• Súbor rozvíjajúcich cvičení pre deti predškolského veku

    •  Oblastí, v ktorých je treba pripraviť dieťa na školu je niekoľko. Nedajú sa síce celkom oddeliť, veľmi často sa prekrývajú, ale  môžeme ich precvičovať a rozvíjať ( súbor rozvíjajúcich cvičení môžete nájsť na stránke školy). Ide o oblasti :  jemná motorika, pozornosť a zrakové vnímanie, cvičenie sluchu, pamäť, myslenie a matematické vzťahy.

      

     Celý program je rozvinutý na 10 týždňov, pričom v danom popise cvičení na každý jednotlivý týždeň sú zastúpené rozvíjajúce cvičenia pre jednotlivé funkcie.

      

     Niekoľko poznámok k vlastnej práci s deťmi:

     1. Každý deň venujeme približne pol hodiny priamej hre s dieťaťom. Striedame ťažšie cvičenia s ľahšími a tak predchádzame únave dieťaťa. Dieťa by sa malo sústrediť asi na 20 minút.

     2. Nikdy nenútime dieťa, aby pracovalo s listami keď je unavené, alebo sa mu nechce. Pokúste sa priviesť ho k "hraniu" pochválením, povzbudením, prípadne drobnou odmenou za správne splnenú úlohu.

     3. Začíname vždy od cvičení, ktoré dieťa ovláda a pri ktorých je úspešné. Postupne zvyšujeme náročnosť predkladaných úloh podľa toho, ako dieťa program zvláda.

     4. Nemusíme denne všetky odporúčané cvičenia trénovať, ale tie, v ktorých dieťa výrazne zlyháva, je vhodné častejšie opakovať, až kým dieťa daný typ úloh nezvládne bez problémov.

     5. Zásadne dieťaťu jeho výkony nehaníme, ak sa mu niečo nepodarí môžeme povedať "Nevadí, nabudúce to bude lepšie." Každý správne vyriešený pracovný list môžeme odmeniť symbolickou odmenou - červeným bodom, hviezdičkou, pečiatkou, prípadne dáme list na výstavu. Povzbudíme tým dieťa do ďalšej práce.      

      

      

     Subor_rozvijajucich_cviceni.docx

          im_psv_srcpd_sada_a.pdf

          im_psv_srcpd_sada_b.pdf

          im_psv_srcpd_sada_c.pdf

          im_psv_srcpd_sada_d.pdf

          im_psv_srcpd_sada_e.pdf

      

     Matematicke_predstavy.docx

     Myslenie.docx

          sada_d.doc

     Pamat.docx

         sada_c.doc

     Pozornost_a_zrakove_vnimanie.docx

         sada_b.doc

     Sluchove_vnimanie.docx

     Jemna_motorika.docx

          sada_a.doc