ŠKOLA

 • Objavujeme čaro chémie

  V školskom roku 2019/2020 je Združenie učiteľov chémie vyhlasovateľom a organizátorom už 5. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie. Cieľom súťaže je prostredníctvom zážitkovej formy učenia a pokusov vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Žiaci 7. – 9. ročníka základnej školy a príslušných ročníkov osemročného gymnázia každý rok pripravia a zrealizujú zaujímavé pokusy. Svoju prezentáciu doplnia fotografiami a odošlú do súťaže. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci:

  Martin Paraska a Adam Gavron (sekunda) – pokus Instantný sneh

  Dávid Dráb a Samuel Chmela (sekunda) – pokus Ohrievacie vrecúško

  Juraj Čopík a Sebastián Gergelčík (8. A trieda) – pokus Hmotnosť a látkové množstvo

  Ivana Andrejčíková (kvarta) – pokus Z cukru striebro

  Terézia Tomášová (kvarta) – pokus Oxid siričitý a kyslý dážď

  Vyhodnotenie súťažných prác bude na 8. národnej konferencii učiteľov chémie, ktorá sa bude konať 3. 2. 2020 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

  Veríme, že naši žiaci získajú výborné umiestnenie. Želáme im veľa zaujímavých a zábavných chemických pokusov. Prezentácie súťažných prác si môžete pozrieť tu:

  INSTANTNY_SNEH.pptx

  OXID_SIRICITY_A_KYSLY_DaZD.pptx

  HMOTNOST_A_LaTKOVE_MNOZSTVO.pptx

  OHRIEVACIE_VRECUSKO.pptx

  Z_CUKRU_STRIEBRO.pptx

 • 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Festival vody

  V priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave v decembri 2019 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže s názvom Festival vody. Súťaž každoročne pripravuje organizácia Modrá škola. Naša škola  pripravila do súťaže štyri projekty. Jubilejný 10. ročník súťaže bol pre žiakov našej školy úspešný. Žiaci Adrián Hreško, Terézia Kavčáková, Patrícia Rohunová a Amália Surinčáková z 9.A a Sebastián Gergelčík z 8.A spolu spracovali projekt týkajúci sa napojenia obcí na verejný vodovod a kanalizáciu v okrese Snina. Zaujímavé boli ich zistenia – z 34 obcí je len 10 obcí napojených na verejný vodovod. Na verejnú kanalizáciu je napojených len 6 obcí v okrese Snina. Navrhované riešenia PSK a jednotlivými obcami s pomocou fondov EÚ možno zlepšia podmienky zásobovania pitnou vodou v našom okrese. Žiaci svoj projekt doplnili videom. Rozhovory žiakov s obyvateľmi obce Príslop a Kolonica o ich úskaliach s pitnou vodou v lete aj počas zimy boli autentické. Vďaku vyslovujeme aj starostovi Kolonice pánovi Matúšovi Leňovi za ochotu dať žiakom natočiť rozhovor na video, za poskytnuté informácie o napojení  na verejný vodovod a kanalizáciu v obci, o ponúkaných riešeniach štátom a PSK, aj o prekážkach pri realizácii verejného vodovodu. Obhajobu projektu pred odbornou komisiou žiaci zvládli na výbornú a umiestnili sa na 2. mieste. Odmenou pre žiakov boli vecné ceny, skúsenosti z prezentovania projektov na celoslovenskej súťaži a bohaté zážitky z Bratislavy. Na súťaž žiakov pripravovala Ing. Milana Buhajová. Poďakovanie za odborné vedenie patrí aj učiteľovi Mgr. Matúšovi Jankajovi. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

 • Vianočná pohľadnica pre seniorov

  Koľko lásky sa zmestí do jednej obálky? Pohľadnica, obrázok, vrecúško kávy a čaju, cukríky a milé prekvapenie. Takéto vianočné pohladenie pripravili pre seniorov v Dome pokojnej staroby v Snine študenti sexty spolu s triednou učiteľkou Ing. Milanou Buhajovou. V čase Vianoc maličkým darčekom potešili našich seniorov. Spevácka skupina Kacarka pod vedením pani učiteľky Ing. Anny Čopíkovej priniesla krásne koledy priamo do ich izieb. Študenti sexty v sprievode krásnych vianočných melódií odovzdávali vianočné obálky s prekvapením. Slzičky šťastia padli na oboch stranách. Aj to málo čo urobíš pre druhého, nech sa zúročí pocitom lásky, ktorú dávaš našim starkým. Veríme, že iste navštívime seniorov aj pri iných príležitostiach alebo ich potešíme aspoň svojou prítomnosťou pri rozhovoroch s nimi.

 • Fragmenty sa stali objavom roka 2019

  Fragmenty sa stali objavom roka 2019

  Ako nováčikovia sme sa tento rok zapojili do súťaže stredoškolských časopisov, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj. Očakávania neboli vôbec vysoké, pretože každý z nás je v žurnalistike začiatočníkom. Čakala nás silná konkurencia, do súťaže sa zapojilo 21 skvelých časopisov z rôznych miest a škôl. Porotcovia hodnotili najmä obsah, prepojenie so životom školy, grafiku, štylistiku, spracovanie tém a kreativitu. Oceňujeme najmä to, že porota nám poskytla dobrú spätnú väzbu a upozornila na pozitíva aj negatíva každého jedného časopisu. Okrem vlastných chýb sme sa poučili aj z chýb iných a dúfame, že náš školský časopis to posunie na vyšší stupeň. Potešili nás aj slová porotkyne Kvetoslavy Mudríkovej, členky Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove, ktorá nám povedala, že sme časopis so silným potenciálom! 😍Vyhodnotenie sa konalo 4. 12. 2019 v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. V úvode nás povzbudil predseda PSK Milan Majerský. Pripomenul nám, že držíme v rukách ostrú zbraň, že máme vážiť každé slovo a na konci každého slova nesmie chýbať povzbudenie. Okamih, kedy sme na pár chvíľ všetci prestali dýchať, nastal pri vyhodnotení. Medzi všetkými zúčastnenými zažiaril aj nováčik, časopis Fragmenty, ktorý získal špeciálne ocenenie „Objav roka“😍Taktiež sme sa umiestnili v striebornom pásme. Šťastní a motivovaní sme domov priniesli dva hodnotné diplomy a množstvo skúseností i postrehov do budúcej tvorby.

  zdroj foto: Prešovský samosprávny kraj

 • Mikulášsky predvečer sa opäť rozdávali dary

  Mikulášsky predvečer sa opäť rozdávali dary

  V predvečer dňa sv. Mikuláša sa naši študenti v spolupráci so Sninskou asociáciou mládeže zorganizovali ďalší ročník akcie Mikuláš pre všetkých. Počas troch dní piekli, zdobili a rozdávali medovníčky. Obdarovali viac ako 500 okoloidúcich, zároveň rozdávali horúci čaj, vrelé objatia a nezabudli ani na milé slovo. Ďakujeme všetkým aktívnym študentom za realizáciu tejto nádhernej aktivity :)

 • Exkurzia druhákov

  Exkurzia druhákov

  Naši druháci si boli pozrieť jednu zo základných zložiek integrovaného záchranného systému - poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. Deťom sa rozžiarili očká od zvedavosti od prvej sekundy ako nám záchranári ochotne otvorili sanitku a ukázali všetky ukryté tajomstvá, ktoré dokážu zachrániť život. Povedali nám na mnoho informácií a dovolili prezrieť si celú sanitku. Deti si vyskúšali čestné miesto vodiča záchranky a spustili sirénu. Deti si z exkurzie odniesli nezabudnuteľné zážitky a od tohto dňa sa každý chce stať záchranárom.

 • Kurz ochrany človeka a prírody

  Kurz ochrany človeka a prírody

  Žiaci 7., 8. a 9.ročníka strávili (29. 10. 2019) piatkové dopoludnie trošku inak. Vzdelávali sa v poskytovaní PRVEJ POMOCI🤓 Školiteľov im robili naši šikovní študenti, dobrovoľníci z Červeného kríža, ktorí si pre nich pripravili prezentácie, náučné videá a namaskované zranenia reálnych situácií. Žiaci sa oboznámili s postupmi prvej pomoci najprv teoreticky a potom prakticky, vedmosti si overili v záverečnom teste.Je dôležité vzdelávať mladých v prvej pomoci, lebo nikdy nevieme, kedy sa nám tieto znalosti zídu!

 • Dokument na kolesách - Spýtaj sa vašich 89

  Dokument na kolesách - Spýtaj sa vašich 89

  Uplynulý týždeň priestory nášho gymnázia navštívil putovný dokumentárny projekt Dokument na kolesách. Ide o projekt mediálneho vzdelávania zameraný na šírenie autorského dokumentárneho filmu, prehlbovania kritického myslenia a schopnosti analyzovať filmový obraz.

  Tento rok sa podujatie zameralo na 30. výročie Nežnej revolúcie. Jeho súčasťou bola moderovaná diskusia, ktorú viedol Laco Oravec – aktivista na voľnej nohe, ktorý 15 rokov pracoval v Nadácii Milana Šimečku. V nej sa snažil zistiť, čo študenti - druháci, sexta a kvinta, vedia o období komunizmu. Po diskusii si študenti pozreli dokumentárny film Spýtaj sa vašich 89. Vo filme boli prezentované príbehy obyčajných ľudí, ktorí spomínali na Nežnú revolúciu. V závere aktivity študenti prezentovali svoje postrehy o filme. Zároveň ich lektor povzbudil k tomu, aby sa doma spýtali rodičov a starých rodičov, ako si oni spomínajú na rok 1989.

 • SHAKESPEARE´S DAY

  SHAKESPEARE´S DAY

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže SHAKESPEARE´S DAY, ktorú organizovalo CVČ v Snine. Žiaci si zmerali svoje jazykové zručnosti v prednese anglickej poézie a prózy. V 1. kategórii PRÓZA získala 1. miesto Sofia Gabriková z 3.A triedy. V 2. kategórií POÉZIA získala 1. miesto Sofia Štofiková z PRÍMY a v kategórii PRÓZA získal 1. miesto Jakub Dunaj zo SEKUNDY.  V 3. kategórií POÉZIA získala  3. miesto Barbora Beňatinská z 8.A triedy a v kategórii PRÓZA získala 2. miesto Emma Buriková z KVARTY.. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Všetci zúčastnení žiaci získali sladkú odmenu. Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Košické Hanusove dni 2019 aj s našou účasťou

  Košické Hanusove dni 2019 aj s našou účasťou

  Od 17. do 24. novembra v Košiciach prebieha už 4. ročník kultúrno-akademického festivalu Košické Hanusove dni (KHD). Organizátori jedinečného festivalu, medzi ktorých patrí aj Sninčan Michal Čop, sa snažia predstaviť širokej verejnosti, a najmä mladým ľudom, kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru. Ide o podujatie, ktorého ambíciou je ponúknuť hodnotový program na priesečníku kresťanstva a dnešnej spoločnosti. Počas piatich dní festivalu sa predstavilo viac ako 20 zaujímavých osobností zo Slovenska i Pakistanu.

  Tohto roku sme boli na festivale  opäť aj my. V utorok 19. novembra 2019 sme sa zúčastnili diskusnej relácie v živej nahrávke rádia Devín: Reflektor live, s Petrom Schutzom – dlhoročný komentátor denníka Sme, Jaroslavom Daniškom – novinár denníka Postoj a Jurajom Šústom – filozof a člen Kolégia Antona Neuwirtha. V nej hostia polemizovali o aktuálnych politických a kultúrnych témach.

  Vo stredu, 20. novembra 2019 sme navštívili diskusiu s politikmi – Nejednota a hodnoty. M. Čaučík, E. Heger, A. Záborská, M. Lexmann, M. Antal, T. Taraba debatovali s Michalom Magušinom o svojich hodnotách, stave politiky na Slovensku i otázkach, ktoré hýbu našou spoločnosťou.

  V utorok boli v Košiciach tretiačky – Jana Harmaňošová, Sofia Mikuláškova, Viktória Miková a vo štvrtok štvrtáci – Matúš Komár, Anežka Hišemová a Tibor Kalinič. A ako hodnotia diskusie?

  Matúš: „Či už samotná diskusia, alebo diskusia počas cesty tam a späť, obe obohatili môj pohľad na slovenskú politiku. Bolo to veľmi poučné a zároveň aktívne, keďže každý sa mohol do diskusie zapojiť a opýtať sa. Vrelo odporúčam aj tým, ktorí sa od politiky dištancujú, pretože sa na Hanusových dňoch dá aj skvelo zabaviť.“

  Jana: „Podľa mňa to bola úžasná príležitosť a vôbec neľutujem, že som sa zúčastnila. Aj keď najprv som myslela, že ma to bude nudiť, ukázalo sa, že politické debaty vôbec nemusia byť polemikou (aj keď to niekedy bolo hraničné).“

  Viktória: „Diskusiu som si veľmi užila, pretože hostia mali podobné názory ako ja, a nebáli sa ich povedať nahlas. Odniesla som si z toho niečo aj ja a som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto podujatia.“

  Foto: KHD19, J. Chochrun

 • Výborné umiestnenie v celoslovenskej súťaži November 89 a MY

  Výborné umiestnenie v celoslovenskej súťaži November 89 a MY

  Čiastkové výskumy na našich školách naznačujú, že znalosti žiakov a študentov ZŠ a SŠ o našej nedávnej histórii sú slabé a záujem o históriu je nízky. To znižuje schopnosti žiakov orientovať sa v súčasnej situácii a vytvára sa tak priestor na ich manipuláciu skreslenými informáciami prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Klub 89 preto zorganizoval súťaž November 89 a MY, ktorej hlavným cieľom bolo pripomenutie si 30. výročia novembrových udalostí v roku 1989.

  Dievčatá z triedy Kvinty, Anastasia Smakula, Lívia Pčolová a Zuzana Opálková, sa do súťaže zapojili s videom, na ktorom pracovali už od minulého školského roka. So spracovaním historických údajov im pomohla p. uč. Lojanová a hodnotné výpovede poskytli viacerí pamätníci Nežnej revolúcie.

  V Bratislave sa 15. 11. 2019 konalo vyhodnotenie súťaže. Študentky sa umiestnili na krásnom 3. mieste z 20 súťažných tímov v ich kategórii. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade  a bolo spojené s besedou s účastníkmi Nežnej revolúcie: Ján Budaj, Ľubomír Feldek, Ján Černogurský, Miroslav Cipár a pridala sa aj predstaviteľka študentov NR Dagmar Fule.

  Dievčatám srdečne blahoželáme k úspechu!

 • Vedecká čajovňa

  Vedecká čajovňa

  Dňa 14. 11. 2019 sa žiaci 2.AG  s Ing. A. Gičovou zúčastnili ambiciózneho projektu „Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry“ v Humennom. Cieľom projektu je formou zaujímavých aktivít určených pre stredoškolákov  prispieť a podporiť rozvoj demokracie, právneho štátu, európskej demokratickej kultúry. Vedecká čajovňa to je názov diskusií odborníkov zameraných na minoritné rómske etnikum v SR, etické hodnoty vo vzťahu k migrantom. Prednášky boli doplnené o workshopy pre študentov s mládežníckym delegátom SR pri OSN 2018/2019 Dominikom Porvažníkom.

 • Mimoriadny úspech našej študentky Anety Anny Dunajovej na celoslovenskej súťaži bádateľských projektov AMAVET 2019

  Mimoriadny úspech našej študentky Anety Anny Dunajovej na celoslovenskej súťaži bádateľských projektov AMAVET 2019

  Ďalší mimoriadny úspech dosiahla študentka 4. ročníka nášho gymnázia, Aneta Anna Dunajová, na celoslovenskej súťaži vedátorských projektov Amavet 2019 v Bratislave. Získala nielen Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Petra Fedora, PhD., ale aj postup na Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) v Španielsku, Salamanca 2020. Súťaž
  s názvom The European Union Contest for Young Scientists EUCYS každoročne vyhlasuje Direktoriát pre výskum Európskej komisie. Tu bude obhajovať projekt Stanovenie zakázaných látok v športe pomocou elektrochemických metód v odbore Chémia. K úspechu sa pripojili aj študentky kvinty Timea Nacková a Anna Štofirová projektom Stráviteľnosť potravín, za ktorý získali Certifikát Amavetu v odbore Chémia.

  Za možnosť realizovať projekt našej maturantky patrí poďakovanie aj doc. RNDr. Miroslavovi Galovi, PhD. z Oddelenia anorganickej technológie ÚACHTM FCHP v Bratislave. Študentky na súťaž pripravovala učiteľka chémie Ing. Milana Buhajová.

 • Víťazstvo študentiek na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2019

  Víťazstvo študentiek na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2019

  Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov, či vysokoškolských pedagógov. Postupu na celoštátne kolo predchádzajú krajské prehliadky v jednotlivých krajoch Slovenska. Dňa 18. októbra 2019 sa uskutočnilo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj v Prešove. Miestom konania bolo Gymnázium sv. Mikuláša.

  Svoj projekt Reakcia lariev komára piskľavého na tieň zaregistrovala na krajský súťažný festival v odbore Biológia žiačka kvarty  Ivanka Andrejčíková. Projekt Aerodynamický tvar lietadla obhajoval žiak kvarty Daniel Müller. Naše mladé výskumníčky z kvinty Timea Nacková a Anna Štofirová obhajovali zaujímavý projekt Stráviteľnosť potravín v odbore Chémia. V odbore Medicína a zdravotníctvo bol prezentovaný projekt študentky 4. AG Anety Anny Dunajovej Stanovenie zakázaných látok v športe pomocou elektrochemických metód.

  Žiaci kvarty boli ocenení Certifikátom Amavetu. Mimoriadny úspech dosiahli študentky kvinty Timea Nacková a Anna Štofirová v odbore Chémia. Svojim výskumom potvrdili nevyhnutnosť enzýmu pepsínu a kyseliny chlorovodíkovej pri rozklade bielkovín, testovali vplyv kyslého a zásaditého prostredia a teploty na bielkoviny, zisťovali stráviteľnosť jednotlivých druhov mäsa a experimentmi dokázali pôsobenie kyseliny chlorovodíkovej na zabránenie hnilobného procesu bielkovín. Tento projekt postúpil na celoslovenské kolo a študentky získali Diplom Amavetu 2019. Osobitný prínos práce Anety Anny Dunajovej ocenil nielen Amavet, ale aj Prešovský samosprávny kraj. Naša študentka získala Diplom Amavetu a Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD. Cieľom tejto práce je vytvorenie citlivého mobilného senzora na stanovanie efedrínu v rôznych druhoch vzoriek (sliny, moč, krv) pomocou elektrochemických metód, ktorý by zlepšil a zároveň zjednodušil kontrolu dopingu u športovcov. Oba projekty budú reprezentovať Prešovský kraj na celoslovenskej súťažnej prehliadke Amavet 2019 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Dievčatám blahoželáme k postupu a prajeme veľa úspechov na celoslovenskej súťaži.

 • Opäť sme boli úspešní na celoslovenskej súťaži Klasici v komikse

  Opäť sme boli úspešní na celoslovenskej súťaži Klasici v komikse

  Koncom júna nás pán učiteľ informoval o súťaži Klasici v komikse. Neváhali sme a s radosťou sme sa zapojili. Bolo to náročné, no nakoniec sme to v čas stihli a vytvorili sme komiks na tému: Margita Figuli – Tri gaštanové kone. Celé prázdniny sme netrpezlivo čakali na výsledok. V septembri nám pán učiteľ s radosťou oznámil, že sme postúpili a ideme na vyhodnotenie do Piešťan. Vyhodnotenie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Umiestnili sme sa na krásnom treťom mieste v celoslovenskej súťaži v tvorbe komiksov. Témou bol život a tvorba Margity Figuli. Súčasťou vyhodnotenia bola aj recepcia a diskusia s ostatnými účastníkmi súťaže.

  Terézia Kavčáková a Amália Surinčáková, 9.A

 • Európska noc výskumníkov 2019

  Veda sa stala neodmysliteľnou súčasťou života v 21. storočí. Svet však ešte stále ponúka nespočetné množstvo otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď. Mottom 13. ročníka Európskej noci výskumníkov je „Život ako ho (ne)poznáme“. Jednou z hlavných úloh výskumníkov a výskumníčok je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Fyzici prichádzajú s novými poznatkami k fungovaniu nášho sveta, biológovia prispievajú k zlepšeniu nášho zdravia, historici nám pomáhajú pochopiť našu minulosť, sociológovia nám pomáhajú pochopiť spoločnosť, v ktorej žijeme, nanotechnológovia vyvíjajú nové materiály, ktoré používame každý deň a ani si to neuvedomujeme. Európska noc výskumníkov je najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku, ktorého cieľom je interaktívnym spôsobom prezentovať to najlepšie zo slovenského, ale aj svetového výskumu a inovácií širokej verejnosti. Zároveň sa sústredí na deti v školskom veku, s dôrazom na  zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

  Študenti sexty s triednou učiteľkou Ing. Buhajovou navštívili toto podujatie v Košiciach v piatok 27. septembra 2019. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima navštívili stánky a prezentácie univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. V popoludňajších hodinách sa predstavili vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých témach.

 • Európsky deň jazykov v Košiciach

  Žiaci 9.A a SEKUNDY navštívili Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde pri príležitosti Európskeho dňa
  jazykov absolvovali rôzne kvízy, súťaže a interaktívne aktivity v anglickom a nemeckom jazyku. Po
  skončení programu navštívili aj Katedrálu sv. Alžbety v Košiciach. 

 • EPAS míting v Prešove s našou účasťou

  Vo štvrtok 19. 9. 2019 sa študenti III.AG v sprievode Mgr. Matúša Jankaja zúčastnili na EPAS mítingu v Prešove, ktorý je súčasťou projektu s názvom: Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Na tomto stretnutí sa zúčastnili viaceré školy zo Slovenska, pričom žiaci boli aktívne zapojení do diskusie pomocou hlasovania, ale aj hovoreným slovom. Na stretnutí sa riešila problematika migrácie, demokracie, volieb do EÚ a udržateľnosti životného prostredia. Tento deň priniesol množstvo informácií a nových pohľadov na problematiku nielen pre študentov a učiteľov, ale aj pre širokú verejnosť. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria