info

Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Jozef Lojan Rozvrh
Riaditeľ
 
 
PaedDr. Miroslava Čopíková Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Ing. Andrea Gičová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.AG
 
 
PaedDr. Edita Andrejčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Lenka Boučková Rozvrh
asistentka učiteľa
 
 
RNDr. Katarína Brečková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Milana Buhajová Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima
 
 
Bc. Mária Buriková asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivana Ceľuchová asistentka učiteľa
 
 
Ing. Anna Čopíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Martina Dašková, PhD. psychologička
 
 
Mgr. Veronika Deňalucová asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Marcela Drábová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mária Fedáková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Matej Futej Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Matúš Gavron Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Gerbocová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Lenka Harakaľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
PaedDr. Viera Hišemová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Jonathan Child Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ján Chochrun Rozvrh
Triedny učiteľ: Tercia
 
 
Mgr. Lucia Chochrunová asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Matúš Jankaj Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
 
 
Mgr. Slavka Kapraľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Emília Karľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Michal Kohut Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Martina Kovaľová Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma
 
 
Mgr. Alexander Koveň Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.AG
 
 
Mgr. Peter Krajník Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AG
 
 
Mgr. Iveta Leferovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AG
 
 
Mgr. Bibiána Lipová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Lojanová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta
 
 
Mgr. Jana Majcherová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
PaedDr. Ján Marinič Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Karin Mišková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Eva Obšitníková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Ondrušová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Adriana Ontkovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
RNDr. Denisa Parasková Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta
 
 
Mgr. Adriana Pavliková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. František Petruška Rozvrh
Učiteľ
 
 
Monika Potucká asistentka učiteľa
 
 
Ing. Edita Skripová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jana Šurinová asistentka učiteľa
 
 
RNDr. Jana Tomášová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda
 
 
Mgr. Marcela Tomášová Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2021

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria