• Úspech v súťaži Na potulkách s angličtinou
     • Úspech v súťaži Na potulkách s angličtinou

     • Dňa 26. mája roku 2016 sa uskutočnila tretia časť súťaže Na potulkách s angličtinou. Súťaž prebiehala v troch kolách. V prvom kole sa doplňoval text anglickej piesne na základe jej vypočutia. Druhé kolo spočívalo v tom, že súťažiaci dostali obálku s písmenami celej abecedy. Z písmen mali súťažiaci vyskladať čo najviac slov v angličtine. Každému tímu sa podarilo vyskladať viac než osemdesiat slov. V treťom kole súťažiaci postupne prichádzali k porote. Každý tím mal dve minúty na to, aby sa oboznámili s obrázkom, ktorý dostali od poroty. Ich úlohou bolo opísať obrázok či vymyslieť príbeh. Porota žiadala niečo zaujímavé, čo ju malo buď rozosmiať, alebo rozplakať. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Mária Homzová z prímy, Gabriela Gáborová zo sekundy a Jana Harmaňošová z 8. A.  Žiačky sa umiestnili na druhom mieste. Gratulujeme!

    • Ôsmačky úspešné v tvorbe komiksov
     • Ôsmačky úspešné v tvorbe komiksov

     • Komiks je žáner literatúry, ktorý v sebe spája literatúru a výtvarné umenie. A jeho tvorba je veľmi náročná, lebo v sebe spája dva druhy umenia. Zároveň komiks predstavuje jednu  z možností, ako môžu mladí ľudia jednoduchšie vyjadriť svoje názory a myšlienky.

      Súťaž s názvom Moje nie zlu, ktorú organizuje Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove, ponúka možnosť  žiakom základných škôl vyjadriť sa k negatívnym spoločenským javom vo forme komiksu. Do tejto literárno-výtvarnej súťaže sa zapojili aj ôsmačky z našej školy.  V konkurencii 207 súťažných prác sa dostala medzi ocenené pätica dievčat – Katarína Gičová, Daša Gičová, Veronika Lojanová, Alexandra Ďuriková, Klára Pavlíková – so spoločným komiksom. Dievčatá získali čestné uznanie. Dvojica – Katarína Grecková a Andrea Čopíková – sa síce neumiestnila, ale ich komiks sa ocitol medzi vystavenými prácami na slávnostnej vernisáži.

      Ceny oceneným odovzdával prešovský výtvarník Ľubomír Guman, ktorého deti poznajú ako vynikajúceho ilustrátora detských kníh Danka Vranka alebo Spoveď záškoláka.

     • Deň detí 2016

     • Deň detí – 1. jún 2016 – oslávili  žiaci 1. stupňa našej školy naozaj nezvyčajne. Pani učiteľky pre ne pripravili športovú súťaž s názvom Detská športová olympiáda. Päť farebných olympijských kruhov, športujúce deti či horiaca fakľa - to boli hlavné symboly druhého ročníka vydarenej akcie. Po úvodnom privítaní športovcov zaznela olympijská hymna, počas ktorej bola vztýčená olympijská vlajka a zapálený olympijský oheň. Nechýbal ani sľub žiakov, kde všetci prítomní prisľúbili, že budú čestne, vytrvalo a statočne súťažiť v zmysle pravidiel fair play. Disciplíny, ktoré boli kombináciou behu, skokov či plazenia, preverili fyzickú kondíciu malých olympionikov. Cieľom tohto stretnutia bola predovšetkým zábava a potešenie z pohybu. Dôkazom toho, že táto akcia deti naozaj potešila, boli šťastné a usmiate tváre malých športovcov. Za vynikajúce športové výkony dostali všetci súťažiaci sladkú odmenu.

      Deň detí 2016 - Obrázok 1

      Deň detí 2016 - Obrázok 2

      Deň detí 2016 - Obrázok 3

      Deň detí 2016 - Obrázok 4

      Deň detí 2016 - Obrázok 5

    • Deň finančnej gramotnosti u deviatakov
     • Deň finančnej gramotnosti u deviatakov

     • Finančná gramotnosť je proces získavania nevyhnutných schopností, vedomostí (čiže teória), zručností (čiže prax), ktoré umožňujú ľuďom samostatné ekonomické fungovanie v rodine a spoločnosti. Finančná gramotnosť je v dnešnej dobe téma, o ktorej sa veľmi veľa diskutuje. Štatistiky z medzinárodného merania znalosti o FG hovoria o tom, že na Slovensku je vyše 88% finančne negramotných ľudí.

      Pre deviatakov sa dátum 6.6.2016 stal dňom finančnej gramotnosti. Tento deň začínal prednáškou Bohatí alebo chudobní - úvod do finančnej gramotnosti finančnej skupiny Partners group s lektorom Adamom Burdom (bývalý absolvent), ktorý žiakom objasnil slovník FG a teóriu. Ďalej žiaci pokračovali prácou v skupinách, kde si vyskúšali svoje vedomosti a zahrali situačné príbehy. Cieľom tohto dňa bolo zaujímavou cestou dostať návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako žiak dostane do rúk svoju prvú výplatu.

    • Škola v prírode 2016
     • Škola v prírode 2016

     • Tak ako každý rok aj tohto roku sa žiaci 1. stupňa zúčastnili v čase od 16. do 20. 5. 2016 Školy v prírode v Juskovej Voli. Týždeň nabitý zaujímavým programom bol pre všetkých úžasnou bodkou za končiacim sa školským rokom. Napriek tomu, že nám počasie veľmi neprialo, pani učiteľky pripravili žiakom rôzne hry i súťaže. Najväčší úspech mala vedomostno-športová hra, počas ktorej deti v skupinách vo vonkajšom prostredí areálu ubytovne hľadali a riešili rôzne typy úloh. Zaujímavá bola i súťaž Milionár, ktorá preverila u žiakov úroveň  vedomostí z rôznych oblastí. Nezabudnuteľným zážitkom bola opekačka, kde si deti samé opekali klobásky, spievali piesne a hrali rôzne hry. V predposledný večer nášho odchodu sme mali diskotéku, kde sme tancovali, spievali, súťažili a zabávali sa. Počas pobytu sme nezabúdali  ani na duchovné aktivity. Vo večerných hodinách sme sa modlili ruženec a loretánske litánie. Naši žiaci odchádzali domov spokojní, s množstvom zážitkov a nových skúseností. Veríme, že sa zase o rok stretneme v škole v prírode niekde v krásnej prírode nášho Slovenska.

      Škola v prírode 2016 - Obrázok 1

     • Kvarteto žiakov našej školy bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži POHÁR VEDY 2016 v Prahe

     • Cieľom súťaže Pohár vedy je viesť mladých ľudí - už od najútlejšieho veku - k záujmu o fyziku a ďalšie prírodné vedy. Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a uskutočňujú pokusy. Najlepšie tímy postúpia do medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční 17. – 19. júna 2016. Tento rok získali 1. miesto v celoslovenskej súťaži žiaci deviateho ročníka našej školy. Postupujú na medzinárodné finále do Prahy. Tím s názvom PAKTovka v zložení Aneta Dunajová, Katarína Minčičová, Patrícia Nosalová a Tobiáš Janko bude reprezentovať Slovenskú republiku. Finále sa zúčastní desať štátov, kde by nemali chýbať aj štáty ako Malajzia, Egypt, Tunisko, Turecko, Líbya a európske štáty.

      Kvarteto žiakov našej školy bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži POHÁR VEDY 2016 v Prahe - Obrázok 1

      PAKTovka - Patrícia, Aneta, Katarína, Tobiáš

      Tohtoročný piaty ročník Pohára vedy, s podtitulom Rojko 2016, prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, za podpory Nadácie Neurón a ďalších partnerov a sponzorov. Na príprave súťažných úloh, ktoré sa každoročne menia, sa podieľajú lektori z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

      Organizátor Pohára vedy, Asociácia malých debrujárov Českej republiky (AMD ČR) je súčasťou Medzinárodnej federácie malých debrujárov (FIPD), hnutia pôsobiaceho vo viac ako 49 krajinách všetkých kontinentov. Súťaž Pohár vedy nadväzuje na celý rad doterajších aktivít v oblasti popularizácie vedy medzi deťmi a mládežou, ktoré AMD ČR organizuje už od svojho vzniku v roku 1992. Putovný pohár, symbol a hlavnú výhru súťaže, venoval Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., čestný prezident českých debrujárov.

      Kto je vlastne debrujár? Slovo debrujár pochádza z francúzštiny a vzniklo zo slov débrouillard, čo znamená šikovný, obratný, a se débrouiller, čo znamená objavovať, vedieť si poradiť. Debrujárstvo sa opiera o zvedavosť, detskú predstavivosť a hravosť. Cieľom debrujárskej činnosti je umožniť deťom a mladým ľuďom využívať voľný čas k rozvíjaniu schopností a znalostí v oblasti vedy, techniky a ekológie. Zmyslom debrujárskej činnosti je ukázať, že veda môže byť zábavná a ľahko pochopiteľná. Pomocou jednoduchých a rozmanitých pokusov sa dá nasimulovať množstvo fyzikálnych a prírodovedných javov. Pokusy upevňujú v mladých ľuďoch zmysel pre spoluprácu, zodpovednosť a kritiku, rozvíjajú ich intelektuálne schopnosti.

      Do súťaže sa zapojili aj dva tímy stredoškolákov nášho gymnázia. Aj keď postup vo finále nezískali, krásne 3. miesto študentov Matúša Buríka, Adriána Drába, Romana Vozára Jany Petrovajovej5. miesto tímu v zložení Terézia Rebičová, Jana Potucká, Miroslav Peľo a Maroš Kohut v celoslovenskom hodnotení znamená pre prváka stredoškoláka obrovský úspech. Dosiahnuté úspechy svedčia o systematickej práci pedagógov prírodovedných predmetov so žiakmi a študentmi na našej škole.

      Kvarteto žiakov našej školy bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži POHÁR VEDY 2016 v Prahe - Obrázok 2

      Matúš, Jana, Adrián, Roman z 1.AG na 3. mieste

      Kvarteto žiakov našej školy bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži POHÁR VEDY 2016 v Prahe - Obrázok 3

      Terézia, Jana, Miroslav a Maroš z 1.AG na 5. mieste

     • Duchovná obnova 2016 v Domčeku

     • „Kto miluje, stáva sa zraniteľným. Otvorí srdce a dáva ho k dispozícii. Môžeš si ho uctiť ako posvätný dar, ale aj zneuctiť. Pohladiť, ale aj raniť.“ (o. Pavol Hudák)

                  Domček -  Dom Anky Kolesárovej – Centrum mladých vo Vysokej nad Uhom slúži predovšetkým mladým, ktorým ponúka miesto pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpanie nových síl a pookriatie na Duchu. V Domčeku je vždy prítomný kňaz a od roku 2008 aj spoločenstvo mladých spolupracovníkov, ktorí mu pomáhajú pri organizovaní aktivít pre mládež i pre rodiny.

                   Cieľom Domčeka je poskytnúť mladým spoločenstvo a teplo domova. Túto duchovnú rodinu zažili počas duchovnej obnovy aj žiaci 9.A a študenti 1.AG naše školy spolu s otcom Pavlom Hudákom a otcom Matúšom Reinerom. Téma duchovnej obnovy mala názov Dozrievaš v láske. No a ako obohatila Anka Kolesárová – mučenica čistoty pohľad na život našich mladých?

      Duchovná obnova 2016 v Domčeku - Obrázok 1

      pred Domčekom

      Duchovná obnova 2016 v Domčeku - Obrázok 2

      hrob Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

      Zo svedectiev:

                    Často má mladý človek mnoho nezodpovedaných otázok. Borí sa s mnohými zraneniami z rodiny, zo školy, z nevydarených vzťahov, z neprijatia okolím, ale aj sebou samým a stráca zmysel života. Domček s otcom Pavlom, pomocnými kňazmi a personálom je takou oázou stíšenia, kde mnoho mladých nájde pokoj a objaví v sebe krásu, ktorú do nich vložil Stvoriteľ. Mladý človek potrebuje pohladenie, vedomie, že je krásny a hodný byť milovaný... (Anka Čopíková, učiteľka)

                 "Si krásna a stvorená pre lásku." Tieto slová o. Pavla Hudáka dali nám, dievčatám, možnosť spoznať krásu pravdy. Stačí tak málo a naše pohľady na vzťahy, sexualitu či rodinu zrazu nabrali úplne iný smer. Často sa mi stáva, že počujem pekné myšlienky, ale akoby nezapadali do môjho "životného puzzle". Takto to bolo aj s týmto citátom: "Domov je tam, kde je tvoje srdce." Až kým som pred pár rokmi prvýkrát nenavštívila Domček. Tu som pocítila vrúcne prijatie kňazmi i tímakmi, vďaka čomu som už dvakrát bola na Púti radosti. Patrí im jedno veľké Ďakujem a taktiež Božie požehnanie.“ (Števka Ondicová, 1. AG)

                  Myslím si, že každý teenager na Slovensku by si mal vypočuť prednášky otca Hudáka. Mnohým by to zmenilo životy od základov a pomohlo si určiť správne hodnoty, aby sa tak ako aj Anka, nebáli zvoliť si čistotu. Celú obnovu vnímam ako mimoriadne požehnaný čas, a to aj zo strany duchovna, aj zo strany spoločenstva. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť duchovnej obnovy.“ (Paťka Gerbocová, 1. AG)

     • Žiaci základnej školy úspešní v Objavujeme čaro chémie

     • „Hlavy mladých ľudí sa nemajú napchávať faktami, menami a vzorcami. Účelom výchovy je naučiť ľudí myslieť a dať im výcvik, ktorý nemôžu nahradiť žiadne učebnice. Je naozaj zázrakom, že moderná výchova úplne nezadusila svätú zvedavosť, ktorá je základom výskumu.“                                                                                                      Albert Einstein

      Tento školský rok sme sa po prvýkrát zúčastnili 1. ročníka celoslovenskej chemickej súťaže Objavujeme čaro chémie, ktorej vyhlasovateľ a organizátor je Združenie učiteľov chémie. Jej cieľ je prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Žiak (alebo dvojica žiakov) spracuje formou prezentácie pokus, ktorý bol zrealizovaný bez pomoci učiteľa alebo za asistencie učiteľa.
      Za každý ročník postupovala len jedna práca z danej školy.

      Do súťaže sme prihlásili tri projekty, resp. experimenty, ktoré získali tieto miesta:

      7. ročník - Veselé_balóniky.pptŠtefan Andrejčík a Michal Rosoľanka – 8. miesto.

      Žiaci základnej školy úspešní v Objavujeme čaro chémie - Obrázok 1

      8. ročník - Horiace_písmená.pptMichal Dančo a Dávid Lukáč – 4. miesto.

      Žiaci základnej školy úspešní v Objavujeme čaro chémie - Obrázok 2

      9. ročník - Modrý_plameň.pptAneta Dunajová a Patrícia Nosalová – 11. miesto.

      Žiaci základnej školy úspešní v Objavujeme čaro chémie - Obrázok 3

      Do súťaže bolo poslaných spolu 68 prác z celého Slovenska. Všetci naši súťažiaci získali čestné uznania.

      Tešíme sa s úspechu a budúci rok budeme v tejto krásnej súťaži pokračovať. Veď je toľko nádherných experimentov, cez ktoré môžeme objavovať čaro chémie.

    • Veľvyslanectvo mladých 2016 s účasťou študentky nášho gymnázia
     • Veľvyslanectvo mladých 2016 s účasťou študentky nášho gymnázia

     • Tento rok sa do projektu Veľvyslanectvo mladých zapojilo viac ako 50 študentov, do finále sa porota rozhodla vybrať 7 z nich. Projekt organizuje týždenník Slovenka. Má za sebou už niekoľkoročnú tradíciu. Za ten čas sa pred odbornou porotou vystriedali desiatky mladých ľudí so skvelými nápadmi. Tento rok všetci študenti prezentovali svoje projekty v anglickom alebo nemeckom jazyku, čo tiež hovorí o neustále zvyšujúcej sa úrovni súťaže Veľvyslanectvo mladých. 

      Veľvyslancom mladých sa môže stať študent strednej školy so sídlom na území Slovenska, ktorý doposiaľ nedostal zníženú známku zo správania. Študent sa pri pripravovaní projektu zameriava na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života mladých ľudí v jeho meste.
      Na všetko, čo vo vybraných mestách chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou, projekty  kultúrne,  športové, informačné alebo charitatívne. Študent svoj nápad premení na projekt so športovým, informačným, kultúrnym alebo charitatívnym zameraním.

      Tohto ročníka sa do finále prebojovala Veronika Schlencová, študentka druhého ročníka nášho gymnázia so svojím projektom Malí vedci. Projektom by sa snažila popularizovať prírodovedné predmety na základných školách a dostať do povedomia rodičov záujem o štúdium ich detí na školách s prírodovedným zameraním. Zapojila by stredoškolákov do vedenia krúžkov chémie, fyziky, biológie, geológie, lego robotov a ďalších. Motivovala by mladších žiakov základných škôl k záujmu o tieto predmety a ich neskoršiemu štúdiu. Obsadila pekné 4. miesto a svoj projekt obhájila perfektnou angličtinou. Ako finalistka projektu získala množstvo zaujímavých a hodnotných cien. Okrem jazykového kurzu nemeckého jazyka aj knihy a rôzne darčekové predmety od organizátora a partnerov projektu. Zároveň získala možnosť stráviť jeden pracovný deň so zástupcom vedúceho misie veľvyslanectva Spojených štátov amerických Richardom N. Lyonsom.

                                                                                         Veľvyslanectvo mladých 2016 s účasťou študentky nášho gymnázia - Obrázok 1

      Súťaž vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál pre nadviazanie nových kontaktov. Tie im neskôr pomôžu pri uplatnení sa na trhu práce i v kariérnom rozvoji na Slovensku aj zviditeľnenie našej krajiny v zahraničí. Hlavnou myšlienkou projektu je najmä budovanie lokálpatriotizmu. 

      Odborná porota:

      Andrew John Garth, veľvyslanec Veľkej Británie, predseda poroty

      Katarína Bieliková, riaditeľka Slovakia Finance a.s., predsedníčka poroty

      Šani Dermaku, veľvyslanec Srbskej republiky

      Carl Helfried, veľvyslanec Rakúskej republiky

      Steluta Arhire, veľvyslankyňa Rumunskej republiky

      Richard N. Lyons, zástupca vedúceho misie veľvyslanectva Spojených štátov amerických

      Branislav Horník, marketingový riaditeľ spoločnosti Top Auto Slovakia

      Martina Slabejová, obchodná riaditeľka Microsoft Slovakia, s.r.o.

      Zuzana Molčanová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

      Elvíra Chadimová, prezidentka Top Centrum podnikateliek

      Rudolf Sivák, prorektor pre rozvoj Ekonomickej univerzity v Bratislave

      Martin Volek, riaditeľ spoločností Jazykové pobyty, s.r.o. a Volis Academy, s.r.o.

      Mária Miková, zástupkyňa generálnej riaditeľky STAR production

      Miroslav Mikolášik – poslanec Európskeho parlamentu

      Vlastimil Vicen, prorektor pre bezpečnosť a ochranu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

      Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB

      Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange

    • Regionálna súťaž detského hudobného folklóru 2016
     • Regionálna súťaž detského hudobného folklóru 2016

     • Vihorlatské múzeum v Humennom uskutočnilo 1. apríla 2016 regionálnu súťaž detského hudobného folklóru. Zúčastnilo sa jej 78 detských sólo–spevákov, 3 duá, 3 spevácke skupiny a 1 ľudová hudba z 27 školských zariadení z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Sobrance. Účinkujúcich hodnotila odborná porota v zložení – PaedDr. Miroslav Kobeľák, PhD., Miroslav Dzijak  a Gejza Lakatoš.

      Našu školu  úspešne reprezentovali v sólo speve Mária Voroňáková z prímy a Alicka Paulíková a Zuzanka Hudáková z 5.A. Za kategóriu spevácke skupiny si naša Kacarka vybojovala postup na krajskú prehliadku, ktorá sa uskutočnila 17. apríla v Raslaviciach, no a tam sa umiestnila v striebornom pásme. Na akordeóne súbor sprevádzal Šimon Čop z 9.A.

       

    • Biologická olympiáda 2016
     • Biologická olympiáda 2016

     • Predmetové olympiády a postupové súťaže  žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike. Majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. 

      Biologická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. V mesiaci apríl prebiehalo  v Centre voľného času  na Kukučínovej ulici v Snine obvodné kolo kategórie E. Za našu školu vybojovali titul úspešného riešiteľa v odbore zoológia dievčatá z prímy, Mária Homzová a Zuzana Opálková. V odbore botanika študentka sekundy, Gabriela Gáborová,  obsadila krásne 2. miesto a náš okres bude zastupovať v mesiaci máj na krajskom kole v Prešove. Dievčatá, blahoželáme.

     • Slávnostný zápis budúcich prváčikov

     • Dňa 12. 04. 2016 sa v našej škole konal slávnostný zápis detí do 1. ročníka. Budúci prváci preukázali svoje schopnosti a predpoklady na úspešný vstup do základnej školy zvládnutím rôznych úloh. Deti počítali, kreslili, písali, rozprávali po anglicky, cvičili a súťažili, čím dokázali svoju odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. V tento deň sa do základnej školy zapísalo 24 detí. Úsilie a odvahu budúcich prvákov pani učiteľky odmenili malými darčekmi, hrami a pestrými aktivitami plnými zábavy a smiechu. Budúci prváci odchádzali zo školy naplnení pocitmi šťastia, spokojnosti a radosti. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez školských povinností!

      Ďakujeme rodičom za dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri.

      pani učiteľky prvého stupňa

      Zápis do  1. ročníka pre školský rok 2016/2017 pokračuje do 30. apríla 2016 denne od 8.00 - 15.00 hod .

      Slávnostný zápis budúcich prváčikov - Obrázok 1Slávnostný zápis budúcich prváčikov - Obrázok 2

    • eTwinning na hodinách anglického jazyka
     • eTwinning na hodinách anglického jazyka

     • Program eTwinning je založený na spolupráci dvoch a viacerých partnerských škôl, kde učitelia predstavujú kreatívne spôsoby na zlepšenie svojej práce v triede. V tomto projekte sú zapojení aj naši žiaci z tried PRÍMA a SEKUNDA, ktorí pracujú na projekte s rovesníkmi z talianskej školy v Rio Saliceto. Je veľmi dôležité, že žiaci sa učia prezentovať vlastnú prácu, prijímať prácu partnera, porovnávať a vymieňať si informácie s rovesníkmi, rešpektovať názory iných. Najdôležitejšie je, že si rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti. Medzinárodná spolupráca je pre našich žiakov motiváciou a príležitosťou spoznať život, ale aj zvyky a kultúru iných európskych krajín.

    • Debata patrí do škôl
     • Debata patrí do škôl

     • Diskusie o najrôznejších problémoch sa stali súčasťou verejného života a sú dôležitým prvkom vo fungovaní akejkoľvek demokratickej spoločnosti. V súčasnosti však ľudia často nekriticky preberajú cudzie názory, preto sme do vyučovania snažili implementovať debatu. Študenti III. AG sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj umenia a kultúry učili hľadať kauzálne vzťahy, formulovať argumenty, pochopiť a tolerovať opačný názor.

      Osemnásteho marca ich čakalo debatné dopoludnie plné rôznych aktivít, ktoré si pre nich pripravili Mgr. I. Leferovičová a Mgr. J. Chochrun. Cieľom bol rozvoj prezentačných a argumentačných schopností, ale aj kritického myslenia.

    • Na potulkách s angličtinou
     • Na potulkách s angličtinou

     • V CVČ v Snine sa konalo 2. kolo  súťaže Na potulkách s angličtinou.  Žiaci všetkých mestských základných škôl mali tentokrát vyrobiť projekt alebo poster s názvom Vitajte v našom meste/regióne, v ktorom sa okrem jazykovej zložky hodnotila aj estetická úprava diela.  Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, Prímy a Sekundy,  ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. V 1. kategórii získala 1. miesto Zuzana Mariničová z Prímy, 3. miesto Anastasia Smakula a Lívia Pčolová z Prímy, 5. miesto Mária Danielová a Veronika Guzejová zo Sekundy. V 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnili dievčatá Katarína Minčičová a Patrícia Nosálová z 9.A. Všetky práce sú vystavené v  Dome Matice slovenske v Sninej, na ktoré vás srdečne pozývame. Výstava je otvorená do 15. apríla 2016.

    • Boli sme a zvíťazili sme
     • Boli sme a zvíťazili sme

     • Iuventa je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

      Iuventa organizuje aj vedomostné olympiády pre základné  a stredné školy. Jednou  z takýchto aktivít je aj olympiáda z biológie pre stredné školy, ktorej sme sa tohto roku zúčastnili aj my,študenti z Cirkevného  gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine. Súťažili sme v kategórii B určenej pre 1. a 2. ročník štvorročných gymnázií a kvintu, sextu osemročných gymnázií. Zúčastnili sme sa teoreticko-praktickej časti.

      Našu školu na krajskom kole v Bardejove úspešne reprezentovali študentky Sabína Savková a Veronika Schlencová, ktorá získala 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola.

      Celoslovenské kolo sa bude konať v dňoch 22. - 24. apríla 2016  na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Našim dievčatám blahoželáme a držíme palce aj v ďalšom kole.


                                                                                                                        Sabína Savková, II. AG

    • Študentská výmena Belgicko 2016
     • Študentská výmena Belgicko 2016

     • V termíne od 31.1.2016 do 8.2.2016 sa študenti gymnázia zúčastnili výmenného pobytu v Belgicku v meste Overpelt. Študenti z Nemecka, Španielska, Slovenska a Belgicka sa stretli v projekte KAMASNINO (KAssel-MAlleaou-SNINa-Overpelt), aby zažili týždeň plný zážitkov, nových priateľstiev a spoznávania každodenného života v zahraničí. O program sa striedavo starala partnerská škola a hosťovské rodiny, v ktorých študenti bývali. Workshopy, kvízy, karaoke, diskotéka, výlety, karneval a každodenná práca v medzinárodných skupinách prispeli k uvoľnenej atmosfére počas celej výmeny. Posledný aprílový týždeň si pozíciu hostiteľa vymeníme a privítame v Snine našich priateľov z Belgicka.

    • Deň otvorených dverí 2016
     • Deň otvorených dverí 2016

     • Posledný pracovný deň pred jarnými prázdninami (12.2.2016) sa konal Deň otvorených dverí na našom cirkevnom gymnáziu. Pre všetkých deviatakov základných škôl, ktorí nás prišli navštíviť sme pripravili približne 90 minútovú prehliadku našej školy obohatenú prezentáciami našich študentov, v ktorých predstavili svoje úspechy i štúdium na našom gymnáziu. Ako malý darček na záver sme pre našich hostí pripravili vystúpenie freestylovej skupiny Hands up crew z Košic.  Veľké poďakovanie patrí všetkým organizátorom a študentom, za skvelý Deň otvorených dverí 2016.

       

    • Karneval
     • Karneval

     • Rozdaním polročného hodnotenia sme úspešne  ukončili prvý polrok školského roka, je čas fašiangov – a to je tá správna chvíľa trocha sa zabaviť, zatancovať si, zasmiať sa. Preto štvrtkové dopoludnie 4. februára 2016 na našej škole patrilo veselej hudbe, maskám, tombole, teda karnevalu pre žiakov 1. – 4. ročníka.O nápaditosť a nevšednosť masiek nebola núdza, a tak sa telocvičňa školy hemžila pestrými farbami rôznych kostýmov a rekvizít. Zavítali k nám postavičky zo známych i menej známych rozprávok, zvieratká, ale aj hrnček s čajom, lentilky, horalky či perličkový kúpeľ. Hodnotiaca porota mala pri výbere najkrajších, najoriginálnejších masiek naozaj ťažkú úlohu. Nakoniec na stupňoch víťazov stáli masky, ktorých príprava zabrala našim zručným mamičkám, či oteckom nejedno popoludnie, či večer.