnú školu zavítal MUDr. František Orlovský zo Starej Ľubovne.

      František Orlovský prednášal na tému: Ako sa postaviť proti ideológii rodovej rovnosti prostredníctvom ochrany života a prirodzenými metódami plánovaného rodičovstva. Je známy ako lekár – chirurg, angažujúci sa kresťan v pro life organizáciách ako Donum vitae a Fórum života. Zasadzuje sa za ochranu života od narodenia po prirodzenú smrť a snaží sa odovzdať tieto svoje bohaté skúsenosti z tejto oblasti už 27 rokov. Na našej škole sa stretol s učiteľmi biológie, náboženstva, študentmi, ktorí chcú pokračovať v rozvíjaní predmetu biológia a manželskými pármi, ktorí pripravujú snúbencov na rodinný život.

      V prednáške predostrel stratégiu, ako by sa malo pristupovať pri otázkach ochrany života z celkového hľadiska, hovoril o kladoch a záporoch doterajšieho prístupu v oblasti rodinnej výchovy a vyjadril sa k prirodzeným metódam plánovaného rodičovstva. Vysvetlil viaceré  metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, pričom v druhej časti prednášky sa zameral a najviac priblížil práve  Billingsovú metódu.

      Veríme, že toto úvodne stretnutie bude naštartovaním spolupráce v rámci projektu pre mladých s názvom: Teen STAR, kde sa vyškolia lektori v tejto oblasti a následne budú svoje poznatky a skúsenosti odovzdávať študentom tunajšej cirkevnej školy.

     • Kvarta na duchovnej obnove

     • V dňoch 16. a 17. mája sme my, žiaci kvarty, strávili krásne dva dni na duchovnej obnove.
      V centre mladých vo Vysokej nad Uhom v Domčeku – Dome Anky Kolesárovej sme našli miesto pokoja, radosti, načerpania nových síl a pookriatie na duchu. Duchovný otec Pavol Hudák a otec Matúš nás svojimi prednáškami zaujali a povzbudili. Témou bola láska, pravá láska. Skutočná láska býva náročná, vždy niečo stojí. Potrebuje obetovať svoje krátkodobé túžby v prospech dlhodobého šťastia. Na ceste za láskou nás chráni čisté srdce a vôľa byť verným. Vzťahom najviac ubližuje nečistota a netrpezlivosť. Tam, kde je zodpovednosť, môže sa rodiť ozajstná láska. Dostali sme nezaslúžený dar - Lásku, ktorá nás učí láske. Tieto krásne slová a modlitby nám vliali nádej do duše a povzbudenie do života. Navštívili sme aj hrob Anky Kolesárovej, dozvedeli sme sa o jej živote, čistote, o jej blahorečení i smrti. Voľné chvíle sme vyplnili športom. Svätá omša a rôzne aktivity prispeli k pohode a upevneniu kolektívu triedy. Ďakujeme sestre Blandíne a našej triednej učiteľke.

      Čo napísali žiaci kvarty o pobyte vo Vysokej?

      Bol to výborne strávený čas so spolužiakmi.

      Bolo super, hlavne vtedy, keď sme písali pozitívne vlastnosti o svojich spolužiakoch.

      Páčil sa mi program, prednášky, aktivity a hry. Nabudúce by sme mohli mať aj dlhšiu duchovnú obnovu.

      Duchovné povzbudenie pre každého, kto absolvoval duchovnú obnovu. 

      Ďakujeme za starostlivosť tímačká, ktoré sa o nás starali počas celého pobytu.

      Aďka Ľuľová a Veronika Kerlíková

     • Študentka nášho gymnázia na súťaži mladých výskumníkov v Turecku

     • V Istanbule v dňoch od 8. do 11. mája 2018 súťažili mladí vedátori z 15-tich krajín. Zastúpenie tu mali Slovinsko, Čierna Hora, Švédsko, Veľká Británia, Azerbajdžan, Malajzia, Poľsko, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Švajčiarsko, Rusko, Bulharsko a samozrejme domáce Turecko. Nechýbalo ani Slovensko. Účasť na tejto medzinárodnej vedeckej súťaži 27th Dr. Ibrahim Arıkan MEF Educational Institutions Research Projects Contest  si vybojovala aj študentka 2.AG nášho gymnázia Aneta Anna Dunajová s projektom Interakcia katelicidínu LL-37 s modelovými bunkovými membránami. Obhajovala svoj výskumný projekt a prezentovala Slovensko v odbore Chémia. V každom z týchto odborov Fyzika, Chémia a Biológia bolo na prezentáciu pozvaných 10 zahraničných a 20 tureckých prác. Anetka sa dostala medzi desiatku najlepších zahraničných projektov v oblasti Chémia. Bohaté skúsenosti z prvej medzinárodnej súťaže, nové kontakty a priateľstvá, prezentácia v anglickom jazyku, ale aj výlety a bohatý program mimo súťaže bolo veľkým prínosom pre študentku z nášho mesta Snina. Vyzdvihnúť je potrebné aj perfektnú organizáciu celého podujatia. Študentku pripravoval na obhajobu v anglickom jazyku pán učiteľ Jonathan Child, ktorý spolu s ňou bol účastníkom podujatia. Pozvanie z tureckej strany na ďalšiu medzinárodnú súťaž pre našu študentku je veľkým prínosom pre jej budúcu kariéru a rozvoj v jazykových, prezentačných aj vedeckých skúsenostiach.

      Poďakovanie patrí vedeniu gymnázia a riaditeľovi RNDr. Jozefovi Lojanovi za vytváranie výborných podmienok pre prácu s talentovanými študentmi, učiteľke chémie Ing. Milane Buhajovej, učiteľovi anglického jazyka Jonathanovi Childovi, vedeniu mesta Snina a správe Národného parku Poloniny za poskytnutie propagačných materiálov pre študentku.

     • Posledný zvonček maturantov

     • Prajeme našim maturantom veľa šťastia pri maturitných skúškach :)

     • Výmenný pobyt Snina-Humenné-Haifa (Slovensko-Izrael)

     • Aj tohto roku sa konala výmena medzi študentmi z Cirkevného gymnázia v Snine, Obchodnej akadémie v Humennom a žiakmi z Izraela. Vďaka výbornej spolupráci všetkých troch škôl a pohostinnosti zo strán oboch štátov sa z tejto výmeny pomaly, ale isto stáva tradícia. Dostať príležitosť vycestovať priamo do izraelskej rodiny a  týždeň žiť iným životným štýlom, je pre mnohých slovenských študentov obrovskou skúsenosťou.

      Byť súčasťou tejto výmeny znamená prejsť nejaký kus sveta, komunikovať väčšinu času v angličtine, zažiť odlišné tradície a spoznať inú kultúru. Na začiatku sme  mali trochu strach. Nie je ľahké rýchlo si premietnuť učivo angličtiny do praxe a bezproblémovo sa dorozumievať. Nakoniec sme zistili, že aj keď je to veľká výzva, svoje hranice treba neustále prekonávať. Izraelskí učitelia a hosťujúce rodiny boli pri komunikácii veľmi ústretoví a trpezliví. Aj vďaka tomu sa naša komunikácia v anglickom jazyku výrazne zlepšila.

      Počas týždňa v Izraeli sme  prehlbovali priateľstvá, ktoré vznikli už na Slovensku, pretože v marci sme boli hostiteľmi my. Súčasťou programu bolo množstvo výletov po okolí, videli sme Bahajské záhrady v Haife, Golanské výšiny, Genezaretské jazero, trh v meste Akko, historické pamiatky mesta Nazaret, Acre a iné časti Svätej zeme. Dostali sme možnosť obnoviť si krstné sľuby v rieke Jordán a na konci pobytu sme všetci strávili deň na Haifskej pláži. Kopec nových chutí, zaujímavé jedlá, milí ľudia, ulice so špecifickou atmosférou, piesočnatá pláž a tyrkysové more, zábava s izraelskými kamarátmi a nabitý program, to všetko z tohto týždňa urobilo nezabudnuteľný zážitok. Prišiel čas na rozlúčku a mnohí sme sa neubránili slzám. Zhodli sme sa, že keby sa dalo, ostali by sme aj dlhšie. Tešíme sa na ďalšie výmenné pobyty a ďakujeme vedeniu našej školy, že sme mohli byť súčasťou tejto neobyčajnej výmeny s Izraelom.

                                                                                                                    Kristína Majcherová, CSŠ,  II.AG