• Profil školy

    • Cirkevná spojená škola (CSŠ) má dve organizačné zložky, ktoré sídlia v tej istej budove:

     • Gymnázium sv.Cyrila a Metoda
     • Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda

     Cirkevná základná školy sv.Cyrila a Metoda vznikla v roku 2001. Súčasťou základnej školy je školský klub detí, školská jedáleň a školské stredisko záujmovej činnosti.

     Gymnázium sv.Cyrila a Metoda vzniklo v roku 2003. V súčasnosti ponúka 4-ročné aj 8-ročné štúdium. Prví maturanti opustili brány školy v školskom roku 2010/2011.

     Riaditelia Cirkevnej spojenej školy:
     *  2001 – 2008  Mgr. Terézia Uram-Murínová
     *  2008 -            RNDr. Jozef Lojan