• Čaro chémie 2019

     • Objavuj čaro chémie je názov 4. ročníka celoslovenskej súťaže, ktorá má prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Do celoslovenského kola súťaže bolo poslaných spolu 52 prác. Súťaž bola určená žiakom druhého stupňa ZŠ a príslušných ročníkov OG. Konala sa pod záštitou Združenia učiteľov chémie.

      Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória I. (6. a 7. ročník ZŠ a príma a sekunda OG)

      Žiaci 7.A: Juraj Čopík a Sebastián Gergelčík - 7. miesto práca Príprava kávy a atramentu.

      Kategória II. (8. ročník ZŠ a tercia G)

      Žiačka tercie: Ivanka Andrejčíková - 5. miesto práca Rozsvietenie žiarovky.

      Kategórii III. (9. ročník ZŠ a kvarta OG)

      Žiačka kvarty: Lucia Mariničová - 5. miesto práca Napätie z jablka.

      Ďakujeme žiakom, ktorí sa so svojimi nápadmi zapojili do súťaže a získali čestné uznania.

      Gratulujeme im k úspechu. Ich prezentácie prác si môžete pozrieť tu:

      Sebastian_a_Juraj.ppt

      Ivana_Andrejcikova.ppt

      Lucia_Marinicova.ppt​​​​​​​

     • Duchovná obnova s deviatakmi

     • Vo februári sme opäť navštívili Pastoračné centrum Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Tentoraz sme tam boli s našimi deviatakmi a dievčatami z kvinty. Duchovný otec Pavol Hudák nám prednášal o mladých, o vzťahoch medzi nimi, o rodine a láske. Neskôr sa nás ujal otec Tomáš Tupta, ktorý nás oboznámil so životom Anky Kolesárovej, ukázal nám miesto jej večného odpočinku a nakoniec slúžil sv. omšu v kostole. Pri relikviári prvého stupňa sme mohli prehovoriť k blahoslavenej Anke a zároveň ju poprosiť o orodovanie.

      Svedectvá:

      Denisa: „Zapôsobila na mňa veta otca Pavla: „Slabá doba buduje silných mužov. Silní muži budujú silnú dobu. Silná doba buduje slabých  mužov. Slabí muži budujú slabú dobu.“

      Matúš: „Chcem sa tam ešte vrátiť.“

      P. uč. Anna Čopíková: „Duchovná obnova nadväzuje na predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorý sa nesie v duchu kresťanskej prípravy na najpodstatnejší projekt v našom živote, akým je sviatostné manželstvo. Som veľmi vďačná za Domček Anky Kolesárovej – Domček prijatia,  tak ho volajú, a za ľudí, ktorí bez nároku na odmenu slúžia mladým, ktorí hľadajú zmysel svojho života. Myslím, že každý z nich si odniesol z tohto požehnaného miesta silu a odhodlanie zmeniť čosi v sebe, ale aj vo svojom okolí.

      Zo  slov o. Pavla: „Prečo toľko manželstiev okolo nás stroskotáva? Lebo sme prestali v rodinách z našich dievčat vychovávať manželky a budúce matky a z chlapcov sme prestali vychovávať manželov a budúcich otcov.“          Timea Mariničová, 9.A

     • VÝMENNÝ POBYT V BELGICKU 2019

     • Už päť rokov sa študenti z rôznych krajín Európy zúčastňujú výmenného pobytu v malom mestečku Overpelt na severe Belgicka. Nemecko, Španielsko, Belgicko a Slovensko sa opäť spojili v projekte KaMaSninO, aby upevnili vzťahy medzi školami a študentmi rôznych krajín.

      Počas týždňa bol pre nás pripravený bohatý a zaujímavý program zameraný na vzájomné spoznávanie sa. Navštívili sme hlavné mesto Brusel, Antverpy a Hasselt, kde sme v skupinách vytvorených z rôznych národností objavovali zákutia historických miest, videli klasické pamiatky a popri tom plnili zaujímavé úlohy. Zistili sme, ako funguje školský systém v Belgicku a zúčastnili sme sa hodín cudzích jazykov, varenia, poézie, úspešne sme zvládli natočiť vlog a vyhrať nejednu športovú aktivitu. Nechýbal aj zábavný program v podobe karaoke party, korčuľovania, nakupovania a ochutnávania tradičných jedál. Do Belgicka sme prišli v období karnevalu, ktorý je hlavne pre mladých veľmi lákavou akciou. Samozrejme, ani ten sme si nenechali ujsť a posledný večer sme zakončili poriadnou zábavou v maskách od výmyslu sveta.

      Cieľmi výmenných pobytov, ktoré organizuje naša škola, je zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, spoznávať kultúry iných krajín, učiť sa vzájomnej tolerancii a nájsť si nových priateľov. Verím, že nie som jediná, ktorej Belgicko dalo omnoho viac, a teším sa na deň, keď sa opäť všetci stretneme na Slovensku. Veronika Lojanová, 2.AG

     • Študent 3.AG sa zapojil do Študentského trénerského centra Microsoft

     • V októbri 2018 som sa prihlásil do programu Študentské trénerské centrum od spoločnosti Microsoft. Spolu sa prihlásilo viac ako 90 študentov z rôznych škôl z celého Slovenska. Na konci novembra sme prešli prvým kolom výberov, ktoré bolo online. V druhom kole v Bratislave nás čakal osobný pohovor pred 5-člennou komisiou.  Do nového ročníka sme boli vybraní 25 študenti z celého Slovenska. ŠTC je program, ktorý je zameraný pre študentov stredných škôl, ktorí sa chcú zdokonaliť v IT oblasti a chcú svoje skúsenosti a zručnosti posunúť ďalej a poskytovať aj druhým. Tento program sa delí na 3 semestre. V prvom semestri sa budeme venovať Microsoft Office. V druhom semestri to už bude programovanie a správa sietí. V týchto dvoch semestroch prebiehajú tzv. webináre. Sú to semináre, ktoré sa uskutočňujú online. Z týchto webinárov sa učíme nové veci, dostávame úlohy, ktoré následne spracuvávame. Úlohy riešime v tímoch, takže sa stále navzájom spoznávame. V treťom semestri to už bude o vytváraní záverečnej práce a jej následnej obhajobe. Podporou pre študentov sú spoločné stretnutia v Bratislave a účasť na rôznych konferenciách. Po úspešnom absolvovaní sa môžem stať Microsoft Student Partner.

      Tadeáš Drab, 3.AG