ŠKOLA

O škole

Profil školy

Cirkevná spojená škola (CSŠ) má dve organizačné zložky, ktoré sídlia v tej istej budove:

  • Gymnázium sv.Cyrila a Metoda
  • Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda

Cirkevná základná školy sv.Cyrila a Metoda vznikla v roku 2001. Súčasťou základnej školy je školský klub detí, školská jedáleň a školské stredisko záujmovej činnosti.

Gymnázium sv.Cyrila a Metoda vzniklo v roku 2003. V súčasnosti ponúka 4-ročné aj 8-ročné štúdium. Prví maturanti opustili brány školy v školskom roku 2010/2011.

Riaditelia Cirkevnej spojenej školy:
*  2001 – 2008  Mgr. Terézia Uram-Murínová
*  2008 -            RNDr. Jozef Lojan

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria