Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Pavliková
Učebňa 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Harakaľová
Učebňa 1.B
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Čopiková
Učebňa 2.A
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Kapraľová
Učebňa 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karin Mišková
Učebňa 3.B
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Majcherová
Učebňa 4.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Ontkovičová
Učebňa 4.B
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Lojanová
Učebňa 5.A
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Jankaj
Učebňa 6.A
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Čopíková
Učebňa 7.A
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina Kovaľová
Učebňa 8.A
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ján Marinič
Učebňa 9.A
Príma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Chochrun
Učebňa Prima
Tercia Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Denisa Parasková
Učebňa Tercia
Kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Edita Andrejčíková
Učebňa Kvarta
Kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milana Buhajová
Učebňa Kvinta
I.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Gičová
Učebňa I.AG
II.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexander Koveň
Učebňa II.AG
III.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Leferovičová
Učebňa III.AG
IV.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Krajník
Učebňa IV.AG

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria