• Dôležité - predĺženie platnosti ISIC/EURO26

     • 1.      Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

      Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

       

      2.      Predlženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predlženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).

       

      3.      Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).

       

      4.      Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

       

      Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

       

     • Naši žiaci úspešní na celoslovenskej prehliadke prác - Festival 4 živlov

     • V piatok 7. 6. 2019 sa v Zážitkovom centre vedy a techniky AURELIUM v Bratislave konal 2. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov s názvom Festival štyroch živlov. Organizátorom súťaže je AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), ktorý podporuje oblasť neformálneho vzdelávania a snaží sa zvyšovať záujem o vedecké disciplíny. Festivalu sa zúčastnila aj ministerka školstva Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ktorá si prezrela jednotlivé práce žiakov a poukázala na dôležitosť bádania a záujmu o vedecké poznanie.

      Cieľom podujatia bolo vedeckou a hravou formou spracovať ľubovoľnú problematiku týkajúcu sa jedného zo štyroch živlov: oheň, voda, vzduch a zem. Cirkevnú spojenú školu reprezentovali títo žiaci: Simona Andrejčíková, Anna Mária Čopíková, Dávid Dráb,  Veronika Fedáková, Erika Fundáková, Tamara Harakaľová, Timea Harakaľová, Samuel Chmela, a Martin Paraska  z prímy; Katarína Vudmasková zo 6.A; Juraj Čopík, Sebastián Gergelčík,  Alexandra Kozejová a Veronika Záhradníková zo 7.A;  Amália Surinčáková a Patrícia Rohunová z 8.A a Ivana Andrejčíková a Daniel Müller z tercie. Všetci žiaci dostali certifikát o účasti na podujatí.

      Odborná komisia hodnotila 63 zúčastnených projektov a v tejto konkurencii sa medzi sedemnásť najlepších prác dostala aj práca Ivany Andrejčíkovej a Daniela Müllera s názvom Rozpustnosť želatíny a agaru. Autori tohto projektu boli ocenení diplomami a vecnými darmi.

      Všetci zúčastnení mali možnosť diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín a získané vedomosti a zručnosti určite využijú v ďalších prírodovedných projektoch.

      Popoludnie si žiaci spríjemnili prehliadkou Bratislavského hradu a vychutnávali si voľné chvíle v barokovej záhrade.

      Poďakovanie patrí  Ing. Milane Buhajovej, RNDr. Denise Paraskovej a Mgr. Matúšovi Jankajovi za prípravu žiakov na súťaž a organizáciu celej školskej akcie.

     • Jedenásť dní v Nemecku

     • Koncom mája naši študenti na jedenásť dní odleteli spolu so svojimi nemeckými "dvojičkami" do Kasselu, Nemecko. Takmer celú výmenu zvládli bez prítomnosti učiteľov a program v réžii študentov si užili naplno. Prešli skoro všetky zaujímavosti a historické pamiatky mesta Kassel a zúčastnili sa demonštrácie FFF (Fridays For Future). Navštívili centrum mesta Frankfurt a poniektorí si pozreli krásy Hamburgu. Počasie v nemecku im prialo a mohli si vyskúšať aj rekeračný šport kanoing. Pomedzi to trávili čas záhradnými párty a piknikmi v rozkvitnutých mestských parkoch. Nemecké rodiny boli veľmi ústretové a priateľské, a naši študenti si odtiaľ aj vďaka nim prinášajú množstvo nezabudnuteľných spomienok.